Kriminell polis Andreas Dahlin som sköt 12 skott mot gymmet Metropolis åtalas igen för brott


Kriminell polis Andreas Dahlin åtalad på nytt

I stämningsansökan till Stockholms tingsrätt står att polis Andreas Dahlin, som då var arrestbefäl på Citypolisen, missade att försätta en tidigare anhållen på fri fot och att denne fick sitta drygt tre dygn som felaktigt frihetsberövad. Åklagaren hävde anhållandet den 20 februari 2013, klockan 14.58. Enligt förhör informerades polismannen samma eftermiddag om beslutet, men har "av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften", skriver chefsåklagare Håkan Roswall i stämningsansökan. Följden blev att den tidigare anhållne mannen, född 1986, släpptes först den 23 februari klockan 16.21. I förhör har den kriminelle polismannen Andreas Dahlin förnekat brott.Ansvarsyrkanden m.m.

TJÄNSTEFEL (0150-K1012-13)


Gärning
Andreas Dahlin tjänstgjorde den 20 februari 3013 som stationsbefäl/arrestbefäl vid City polismästardistrikt, operativa sidoenheten Norrmalm i Stockholm. Klockan 14:58 den 20 februari 2013 hävde en åklagare vid City Åklagar-kammare ett anhållande av Deniz Ö., född 1986. Verkställigheten av frigivningsbeslutet delegerades till Olov Larsson. Olov Larsson underrättade i enlighet med punkten 14:1 i distriktsorder DO 1 2012:7, 102-A, Andreas Dahlin om det fattade frigivningsbeslutet på eftermiddagen den 20 februari 2013.

Dahlin har under sin tjänstgöring som stationsbefäl/arrestbefäl av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att den 20 februari 2013 underlåta att se till att Deniz Ö. frigivits. Underlåtenheten har fått till följd att Deniz Ö. suttit felaktigt frihetsberövad fram till den
23 februari 2013 kl. 16:21.

Lagrum

20 kap 1 § 1 st brottsbalken jfr med Distriktsorder om polisarrester DO 1 2012:7 punkten 14:1 och 14:2, utfärdad av Polismyndigheten i Stockholms Län, City Polismästardistrikt.

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Andreas Dahlin som förnekar brott. Vittnesförhör med Olov Larsson angående sin kontakt med Andreas Dahlin på eftermiddagen den 20 februari 2013, till styrkande av att Larsson per telefon underrättat Dahlin om att åklagaren beslutat att Deniz Ö. skulle friges samt att Dahlin åtagit sig att sköta det praktiska runt frigivandet. Vittnesförhör med Mikael Niklasson angående sina kontakter med Olov Larsson på eftermiddagen den 20 februari 2013, till styrkande av att Niklasson uppmanat Larsson att underrätta stationsbefälet/arrestbefälet om att åklagaren beslutat frige Deniz Ö. Vittnesförhör med Johan Christensson angående vad han hört av samtalet mellan Olov Larsson och Andreas Dahlin den 20 februari 2013, till styrkande av att Olov Larsson underrättat Dahlin om att åklagaren beslutat frige Deniz Ö. samt att Dahlin under samtalet åtagit sig att sköta det praktiska runt frigivandet av Deniz Ö.

Skriftlig bevisning
Distriktsorder om polisarrester (sid. 25 – 37 i förundersökningsprotokollet; i all synnerhet sid. 31) till styrkande av att den som tar emot ett beslut om frigivning omedelbart skall underrätta arrestbefälet om beslutet samt att arrestbefälet ansvarar för att den frigivna personen omedelbart friges. Tjänstgöringsuppgift (sid. 41 i förundersökningsprotokollet) till styrkande av att Dahlin den 20 februari 2013 mellan kl. 14:00 och 22:30 tjänstgjorde som arrestbefäl.

Stämning mot kriminell polis Andreas Dahlin.pdf

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/polis-andreas-dahlin-skot-12-skott-mot.html

Förnamn:     Per Andreas
Tilltalsnamn:     Andreas
Efternamn:     Dahlin
Gatuadress:     Slånbärsvägen 27
Postnummer:     186 45
Postort:     Vallentuna
Kommun:     Vallentuna
Församling:     Vallentuna
Födelsedatum:     1978-10-19
Född i Kalmar.

Malin Blom
Sambo:
Förnamn:     Malin Anna Margareta
Tilltalsnamn:     Malin
Efternamn:     Blom
Gatuadress:     Slånbärsvägen 27
Postnummer:     186 45
Postort:     Vallentuna
Kommun:     Vallentuna
Församling:     Vallentuna
Födelsedatum:     1978-01-27
Född i Täby.

2 kommentarer :: Kriminell polis Andreas Dahlin som sköt 12 skott mot gymmet Metropolis åtalas igen för brott

 1. Förnamn: Per Andreas
  Tilltalsnamn: Andreas
  Efternamn: Dahlin
  Gatuadress: Slånbärsvägen 27
  Postnummer: 186 45
  Postort: Vallentuna
  Kommun: Vallentuna
  Församling: Vallentuna
  Födelsedatum: 1978-10-19
  Född i Kalmar.

  Sambo:
  Förnamn: Malin Anna Margareta
  Tilltalsnamn: Malin
  Efternamn: Blom
  Gatuadress: Slånbärsvägen 27
  Postnummer: 186 45
  Postort: Vallentuna
  Kommun: Vallentuna
  Församling: Vallentuna
  Födelsedatum: 1978-01-27
  Född i Täby.

  Andreas syster:
  Förnamn: Jenny Maria Elisabeth
  Efternamn: Dahlin
  Gatuadress: Värngränd 3
  Postnummer: 187 68
  Postort: Täby
  Kommun: Täby
  Församling: Täby
  Födelsedatum: 1981-10-25

  Andreas mor:
  Förnamn: Anne-Mari
  Efternamn: Dahlin
  Gatuadress: Skylvägen 22
  Postnummer: 187 54
  Postort: Täby
  Kommun: Täby
  Församling: Täby
  Födelsedatum: 1952-04-25
  Född i Spånga.

  Andreas far:
  Förnamn: Per Nils
  Efternamn: Dahlin
  Gatuadress: Skylvägen 22
  Postnummer: 187 54
  Postort: Täby
  Kommun: Täby
  Församling: Täby
  Födelsedatum: 1948-02-19
  Född i Solna.

  Malins bror:
  Förnamn: Jan Stefan
  Tilltalsnamn: Stefan
  Efternamn: Blom
  Gatuadress: Vallvägen 33
  Postnummer: 184 63
  Postort: Åkersberga
  Kommun: Österåker
  Församling: Österåker-Östra Ryd
  Födelsedatum: 1974-10-04

  Malins mor:
  Förnamn: Gunnel Margareta
  Tilltalsnamn: Margareta
  Efternamn: Blom
  Gatuadress: Vollmervägen 19
  Postnummer: 187 36
  Postort: Täby
  Kommun: Täby
  Församling: Täby
  Födelsedatum: 1955-12-23

  Malins far:
  Förnamn: Jan-Olof
  Tilltalsnamn: Jan
  Efternamn: Blom
  Gatuadress: Vollmervägen 19
  Postnummer: 187 36
  Postort: Täby
  Kommun: Täby
  Församling: Täby
  Födelsedatum: 1953-08-24

 2. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  (No referring link)
  6 Sep 2013 12:42:18
  corruptiosweden.blogspot.se/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50

  (No referring link)
  6 Sep 2013 12:42:44
  corruptiosweden.blogspot.se/

  corruptiosweden.blogspot.se/
  6 Sep 2013 12:43:07
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/09/kriminell-polis-andreas-dahlin-som-skot.html

Skicka en kommentar