Datainspektionens fega kriminella kreatur vill inte svara på fråga - Vem uttalade sig kränkande i media om Corruptio-bloggen?

1 kommentarer


Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 30 september 2013 20:30:44
Till:datainspektionen@datainspektionen.se (datainspektionen@datainspektionen.se); Kristina.Svahn-Starrsjo@datainspektionen.se (kristina.svahn-starrsjo@datainspektionen.se)
1 bifogad fil (8,7 kB)
Hämta Kristina-Svahn-Starrsjö-150px.jpg (8,7 kB)
Hämta
PÅMINNELSE (2)

Vem är tjänstemannen (folkets tjänare) på DI som i media kom med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister?

DI polisanmäler blogg

Publicerad artikeln i flertalet tidningar 8 mars, 2013

Datainspektionen polisanmäler bloggen "Corruptio" för brott mot personuppgiftslagen. På bloggen, som säger sig vilja avslöja statlig kriminalitet och korruption, publiceras känsliga personuppgifter, enligt Datainspektionen som granskat bloggen sedan flera klagomål kommit in. Datainspektionen konstaterar att mycket av det som publiceras faller under yttrandefriheten, men att en del närmast verkar syfta till att skandalisera enskilda tjänstemän.


From: corruptio1@hotmail.com
To: datainspektionen@datainspektionen.se
Subject: Påminnelse (1)Vilken tjänsteman uttalade sig i media?
Date: Thu, 26 Sep 2013 22:02:19 +0200

PÅMINNELSE (1)

Vem är tjänstemannen (folkets tjänare) på DI som i media kom med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister?

DI polisanmäler blogg

Publicerad artikeln i flertalet tidningar 8 mars, 2013

Datainspektionen polisanmäler bloggen "Corruptio" för brott mot personuppgiftslagen. På bloggen, som säger sig vilja avslöja statlig kriminalitet och korruption, publiceras känsliga personuppgifter, enligt Datainspektionen som granskat bloggen sedan flera klagomål kommit in. Datainspektionen konstaterar att mycket av det som publiceras faller under yttrandefriheten, men att en del närmast verkar syfta till att skandalisera enskilda tjänstemän.


From: corruptio1@hotmail.com
To: datainspektionen@datainspektionen.se
Subject: Vilken tjänsteman uttalade sig i media?
Date: Tue, 24 Sep 2013 16:02:01 +0200

Vem är tjänstemannen (folkets tjänare) på DI som i media kom med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister?

DI polisanmäler blogg

Publicerad artikeln i flertalet tidningar 8 mars, 2013

Datainspektionen polisanmäler bloggen "Corruptio" för brott mot personuppgiftslagen. På bloggen, som säger sig vilja avslöja statlig kriminalitet och korruption, publiceras känsliga personuppgifter, enligt Datainspektionen som granskat bloggen sedan flera klagomål kommit in.
Datainspektionen konstaterar att mycket av det som publiceras faller under yttrandefriheten, men att en del närmast verkar syfta till att skandalisera enskilda tjänstemän.

Kristina Svahn Starrsjö

Generaldirektör och ledning

Generaldirektör
Kristina Svahn Starrsjö
E-post: Kristina.Svahn-Starrsjo@datainspektionen.se
Pressbilder på generaldirektören
GD-sekreterare
Yvonne Christensson
E-post: yvonne.christensson@datainspektionen.se
Chefsjurist
Hans-Olof Lindblom
E-post: hans-olof.lindblom@datainspektionen.se
Adminstrativ chef
Douglas Boldt, douglas.boldt@datainspektionen.se
Enhetschefer
Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se
Britt Marie Wester, britt.marie.wester@datainspektionen.se
Tf Anna Hörnlund, anna.hornlund@datainspektionen.se


Uppdatering 2013-10-01

Yrkesbrottslingen Kristina Svahn Starrsjö känner pressen och svarar (vilket tjänaren Svahn Starrsjö skulle gjort tidigare)

Från:DI Registrator (DI@datainspektionen.se)
Skickat:den 1 oktober 2013 08:47:29
Till:corruptio1@hotmail.com (corruptio1@hotmail.com)

Hej,

Jag har tagit del av de mejl som inkommit till Datainspektionen den 24 och 26 september som rör uppgifter i en tidningsartikel om bloggen ”Corruptio”. I mejlen efterfrågas vilken tjänsteman på DI som i media kommit med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister.

Datainspektionen har ingen kännedom om ifall någon anställd på myndigheten lämnat meddelande till media. Detta är vidare ingenting som Datainspektionen får efterforska eftersom vi i Sverige har ett grundlagsfäst efterforskningsförbud. Efterforskningsförbudet innebär att en företrädare för en statlig myndighet inte får försöka ta reda på vem som lämnat meddelande till media. Detta framgår av 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen. Myndigheten som sådan har heller inte lämnat några uppgifter om Corruptio-bloggen till media för publicering.  

Med vänlig hälsning,
Kristina Svahn Starrsjö


Kristina Svahn Starrsjö
Generaldirektör, Datainspektionen
www.datainspektionen.se


Och nedan ser Ni svaret Kristina Svahn Starrsjö fick,


Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 1 oktober 2013 14:51:02
Till:DI Registrator (DI@datainspektionen.se)

Det tog tid att svara... dessutom har du fel pga att du är en obildad, oförskämd och högfärdig tjänare.

Det var du som ljög, kränkte och förtalade oss i media och det är ALLTID du som är ANSVARIG för brott DI:s anställda begår.

Sedan är det INTE "vi i Sverige" som gäller, utan det är EU:s, FN:s och Europadomstolens regler som gäller i första hand.

Denna utbildning från oss är gratis... men skamligt att du tidigare suttit och begått grova brott i domstol med din okunnighet, skamligt.


Hans-Göran Björck

Horungarna vid Datainspektionen tvekar när kollegorna vid tingsrätten på Gotland hängde ut oskyldiga - Men samma horungar vid Datainspektionen tvekade inte när Corruptio-bloggen anmäldes till pedofil-polisen
Främlingsfientlig åklagare från Borås Daniel Larson visar tecken på rasism i sitt yttrande till JK kring icke dömd kvinna och mot icke svenskar i allmänhet

0 kommentarer

Rasistisk åklagare Daniel Larson verksam i Borås Åklagarmyndighet och i Borås ökända tingsrätt begär att Adolf Hitlers och Apartheid-regimens verksamhet skall utövas i Sverige

I sitt yttrande till JK 2013-03-02 skriver den rasistiske åklagare Daniel Larson följande,

"Generellt finner jag det är oskäligt att personer som kommer från fattigare länder till Sverige i uppenbart oärliga syften erhåller ersättningar från svenska staten i nivåer som i praktiken motsvarar en årslön eller till och med mer i hemlandet. Därför anser jag att JK bör sätta ned ersättningen för Georgeta Lazar"

http://www.divshare.com/download/24556623-69c


Mejl till Corruptio från orolig medborgare ang. den psykiskt sjuke polisen Mattias Karlsson (Landskrona)

3 kommentarer


Från:Xxxx (xxxxxxxxx@hotmail.com)
Skickat:den 23 september 2013
Till:corruptio1@hotmail.com (corruptio1@hotmail.com)

Hejsan Kungen!

Det är som så att jag och mina vänner som bor i Landskrona blir ständigt trakasserade av polisen här.  Vet även att många andra som blir det. Så skrev en liten text om honom nu i förrigår det var samma dag då vi blev gripna av polis Mattias Karlsson och tre av hans kollegor o vi var heeelt oskyldiga men ändå behandlar dem oss som smuts, läs hjälp sprid och gör det du är bäst på, avslöja samhällets avskumm! 
Tack för de du gör du är verkligen kung!
.
Där finns en man vid namn Mattias Karlsson med lagen vid sin sida och sina korrupta kollegor, som tillsammans hotar,slår och våldtar oskyldiga människor som helt enligt lag inte vill tala innan advokat anlänt till platsen eller uppge sina vänners namn. Det finns många historier om denna mannen och hans sjuka kollegor och det lär inte bli dem sista, för jag har själv för inte allt så länge sedan blivit hotad, slagen med batong och psykiskt nedbruten av just denna "lugna,trevliga gris". 

Det gick till såhär att jag blev förd bakom polisbilen och dem förklara först att dem visste att jag var oskyldig, Men när jag enligt lag inte ville uppge några av mina vänner så kom den verkliga Mattias Karlsson fram. 
Jag citerar ordagrant vad Mattias Karlsson sa till mig: "Vet du hur man förlorar två framtänder?"
Jag svarar: "Vad snackar du om? 
Han svara: "ja, vet du det? eller ska jag visa?"
Jag säger åter igen "vad pratar du om jag är oskyldig vad har jag gjort?" 
Han blir då ännu argare och slår mig med batongen på mitt knä så jag knappt kunde gå sen vände han mig om och satte sitt knä mot mitt knäveck och slängde ner mig i marken med huvudet först och jag citerar åter igen vad han sa när jag la på marken.
"Såhär går det om man ej talar sanning för mig."

Det som var mest skrämmande var att han tre minuter innan hade tagit in mig i bilen och helt lugnt och jätte trevligt och stilla hållt ett förhör då jag sa till han att jag va glad som fick just han, då den andra polisen var helt galen och slängde in min kompis i bildörren. Men då små log han bara och sa i dem lugnaste vatten simmar dem farligaste fiskarna.

Jag tycker det är så sjukt att vi i Sverige som har det så bra ställt får vara med om sådana saker, tänk då efter hur det är i andra länder och hur myndigheterna beter sig där?. Blir vi alla lika inhumana när vi skolas in i en sammansvetsad grupp av maktgalna människor?. För att sådant inte ska ske måste vi fan säga ifrån börja kasta sten,sluta vara den fega svensken och för en gång skull stå upp för vad som är rätt!

SNÄLLA SPRID DENNA TEXT OM NI VILL ATT ERA BARN SKA VÄXA UPP I EN VÄRLD VAR MYNDIGHETER INTE UTNYTTJAR,VÅLDTAR,SLÅR,HOTAR OCH GER SIG PÅ VÅRA BARN!

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/polis-mattias-karlsson-polisen-som-blev.html


Polisen Mattias Karlsson - Husblatte med stora... by dm_51ec0cf5da8cbKlicka på länken nedan och läs om ett annat fall där grovt kriminella Landskrona-poliser misshandlar ungdomar 

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/helsingborgs-poliser-misshandlade-tva.html

Yrkesbrottsling Charlotte Ottosen är åklagare som även arbetar som domare vid hovrätten i Malmö

2 kommentarer

Grovt kriminell åklagare Charlotte Ottosen arbetar både som domare vid hovrätten i Malmö och som åklagare i samma stad

Brottslingen Charlotte Ottosen avslöjas av advokaterna Jonas Carlsson och Lars Edman vilka med klienter kräver att Högsta domstolen river domar (14-års fängelse för grovt narkotikabrott) och att rättegången tas om där mänskliga rättigheter respekteras utav Sveriges illegala domstolar, i vilka poliser och åklagare agerar domare vilket mörkas av domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet och regering.

http://www.divshare.com/download/24528902-95d

 • Simon Milligan Don't imply that you're there only because of the kids. Shameful to drag them along as coverInte påstå att din man bara på grund av barnen. Skamligt att dra dem längs som täckning (Översatt av Bing)
 • Charlotte Ottosen Simon Milligan I might like them young but this one is just a child Simon Milligan jag skulle gilla dem unga men det här är bara ett barn :-) (Översatt av Bing)

  Förnamn:     Anna Christina Charlotte
  Tilltalsnamn:     Charlotte
  Efternamn:     Ottosen
  Gatuadress:     Vårmätaregatan 16
  Postnummer:     218 38
  Postort:     Bunkeflostrand
  Kommun:     Malmö
  Församling:     Bunkeflo
  Födelsedatum:     1969-01-15

  Förnamn:     Jonas Marcher
  Efternamn:     Ottosen
  Gatuadress:     Vårmätaregatan 16
  Postnummer:     218 38
  Postort:     Bunkeflostrand
  Kommun:     Malmö
  Församling:     Bunkeflo
  Födelsedatum:     1975-10-04

  Inavel och korruption skapar extra skydd för redan kriminell och olaglig regering 

  Poliser och åklagare arbetar som domare i tingsrätter, hovrätter och även i högsta domstolen. Polischefer anställs utav regeringen vid regeringsrätten och vid andra myndigheter där dessa jäviga yrkesbrottslingar kan stoppa dig från att få din rätt tillgodosedd, och därmed hindra dig från att svärta ned regeringen.

  Det senaste inom inavel/korruption:
  polischef Stefan Strömberg blir lagman i Stockholms tingsrätt, åklagaren Marie-Louise Eskilstorp blir rådman i Varbergs tingsrätt. I alla andra länder på jorden är detta olagligt sedan minst 100 år. I Sverige är denna organiserade brottslighet mot svenska folket regeringens bästa skydd mot folket och mot kritik.

Yrkesbrottslingen Håkon Svenson är nämndeman i Malmö tingsrätt och ledamot i polisnämnden i Malmö

1 kommentarer

Kriminell nämndeman Håkon Svenson försvårade för advokater att finna honom vid polisnämnden i Malmö

Advokaten Jonas Carlsson AB, resningsansökan, 2013-08-27.
"Håkon Svenson har under samma tid som rättegången genomfördes i tingsrätten och utredningen pågick hos polisen i Malmö ingått i Polisnämnden i Malmö, inledningsvis som suppleant men i vart fall från mars 2010 som fullvärdig ledamot, Håkon Svenson vill dock inte visa sitt namn bland övriga ledamöter på polisens webbplats, vilket har försvårat... åberopar här utdrag från polisens webbplats för att via att Håkon Svensons namn döljs..." 

http://www.divshare.com/download/24528902-95d

Håkon Olav Svenson, född 1943 i Västerås, är en svensk skådespelare, teaterpedagog och teaterregissör. Svenson studerade vid Teaterhögskolan i Göteborg 1964-1967. Han var engagerad vid Göteborgs Stadsteater 1967-1975, där han fick göra 6-7 roller per säsong (alltså nära femtio efter de åtta åren!). Mellan åren 1975-1993 tillhörde han den fasta ensemblen vid Malmö stadsteater där han bl.a. medverkade i uppsättningar som Streber, Häxjakten, Gustaf III, Röde Orm och Blodsbröllop. Han spelade mot Nils Poppe i farsen Två man om en änka på Nyan i Malmö 1983 och medverkade i Eva Rydbergs Fars lilla tösFredriksdalsteatern i Helsingborg 1999. 1993-1995 var han engagerad vid Folkteatern i Gävleborg. Han har medverkat i flera dramaproduktioner i TV bl.a. Kuriren från 1988, August Palms äventyr, Varuhuset och i de första omgångarna av Hem till byn. Han har undervisat vid Teaterhögskolan i Malmö samt Scenografiskolan i Skellefteå. Håkon Svenson är gift med Tove Granditsky sedan 1978.

                                 Brottslingens fru, Tove Granditsky Svenson. Född i Solna.


Förnamn:     Håkon Olav
Tilltalsnamn:     Håkon
Efternamn:     Svenson
Gatuadress:     Per Albin Hanssons Väg 85 B
Postnummer:     215 65
Postort:     Malmö
Kommun:     Malmö
Församling:     Kulladal
Födelsedatum:     1943-06-23
Född 23/6 1943 i Västerås (Västmanlands län, Västmanland).

Förnamn:     Tove
Tilltalsnamn:     Tove
Efternamn:     Granditsky Svenson
Gatuadress:     Per Albin Hanssons Väg 85 B
Postnummer:     215 65
Postort:     Malmö
Kommun:     Malmö
Församling:     Kulladal
Födelsedatum:     1953-02-03

Dotter:
Förnamn:     Anna Gabriella
Tilltalsnamn:     Gabriella
Efternamn:     Granditsky Svenson
Gatuadress:     Hornsbruksgatan 3 A lgh 1402
Postnummer:     117 34
Postort:     Stockholm
Kommun:     Stockholm
Församling:     Högalid
Födelsedatum:     1979-06-03

Son:
Förnamn:     Lars Petter
Tilltalsnamn:     Petter
Efternamn:     Svenson
Gatuadress:     Köpenhamnsvägen 24 A lgh 1302
Postnummer:     217 43
Postort:     Malmö
Kommun:     Malmö
Församling:     Malmö S:t Johannes
Födelsedatum:     1968-11-23

Inavel och korruption skapar extra skydd för redan kriminell och olaglig regering


Poliser och åklagare arbetar som domare i tingsrätter, hovrätter och även i högsta domstolen. Polischefer anställs utav regeringen vid regeringsrätten och vid andra myndigheter där dessa jäviga yrkesbrottslingar kan stoppa dig från att få din rätt tillgodosedd, och därmed hindra dig från att svärta ned regeringen. 


Det senaste inom inavel/korruption: 
polischef Stefan Strömberg blir lagman i Stockholms tingsrätt, åklagaren Marie-Louise Eskilstorp blir rådman i Varbergs tingsrätt. I alla andra länder på jorden är detta olagligt sedan minst 100 år. I Sverige är denna organiserade brottslighet mot svenska folket regeringens bästa skydd mot folket och mot kritik.

Magnus Carlsson (19 år) misshandlas svårt och avrättas med ett nackskott av grovt kriminella poliser (maj 2000)

6 kommentarer

Ett regelrätt mord utfört utav grovt kriminella poliser mot 19-årige Magnus Carlsson - Skall ej glömmas bort


Åklagaren åtalar polisen som sköt ihjäl 19-åring i maj 2000
Magnus Carlsson, 19, som sköts till döds av en polis utanför Kalmar i maj dödades av ett nackskott. Dessutom hade han tydliga skador i ansiktet, på bålen, revbenen och buken. I går åtalades den 42-årige polismannen för vållande till annans död alternativt tjänstefel.

  
Dödsskjutningen den 13 maj i år inträffade efter ett larm från en privatperson om en misstänkt stulen bil som iakttagits utanför Kalmar. Den åtalade 42-åringen och fyra kolleger åkte till platsen. Tipsaren hade antytt att en känd kriminell person kunde finnas i bilen.
  Polispatrullen möter efter ett tag den misstänkta bilen med släckta lyktor som åker i hög fart. En biljakt påbörjas. Bilen vinglar än hit och än dit och rattfylleri misstänks. Efter ett tag slås sirener och blåljus på och man bestämmer sig för att stoppa bilen.
  Två poliser, varav en är den åtalade 42-åringen går fram till polisbilen med dragna skjutklara vapen. När en av poliserna försöker öppna dörren gasar den 19-årige föraren kraftigt.

”Någon form av handgemäng”
  
Polisen blir rädd. I förundersökningen står:
  ”och att han gör rycket med bilen där vi är nära, tycker jag att han utsätter oss för fara. För då gör jag den bedömningen att han är hänsynslös”
  Polismannen drar föraren i ”tröjan eller halsen” och de hamnar i någon form av handgemäng. 19-åringen tar tag i handen och armen där polismannen håller sitt tjänstevapen, en Zig Zauer. Ett skott går av och träffar i nedre delen av nacken, går genom hjärta och lungor. Mannen dör omedelbart.

Våld mot huvudet
  
Chefsåklagare Ulf Barck-Holst hävdar att polismannen genom oaktsamhet vållat den 19-årige förarens död. Han tycker att polismannen borde ha stoppat in sin pistol i hölstret innan framryckningen mot bilen.
  Internutredare Roland Blom har en annan uppfattning.
  – Polismannen som håller i vapnet har naturligtvis haft målsättningen att göra ett bra jobb och så slutar det så här olyckligt. Han är både förtvivlad och olycklig över situationen, säger Blom.
  Obduktionsprotokollet visar tecken på trubbigt våld mot huvudet. Buken, revbenen och bålen visar också tecken på skador. Trots det kan ingen av 42-åringens kolleger som fanns på plats dra sig till minnes att 19-åringen hade dessa skador. Inte heller den åtalade polisen säger sig ha sett skadorna.
  Polismannen förnekar brott. Om han döms riskerar han upp till två års fängelse eller böter.

Artikeln ovan är från juli 2000. 


Polis Sven-Bertil Stensson sköt ihjäl 19-årige Magnus Carlsson

I samråd eller i samförstånd med poliser Patrik Grönberg, Patrik Oldin, Anna Wirbladh och Håkan Gustafsson misshandlades och mördades Magnus Carlsson för att han försökte att köra ifrån poliserna.

Håkan Gustafsson


Poliser Sven-Bertil Stensson, Patrik Grönberg, Patrik Oldin, Anna Wirbladh, Håkan Gustafsson mördar Magnus Carlsson.pdf

Den olagliga tingsrätts-domen avkunnad utav Lars Annerén.pdf

Polis Anna Wirblad gifte sig med advokaten som försvarade polis Sven-Bertil Stensson som sköt ihjäl Magnus Carlsson

Inte ens världens bästa dokusåpa-producenten kan komma på ett sjukare manus.

Sture Frylén var polis Sven-Bertil Stenssons advokat år 2000 då polis Stensson åtalades för att ha dödat 19-årige Magnus Carlsson.

http://rikspolisstyrelsen.blogspot.se/2013/09/polis-anna-wirblad-mordade-19-arige.html


Nedan ser Ni en utav poliserna som år 2000 kallblodigt misshandlade 19-årige Magnus Carlsson och sedan mördade tonåringen med ett nackskott

Ungdomar kommer i kontakt med droger redan i 14- och 15-årsåldern. Polisen uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma. Föräldrar har kontaktat polisen. Från vänster: Marcus Tinnert, polisens ungdomsteam, Sverker Persson, socialförvaltningen och Anna Wirblad chef för ungdomsteamet.
Publicerad 090415 
Narkotikan ökar bland ungdomar. Inget område och ingen samhällsklass undantagen.
Östran har tidigare uppmärksammat problemet med droger bland ungdomar i Lindsdal.
- Men Lindsdal skiljer sig inte mot någon annan förort, eller mot centrala Kalmar, säger Anna Wirblad, chef för polisens ungdomsteam.
Bred front
- Drogerna finns överallt. Bland ungdomar i alla samhällsklasser.
Och allt tyder på att det ökar.
Narkotikamissbruket bland ungdomar ser annorlunda ut idag, än när problemen var stora förra gången, runt 2002, säger Marcus Tinnert, också han i polisens ungdomsteam.
- Då var det en tydlig peak, men nu känns det som ett stigande problemkurva som vi inte riktig vet när den planar ut. Idag är det betydligt fler som vill testa, inställningen till droger är mer positiv. Mer liberal.
Knarket blir socialt
Narkotikan har också blivit något socialt, man träffas och röker på.
- De förstår inte att det är farligt, knarkare känner de sig inte som. Knarkare för dem är en gammal utslagen gubbe med sprutan i armvecket.
Och inte ens när socialen blir inkopplad är det svårt att få ungdomar att inse riskerna, säger Sverker Persson som arbetar på socialförvaltningen i Kalmar.
- Även om det gått långt är det svårt att övertyga dem. Det är liksom dom mot vuxenvärlden.
Liberal syn
Internet och egna telefoner är två saker som spelar in. På internet salusförs inte bara "nätdroger", utan här sprids också argument för att narkotika skulle vara mindre skadligt än alkohol. Och ungdomarna köper argumenten.
- De tar diskussion med vuxenvärlden och säger att alkohol är farligare än hasch, det har de läst. Men att alkoholen orsakar värre skador är ju sett i ett samhällsperspektiv. Ser man på individnivå är narkotikan farligare, säger Marcus Tinnert.
Egna telefoner gör att narkotikan bara är några knapptryckningar bort. Många vet var de kan få tag på narkotika, vem som har. Om man inte beställer hem nätdroger själv.
- Idag är faktiskt brevbäraren är den största leverantören av droger, säger Marcus Tinnert.

Röker på under skoltid
Polisen vill nu göra främst föräldrar uppmärksamma på drogproblemen. Om ens barn byter umgänge kan vara ett tecken.
- Vuxna måste lita på sin magkänsla om de tycker att något inte stämmer, säger Marcus Tinnert.
Det är viktigt att ungdomarna förstår att narkotika är fel och farligt.
- Men de är så trygga att de använder det till och med på skoltid.
- De har narkotikan i sina skåp och röker under rasten. 


I SVERIGE DÖDAR POLISEN FLER UNGDOMAR ÄN KNARKET!
Polis Anna Wirblad, vars plikt är att skydda Sveriges medborgare, hjälpte polis Sven-Bertil Stensson att ljuga under ed i domstol för att dölja grova brott vilka ledde till 19-årige Magnus Carlssons död.Polis Jörgen Lindeberg togs för fortkörning (133 km/h på 90-väg) - Vägrar erkänna

1 kommentarer

När poliser åker fast för fortkörning påstår dem oftast att kollegorna gjort fel


Nyköpings tingsrätt

Ansvarsyrkanden m.m.
BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (0150-T 17/13)


Gärning
Lindeberg har den 17 april 2013 fört personbil på E4:an vid Hållet i Nyköpings kommun och därvid brutit mot gällande lokal trafikföreskrift som meddelats genom vägmärke eller vägmarkering genom att föra personbilen med en hastighet av 133 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på platsen varit 90 km/tim.

Lagrum
10 kap 1 § 2 st 15 p och 14 kap 3 § 2 p trafikförordningen (1998:1276) samt lokala trafikföreskrifter.

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Jörgen Lindeberg (förnekar brott). Vittnesförhör med pa Sara Hjalmarsson, Polismyndigheten i Södermanlands län, Trafikenheten Nyköping, som ska höras om hastighetskontrollen till styrkande av gärningspåståendet.

Åklagare
Eva Finné

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/11/polis-stefan-carp-iu-forsoker-att.html


Polischef och Kriminalvårdschef med kumpaner stal 100-tals miljoner av svenska folket - Rolf Swenson åtalas för grovt mutbrott

2 kommentarer

GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

STOCKHOLM/NORRKÖPING.
Rolf Swensson, 65, planerade bygget av Sveriges nya fängelser – nu riskerar han själv sex år på kåken.
Som fastighetschef på Kriminalvården misstänks han ha tagit emot miljoner i mutor. I utbyte ska han ha betalt ut många miljoner av skattebetalarnas pengar.


Tilltalade:
Henriksson, Sven Göran, 19460506. Adress: Fyrudden 3, 610 42 GRYT.
Swenson, Rolf Stig, 19450329. Fotbollsgatan 39 Lgh 1504, 603 37 NORRKÖPING.

Gärning
Swenson har som fastighetschef i RPS under åren 2004-2005 missbrukat sin förtroendeställning genom att inte tillvarata RPS intressen i de avtal som tecknats av honom mellan RPS och Gunnar Sundbaum AB. Swenson har med öppna ögon utsatt RPS för den skada som han måste ha insett varit förenat med avtalens utformning avseende den s.k. Tornetfastigheten i Linköping. Genom det avtal som tecknats under åren 2004-2005 i Stockholm och Norrköping mellan RPS och Gunnar Sundbaum AB har RPS skadats med synnerligen betydande belopp, åtminstone 8 900 000 kr. Swenson har grovt utnyttjat sin ställning och har missbrukat ett särskilt förtroende. Brottsligheten har ingått som ett led i en brottslighet som varit särskilt noga planlagd och bedrivits i stor omfattning varvid de inblandade spelat betydande roller. Förfarandet är att bedöma som grovt med anledning av Swensons ställning, det systematiska förfarandet, beloppens storlek, att handläggningen inom RPS av projektet inte varit transparant.

Lagrum
10 kap 5 § BrB

Särskilt yrkande
Skadestånd
Det yrkas skadestånd å RPS vägnar med beloppet 8 900 000 kr jämte ränta enl. lag från dagen för delgivning av stgansökan.

BEVISNING p. 2-3 (Tornet)
P. 2 och 3. Bevisning, båda punkterna

Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Göran Henriksson och Rolf Swenson mot varandra Vittnesförhör med Sten Heckscher som ska höras om vilka direktiv som han gett till RS, bl a angående lokalisering och vem och vilka som ansvarade inom RPs för aktuellt projekt samt RS rätt att träffa aktuella avtal Vittnesförhör med Steve Andersson, Garnisionsfastigheter i Linköping, som ska höras om kontakterna med RS avseende planerna för den adm verksamheten i Linköping, offertlämnandet, angående lokalytan, kraven på skyndsam handläggning, att offerten gick till RS hemadress, att ebjudandet avsåg lokaler som motsvarade nuvarande polisstandard i Garnisionsområdet och hur Steve Andersson reagerade när han fick uppgift om att uppdraget skulle genomföras genom att helt nya lokaler byggdes. Detta till styrkande av genomförandet av RS inte skötts affärsmässigt utan varit avsett att nå eftersträvat slut och att det inte varit RS avsikt att genomföra en seriös upphandling.

Vittnesförhör med f.d. rikspolischefen Stefan Strömberg som ska berätta om aktuella avtal och om vilken rätt som RS hade att exempelvis teckna det s.k. tilläggsavtalet och skälen för Strömbergs beslut att Rolf Swenson inte fick teckna avtal utan godkännande av ekonomichefen Löth samt att han gjorde detta klart för RS.

Vittnesförhör med fd överdirektören vid Rikspolisstyrelsen Ann-Marie Begler som ska höras om vilka uppgifter som RS lämnat till henne avseende ”Tornetaffären” och vilka instruktioner som hon givit RS, allt till styrkande av att RS utan tillstånd träffat avtal avseende Tornet såväl i december 2004 som i oktober 2005 och att RS förstått att hans tecknade av aktuellt avtal ifrågasatts.

Vittnesförhör med dåvarande ekonomchefen vid RPS Ann-Sofie Löth som ska höras om vad som förevarit i samband med avtalen mellan RPS och Sundbaum AB som tecknats av Rolf Swensson, tillkomsten av de aktuella avtalen, vilken information som Rolf Swenson fåt i samband med dessa, vilka uppgifter som Swenson lämnat, vilken rätt Swenson haft att teckna avtalen, och allmänt om beredningen av ärendet bl a kostnadsbilden till styrkande av att Rolf S inte haft rätt att teckna avtalen, att han varit medveten om detta att han ej haft tillstånd därtill och att han haft icke affärsmässiga skäl att ingå avtalen, dvs att gynna Henovas avtal med Gunnar Sundbaum AB.

Ansökan om stämning Sida
Riksenheten mot korruption Handling 1018
Ärende AM-56435-10
Överåklagare Gunnar Stetler 2013-09-10

Stämningsansökan Rolf Swensson_Mutbrott.pdf

Kriminalvården fick samma kritik för tre år sedan, men trots det har felen fortsatt. Det går inte att bedöma om huruvida entreprenörerna, som Kriminalvården använt sig av, verkligen har levererat vad de fått betalt för. Generaldirektören Lars Nylén säger att kritiken mot honom måste bygga på ett missförstånd. Det handlar om ett projekt i Haparanda som gjorts om tre gånger.

-Vid ett tillfället tyckte jag bygget blev för dyrt och begärde att det skulle göras billigare. Jag vet att regionchefen fått full information. Det måste vara något de misstolkat, säger Nylén som själv inte sett Riksrevisionens promemoria som kom den 9 april.


Förnamn:     Rolf Stig
Efternamn:     Swenson
Gatuadress:     Fotbollsgatan 39 lgh 1504
Postnummer:     603 37
Postort:     Norrköping
Kommun:     Norrköping
Församling:     Norrköpings Borg
Födelsedatum:     1945-03-29
Född i Lund.

Rolfs Fru:
Förnamn:     Britt-Marie Louise
Efternamn:     Swenson
Gatuadress:     Fotbollsgatan 39 lgh 1504
Postnummer:     603 37
Postort:     Norrköping
Kommun:     Norrköping
Församling:     Norrköpings Borg
Födelsedatum:     1949-02-18
Född i Förslöv.

Rolf syster:
Förnamn:     Eva Harriet
Efternamn:     Persson
Gatuadress:     Brynjevägen 48
Postnummer:     246 34
Postort:     Löddeköpinge
Kommun:     Kävlinge
Församling:     Löddebygden
Födelsedatum:     1948-05-06

Politiker och polis Libbie Riismark (Norrköping) bestraffades av PAN - Löneavdrag för brott i tjänst som polis

1 kommentarer

Polis Libbie Riismark, som också är politiker (grovt brott mot mänskliga rättigheter enligt FN/Europadomstolen) i Norrköping, får löneavdrag efter en förväxling som ledde till att målsäganden blev anhållen istället för den misstänkte.

Politiker och polis Libbie Riismark i Norrköping blandade ihop personnummer på offer och misstänkt i ett ärende som gällde grov misshandel, utpressning och övergrepp i rättssak. Något som resulterade i att fel person senare greps. Målsäganden, som blev anhållen, förhörd och utsatt för husrannsakan, hann sitta frihetsberövad i cirka fem timmar innan misstaget. En anmälan om tjänstefel upprättades men förundersökningen lades senare ner av den korrupte åklagaren Mats Ericsson. 

Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen anser dock att ”det inträffade är mycket allvarligt”  och har nu beslutat att polis Libbie Riismark, som gav åklagaren fel personnummer, förlorar 25 procent av sin dagslön i fem dagar. I sitt beslut skriver nämnden att den polis Riismark ”anses av slarv ha åsidosatt skyldigheterna i sin anställning genom att inte försäkra sig om att det var rätt uppgifter som lämnades”. Nämnden understryker att ärenden som avser frihetsberövande måste handläggas med särskilt stor noggrannhet.


"Det får helt enkelt inte förekomma att den enskildes rätt till frihet inskränks med mindre än att detta är lagligen grundat", skriver nämnden i sitt beslut.Diciplinpåföljd Polis Moderat Politiker Libbie Riismark.pdf

Låt mig presentera mig själv. Till vardags arbetar jag som polis i Norrköping, jag är uppvuxen i Oxelbergen, har hunnit bo i flera städer i Sverige och USA och testat på olika yrken. Under min resa har jag träffat många personer som har format mig till den jag är idag. Jag är en person med ett stort hjärta. Jag har med åren blivit mer ödmjuk, även om min envisa sida syns när det krävs. Jag kommer att ägna mitt engagemang i politiken åt att försöka skapa ett bättre Norrköping för alla invånare i stan.

Sofia Haag
Förnamn:     Libbie Christian
Tilltalsnamn:     Libbie
Efternamn:     Riismark
Gatuadress:     Faktor Palms väg 33 B
Postnummer:     602 09
Postort:     Norrköping
Kommun:     Norrköping
Församling:     Kolmården
Födelsedatum:     1982-05-15

Förnamn:     Anna Sofia
Tilltalsnamn:     Sofia
Efternamn:     Haag
Gatuadress:     Faktor Palms väg 33 B
Postnummer:     602 09
Postort:     Norrköping
Kommun:     Norrköping
Församling:     Kolmården
Födelsedatum:     1988-12-06
Kriminella poliser Mikael Sjöström och Catharina Hägg misshandlar 64-årige Åke Djerfsten för att han inte tog bort handen från polisbilen (2004)

1 kommentarer

Sadistiska fega yrkesbrottslingar vid Polismyndigheten är mer regel än undantag

Sjukpensionären Åke Djerfsten, 64, säger att de båda poliserna slog honom med upp till tio batongslag när han gick fram till polisbilen för att ställa en fråga. Händelsen skedde år 2004.


Poliser Mikael Sjöström_Catharina Hägg.pdf

Polis Mikael Sjöström:
Förnamn:     Mikael David
Tilltalsnamn:     Mikael
Efternamn:     Sjöström
Gatuadress:     Britas gränd 113
Postnummer:     141 44
Postort:     Huddinge
Kommun:     Huddinge
Församling:     Huddinge
Födelsedatum:     1973-07-10
Född i Brännkyrka.

Polisens fru:
Förnamn:     Nadja Abir
Tilltalsnamn:     Nadja
Efternamn:     El Nabelsi Sjöström
Gatuadress:     Britas gränd 113
Postnummer:     141 44
Postort:     Huddinge
Kommun:     Huddinge
Församling:     Huddinge
Födelsedatum:     1979-08-28

Född i annat land.
 Polis Mikael Sjöströms fru Nadja Abir El Nabelsi Sjöström hånar Tone Oppenstam på Facebook, men glömmer bort att hon är fru till dömd brottsling.

Polisens mamma:
Förnamn:     Ann Elisabet
Tilltalsnamn:     Ann
Efternamn:     Sjöström
Gatuadress:     Rönnskär 17
Postnummer:     820 74
Postort:     Stocka
Kommun:     Nordanstig
Församling:     Harmånger-Jättendal
Födelsedatum:     1946-11-30
Född i Oscar Stockholm.

Polisens pappa:
Förnamn:     Lennart
Tilltalsnamn:     Lennart
Efternamn:     Sjöström
Gatuadress:     Rönnskär 17
Postnummer:     820 74
Postort:     Stocka
Kommun:     Nordanstig
Församling:     Harmånger-Jättendal
Födelsedatum:     1941-12-13
Född i Hedvig elenora Stockholm.

Polisens bror:
Förnamn:     Mats Lennart
Tilltalsnamn:     Mats
Efternamn:     Sjöström
Gatuadress:     Bållebergsvägen 15
Postnummer:     820 70
Postort:     Bergsjö
Kommun:     Nordanstig
Församling:     Bergsjö
Födelsedatum:     1972-08-26

Polisens bror:
Förnamn:     Per Markus
Efternamn:     Sjöström
Gatuadress:     Vinkelvägen 47
Postnummer:     194 46
Postort:     Upplands Väsby
Kommun:     Upplands Väsby
Församling:     Ed
Födelsedatum:     1976-11-21

Polisens bror
Förnamn:     Johan Magnus
Efternamn:     Sjöström
Gatuadress:     Hagnesta gård 2
Postnummer:     633 62
Postort:     Eskilstuna
Kommun:     Eskilstuna
Församling:     Eskilstuna
Födelsedatum:     1975-02-13
Polis Catharina Hägg:
Förnamn:     Siv Catarina
Tilltalsnamn:     Catarina
Efternamn:     Hägg
Gatuadress:     Mangårdsvägen 22 lgh 1204
Postnummer:     141 51
Postort:     Huddinge
Kommun:     Huddinge
Församling:     Flemingsberg
Födelsedatum:     1966-01-10
Född i Kalmar.

Modern:
Förnamn:     Siv Ing-Britt
Efternamn:     Hägg
Gatuadress:     Genbergs väg 6
Postnummer:     388 32
Postort:     Ljungbyholm
Kommun:     Kalmar
Församling:     Ljungby
Födelsedatum:     1938-08-15

Fadern:
Förnamn:        Sven Åke Bertil
Efternamn:      Högg
Gatuadress:     Död
Födelsedatum:   1937-08-12

Brodern:
Förnamn:     Thomas Bertil
Tilltalsnamn:     Thomas
Efternamn:     Hägg
Gatuadress:     Norra Torpgatan 2
Postnummer:     331 35
Postort:     Värnamo
Kommun:     Värnamo
Församling:     Värnamo
Födelsedatum:     1961-04-07

Kriminell polis Andreas Dahlin som sköt 12 skott mot gymmet Metropolis åtalas igen för brott

2 kommentarer

Kriminell polis Andreas Dahlin åtalad på nytt

I stämningsansökan till Stockholms tingsrätt står att polis Andreas Dahlin, som då var arrestbefäl på Citypolisen, missade att försätta en tidigare anhållen på fri fot och att denne fick sitta drygt tre dygn som felaktigt frihetsberövad. Åklagaren hävde anhållandet den 20 februari 2013, klockan 14.58. Enligt förhör informerades polismannen samma eftermiddag om beslutet, men har "av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften", skriver chefsåklagare Håkan Roswall i stämningsansökan. Följden blev att den tidigare anhållne mannen, född 1986, släpptes först den 23 februari klockan 16.21. I förhör har den kriminelle polismannen Andreas Dahlin förnekat brott.Ansvarsyrkanden m.m.

TJÄNSTEFEL (0150-K1012-13)


Gärning
Andreas Dahlin tjänstgjorde den 20 februari 3013 som stationsbefäl/arrestbefäl vid City polismästardistrikt, operativa sidoenheten Norrmalm i Stockholm. Klockan 14:58 den 20 februari 2013 hävde en åklagare vid City Åklagar-kammare ett anhållande av Deniz Ö., född 1986. Verkställigheten av frigivningsbeslutet delegerades till Olov Larsson. Olov Larsson underrättade i enlighet med punkten 14:1 i distriktsorder DO 1 2012:7, 102-A, Andreas Dahlin om det fattade frigivningsbeslutet på eftermiddagen den 20 februari 2013.

Dahlin har under sin tjänstgöring som stationsbefäl/arrestbefäl av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att den 20 februari 2013 underlåta att se till att Deniz Ö. frigivits. Underlåtenheten har fått till följd att Deniz Ö. suttit felaktigt frihetsberövad fram till den
23 februari 2013 kl. 16:21.

Lagrum

20 kap 1 § 1 st brottsbalken jfr med Distriktsorder om polisarrester DO 1 2012:7 punkten 14:1 och 14:2, utfärdad av Polismyndigheten i Stockholms Län, City Polismästardistrikt.

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Andreas Dahlin som förnekar brott. Vittnesförhör med Olov Larsson angående sin kontakt med Andreas Dahlin på eftermiddagen den 20 februari 2013, till styrkande av att Larsson per telefon underrättat Dahlin om att åklagaren beslutat att Deniz Ö. skulle friges samt att Dahlin åtagit sig att sköta det praktiska runt frigivandet. Vittnesförhör med Mikael Niklasson angående sina kontakter med Olov Larsson på eftermiddagen den 20 februari 2013, till styrkande av att Niklasson uppmanat Larsson att underrätta stationsbefälet/arrestbefälet om att åklagaren beslutat frige Deniz Ö. Vittnesförhör med Johan Christensson angående vad han hört av samtalet mellan Olov Larsson och Andreas Dahlin den 20 februari 2013, till styrkande av att Olov Larsson underrättat Dahlin om att åklagaren beslutat frige Deniz Ö. samt att Dahlin under samtalet åtagit sig att sköta det praktiska runt frigivandet av Deniz Ö.

Skriftlig bevisning
Distriktsorder om polisarrester (sid. 25 – 37 i förundersökningsprotokollet; i all synnerhet sid. 31) till styrkande av att den som tar emot ett beslut om frigivning omedelbart skall underrätta arrestbefälet om beslutet samt att arrestbefälet ansvarar för att den frigivna personen omedelbart friges. Tjänstgöringsuppgift (sid. 41 i förundersökningsprotokollet) till styrkande av att Dahlin den 20 februari 2013 mellan kl. 14:00 och 22:30 tjänstgjorde som arrestbefäl.

Stämning mot kriminell polis Andreas Dahlin.pdf

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/polis-andreas-dahlin-skot-12-skott-mot.html

Förnamn:     Per Andreas
Tilltalsnamn:     Andreas
Efternamn:     Dahlin
Gatuadress:     Slånbärsvägen 27
Postnummer:     186 45
Postort:     Vallentuna
Kommun:     Vallentuna
Församling:     Vallentuna
Födelsedatum:     1978-10-19
Född i Kalmar.

Malin Blom
Sambo:
Förnamn:     Malin Anna Margareta
Tilltalsnamn:     Malin
Efternamn:     Blom
Gatuadress:     Slånbärsvägen 27
Postnummer:     186 45
Postort:     Vallentuna
Kommun:     Vallentuna
Församling:     Vallentuna
Födelsedatum:     1978-01-27
Född i Täby.