Främlingsfientlig åklagare från Borås Daniel Larson visar tecken på rasism i sitt yttrande till JK kring icke dömd kvinna och mot icke svenskar i allmänhet


Rasistisk åklagare Daniel Larson verksam i Borås Åklagarmyndighet och i Borås ökända tingsrätt begär att Adolf Hitlers och Apartheid-regimens verksamhet skall utövas i Sverige

I sitt yttrande till JK 2013-03-02 skriver den rasistiske åklagare Daniel Larson följande,

"Generellt finner jag det är oskäligt att personer som kommer från fattigare länder till Sverige i uppenbart oärliga syften erhåller ersättningar från svenska staten i nivåer som i praktiken motsvarar en årslön eller till och med mer i hemlandet. Därför anser jag att JK bör sätta ned ersättningen för Georgeta Lazar"

http://www.divshare.com/download/24556623-69c


0 kommentarer :: Främlingsfientlig åklagare från Borås Daniel Larson visar tecken på rasism i sitt yttrande till JK kring icke dömd kvinna och mot icke svenskar i allmänhet

Skicka en kommentar