Statsanställda kreatur Solweig Rosén och Eva Dolk begår tjänstefel/brott pga ignorans och okunnighet (ang. polis Elouise Hellström)


Snutstandard, totalt obildad snut spelar kunnig... Eva Dolk, sektionschef vid Rikspolisstyrelsen. Borde flippa burgare på McDonaldos. Eva Dolk hade inte ens fått jobb som WC-kontrollant i Zanzibar.


Från: corruptio corruptio [mailto:corruptio1@hotmail.com]
Skickat: den 18 augusti 2013 04:56
Till: PAC Personal
Ämne: Kopia på lönespec. Elouise Hellström
Anhåller om kopia på Elouise Hellströms senaste lönespec.

--------------------------------------------------------------------------------------
Till:corruptio corruptio


Från:pac.personal@polisen.se (pac.personal@polisen.se) 
Skickat: den 19 augusti 2013 07:46:38
Till:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)


I vilken myndighet finns denna person och vilket personnummer gäller det.
Med vänlig hälsning
Solweig Rosén
PAC Lönesupport
020-666 999
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Till:corruptio corruptio


Från:pac.personal@polisen.se (pac.personal@polisen.se) 
Skickat: den 20 augusti 2013 07:58:26
Till:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)

Hej igen, vi lämnar inte ut lönespecar externt eftersom de även innehåller personnummer och adressuppgifter som är konfidentiellt.
Om du själv är Elouise så finns dina lönespecar på Palasso egenrapportering.
Med vänlig hälsning
Solweig Rosén
PAC Lönesupport
020-666 999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Till:pac.personal@polisen.se

Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 20 augusti 2013 09:34:36
Till:pac.personal@polisen.se

Du kan kolla själv att ni skickat flertalet till denna mejl, med strukna personnummer. Domstol har även fastställt att tjänstemäns födelsedatum är offentlig handling.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Till:pac.personal@polisen.se

Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 20 augusti 2013 12:34:34
Till:pac.personal@polisen.se (pac.personal@polisen.se)

Lagen om besvärshänvisning gäller även dig Solweig Rosén. Du är också informerad om att du har tagit ett felaktigt beslut (du hittar på egna regler) vilket betyder att du begått tjänstefel som är en brottslig handling.
----------------------------------------------------------------------------------------------

eva.dolk@p​olisen.se (eva.dolk@polisen.se)
14:07

Till:'corruptio corruptio'
Från:eva.dolk@polisen.se (eva.dolk@polisen.se)
Skickat: den 20 augusti 2013 14:07:34
Till:'corruptio corruptio' (corruptio1@hotmail.com)

För din information är din fråga vidarebefordrad till rättsavdelningen i Skåne. Där finns kvalificerade jurister som kommer att ta ställning till din begäran.Förövrigt är vare sig personnummer eller adressuppgifter offentliga handlingar. PAC kommer heller inte att agera ytterligare i den här frågan förrän vi fått ett utlåtande från Rättsavdelningen i Skåne.MvhEva Dolk
Sektionschef

Rikspolisstyrelsen
Polisens verksamhetsstöd
Polisens administrativa center

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till:eva.dolk@polisen.se

Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 20 augusti 2013 14:17:35
Till:eva.dolk@polisen.se (eva.dolk@polisen.se)

Hade du Eva Dolk haft någon utbildning så hade du förstått att du INTE har befogenhet att avgöra ifall OFFENTLIGA tjänstemäns födelsedatum är offentlig handling, vilket kammarrätten slagit fast. Du får således INTE ens uttala dig om saken då det ligger på domstol att avgöra.

Då du själv skriver, "vidarebefordrad till rättsavdelningen i Skåne", så visar det på att du inte är kvalificerad nog att handlägga den enkla begäran jag gjort vid PAC. Din ignoranta kollegas okunnighet är likställig din trots att du kallar dig för "sektionschef" och då bör vara lite mer utbildad än folkets tjänare Solweig Rosén.
----------------------------------------------------------------------------------

Från:eva.dolk@polisen.se (eva.dolk@polisen.se)
Skickat: den 22 augusti 2013 14:38:43
Till:'corruptio corruptio' (corruptio1@hotmail.com)

Med stöd av 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen samt 10 § Offentlighets- och sekretessförordningen är personnummer och adressuppgifter raderade från lönespecifikationen då dessa inte är offentliga uppgifter. Du har möjlighet att begära ett överklagbart myndighetsbeslut.


Eva Dolk
Sektionschef

Rikspolisstyrelsen
Polisens verksamhetsstöd
Polisens administrativa center
Box 687, 581 07 Linköping
Tfn +46 10 5636655
Mobil +46 70 640 94 30
www.polisen.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 22 augusti 2013 14:55:51
Till:eva.dolk@polisen.se (eva.dolk@polisen.se)

Lagrum du så obildat hänvisar till gäller ENDAST civilpersoner. Men du är inte ensam om att inte förstå lagen och FNs/Europadomstolens artiklar... ni är 77000 obildade tjänare i Svedala som tror mycket om er själva men kan inte ett skit förutom att begå landsförräderi, infiltrera FN, UNICEF, sprida er brottslighet till Serbien via Dan Windt, importera kokain, heroin som poliser Ali Lindholm, Leif Jennekvist gjort sedan 1993. Samt syssla med annan grov organiserad brottslighet för att skapa jobb till det momsregistrerade företaget Polismyndigheten.

Du förstod inte ens att tjänstemannalöner går under allmänna handlingar och får INTE undanhållas Sveriges civila medborgare.

Förnamn: Eva Christina. Tilltalsnamn: Eva. Efternamn: Dolk. Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002. Postnummer: 603 50. Postort: Norrköping. Födelsedatum: 1959-02-25.


Förnamn: Solweig Margareta Tilltalsnamn: Solweig Efternamn: Rosén. Gatuadress: Ekholmsvägen 78 B lgh 1101 Postnummer: 589 25 Postort: Linköping. Församling: Landeryd. Födelsedatum: 1951-10-26.

2 kommentarer:

 1. Eva Dolk

  Manager at Rikspolisstyrelsen
  Linköping, Sverige | Polisbranschen

  Nuvarande:
  Sektionschef at Rikspolisstyrelsen
  Tidigare:
  Manager at Logica, Platschef at Proffice, Competence Manager at Ericsson Process and Application Consulting, Consultant manager at Ericsson, Syst...
  Utbildning:
  Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Göteborgs universitet
  SvaraRadera
 2. Förnamn: Eva Christina
  Tilltalsnamn: Eva
  Efternamn: Dolk
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1959-02-25

  Förnamn: Per Tage
  Tilltalsnamn: Per
  Efternamn: Ritzer
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1957-04-02

  Förnamn: Ellen Matilda
  Tilltalsnamn: Ellen
  Efternamn: Ritzer
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1992-03-18

  Förnamn: Agnes Cecilia
  Tilltalsnamn: Agnes
  Efternamn: Ritzer
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1996-03-27

5 kommentarer :: Statsanställda kreatur Solweig Rosén och Eva Dolk begår tjänstefel/brott pga ignorans och okunnighet (ang. polis Elouise Hellström)

 1. Domstolsverket (159.190.251.57) [Label IP Address] Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  (No referring link)
  21 Aug 2013 16:18:29
  corruptiosweden.blogspot.se/

  corruptiosweden.blogspot.se/
  21 Aug 2013 16:18:41
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/statsanstallda-kreatur-solweig-rosen.html

 2. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio
  21 Aug 2013 21:45:22
  corruptiosweden.blogspot.se/

  corruptiosweden.blogspot.se/
  21 Aug 2013 21:46:07
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/statsanstallda-kreatur-solweig-rosen.html

 3. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  corruptiosweden.blogspot.se/
  23 Aug 2013 08:18:47
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/statsanstallda-kreatur-solweig-rosen.html

 4. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  30 Aug 2013 08:00:55
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/statsanstallda-kreatur-solweig-rosen.html

  30 Aug 2013 08:43:54
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/statsanstallda-kreatur-solweig-rosen.html

 5. Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  30 Aug 2013 09:04:23
  corruptiosweden.blogspot.se/search/label/Elouise%20Hellstr%C3%B6m
  30 Aug 2013 09:04:34
  corruptiosweden.blogspot.com/ (Exit Link)

  corruptiosweden.blogspot.se/search/label/Elouise%20Hellstr%C3%B6m

Skicka en kommentar