Datainspektionens fega kriminella kreatur vill inte svara på fråga - Vem uttalade sig kränkande i media om Corruptio-bloggen?Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 30 september 2013 20:30:44
Till:datainspektionen@datainspektionen.se (datainspektionen@datainspektionen.se); Kristina.Svahn-Starrsjo@datainspektionen.se (kristina.svahn-starrsjo@datainspektionen.se)
1 bifogad fil (8,7 kB)
Hämta Kristina-Svahn-Starrsjö-150px.jpg (8,7 kB)
Hämta
PÅMINNELSE (2)

Vem är tjänstemannen (folkets tjänare) på DI som i media kom med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister?

DI polisanmäler blogg

Publicerad artikeln i flertalet tidningar 8 mars, 2013

Datainspektionen polisanmäler bloggen "Corruptio" för brott mot personuppgiftslagen. På bloggen, som säger sig vilja avslöja statlig kriminalitet och korruption, publiceras känsliga personuppgifter, enligt Datainspektionen som granskat bloggen sedan flera klagomål kommit in. Datainspektionen konstaterar att mycket av det som publiceras faller under yttrandefriheten, men att en del närmast verkar syfta till att skandalisera enskilda tjänstemän.


From: corruptio1@hotmail.com
To: datainspektionen@datainspektionen.se
Subject: Påminnelse (1)Vilken tjänsteman uttalade sig i media?
Date: Thu, 26 Sep 2013 22:02:19 +0200

PÅMINNELSE (1)

Vem är tjänstemannen (folkets tjänare) på DI som i media kom med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister?

DI polisanmäler blogg

Publicerad artikeln i flertalet tidningar 8 mars, 2013

Datainspektionen polisanmäler bloggen "Corruptio" för brott mot personuppgiftslagen. På bloggen, som säger sig vilja avslöja statlig kriminalitet och korruption, publiceras känsliga personuppgifter, enligt Datainspektionen som granskat bloggen sedan flera klagomål kommit in. Datainspektionen konstaterar att mycket av det som publiceras faller under yttrandefriheten, men att en del närmast verkar syfta till att skandalisera enskilda tjänstemän.


From: corruptio1@hotmail.com
To: datainspektionen@datainspektionen.se
Subject: Vilken tjänsteman uttalade sig i media?
Date: Tue, 24 Sep 2013 16:02:01 +0200

Vem är tjänstemannen (folkets tjänare) på DI som i media kom med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister?

DI polisanmäler blogg

Publicerad artikeln i flertalet tidningar 8 mars, 2013

Datainspektionen polisanmäler bloggen "Corruptio" för brott mot personuppgiftslagen. På bloggen, som säger sig vilja avslöja statlig kriminalitet och korruption, publiceras känsliga personuppgifter, enligt Datainspektionen som granskat bloggen sedan flera klagomål kommit in.
Datainspektionen konstaterar att mycket av det som publiceras faller under yttrandefriheten, men att en del närmast verkar syfta till att skandalisera enskilda tjänstemän.

Kristina Svahn Starrsjö

Generaldirektör och ledning

Generaldirektör
Kristina Svahn Starrsjö
E-post: Kristina.Svahn-Starrsjo@datainspektionen.se
Pressbilder på generaldirektören
GD-sekreterare
Yvonne Christensson
E-post: yvonne.christensson@datainspektionen.se
Chefsjurist
Hans-Olof Lindblom
E-post: hans-olof.lindblom@datainspektionen.se
Adminstrativ chef
Douglas Boldt, douglas.boldt@datainspektionen.se
Enhetschefer
Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se
Britt Marie Wester, britt.marie.wester@datainspektionen.se
Tf Anna Hörnlund, anna.hornlund@datainspektionen.se


Uppdatering 2013-10-01

Yrkesbrottslingen Kristina Svahn Starrsjö känner pressen och svarar (vilket tjänaren Svahn Starrsjö skulle gjort tidigare)

Från:DI Registrator (DI@datainspektionen.se)
Skickat:den 1 oktober 2013 08:47:29
Till:corruptio1@hotmail.com (corruptio1@hotmail.com)

Hej,

Jag har tagit del av de mejl som inkommit till Datainspektionen den 24 och 26 september som rör uppgifter i en tidningsartikel om bloggen ”Corruptio”. I mejlen efterfrågas vilken tjänsteman på DI som i media kommit med kränkningar/förtal mot Corruptio-bloggens journalister.

Datainspektionen har ingen kännedom om ifall någon anställd på myndigheten lämnat meddelande till media. Detta är vidare ingenting som Datainspektionen får efterforska eftersom vi i Sverige har ett grundlagsfäst efterforskningsförbud. Efterforskningsförbudet innebär att en företrädare för en statlig myndighet inte får försöka ta reda på vem som lämnat meddelande till media. Detta framgår av 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen. Myndigheten som sådan har heller inte lämnat några uppgifter om Corruptio-bloggen till media för publicering.  

Med vänlig hälsning,
Kristina Svahn Starrsjö


Kristina Svahn Starrsjö
Generaldirektör, Datainspektionen
www.datainspektionen.se


Och nedan ser Ni svaret Kristina Svahn Starrsjö fick,


Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 1 oktober 2013 14:51:02
Till:DI Registrator (DI@datainspektionen.se)

Det tog tid att svara... dessutom har du fel pga att du är en obildad, oförskämd och högfärdig tjänare.

Det var du som ljög, kränkte och förtalade oss i media och det är ALLTID du som är ANSVARIG för brott DI:s anställda begår.

Sedan är det INTE "vi i Sverige" som gäller, utan det är EU:s, FN:s och Europadomstolens regler som gäller i första hand.

Denna utbildning från oss är gratis... men skamligt att du tidigare suttit och begått grova brott i domstol med din okunnighet, skamligt.


Hans-Göran Björck

Horungarna vid Datainspektionen tvekar när kollegorna vid tingsrätten på Gotland hängde ut oskyldiga - Men samma horungar vid Datainspektionen tvekade inte när Corruptio-bloggen anmäldes till pedofil-polisen
1 kommentarer :: Datainspektionens fega kriminella kreatur vill inte svara på fråga - Vem uttalade sig kränkande i media om Corruptio-bloggen?

 1. Förnamn: Jan Bengt Eskil
  Tilltalsnamn: Jan
  Efternamn: Starrsjö

  Folkbokföring
  Gatuadress: Heleneborgsgatan 10 A lgh 1302
  Postnummer: 117 32
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Högalid

  Födelsedata
  Födelsedatum: 1960-07-12

  Förnamn: Eva Kristina
  Tilltalsnamn: Kristina
  Efternamn: Svan Starrsjö

  Folkbokföring
  Gatuadress: Heleneborgsgatan 10 A lgh 1302
  Postnummer: 117 32
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Högalid

  Födelsedata
  Födelsedatum: 1961-03-05

Skicka en kommentar