Polis Jörgen Lindeberg togs för fortkörning (133 km/h på 90-väg) - Vägrar erkänna


När poliser åker fast för fortkörning påstår dem oftast att kollegorna gjort fel


Nyköpings tingsrätt

Ansvarsyrkanden m.m.
BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (0150-T 17/13)


Gärning
Lindeberg har den 17 april 2013 fört personbil på E4:an vid Hållet i Nyköpings kommun och därvid brutit mot gällande lokal trafikföreskrift som meddelats genom vägmärke eller vägmarkering genom att föra personbilen med en hastighet av 133 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på platsen varit 90 km/tim.

Lagrum
10 kap 1 § 2 st 15 p och 14 kap 3 § 2 p trafikförordningen (1998:1276) samt lokala trafikföreskrifter.

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Jörgen Lindeberg (förnekar brott). Vittnesförhör med pa Sara Hjalmarsson, Polismyndigheten i Södermanlands län, Trafikenheten Nyköping, som ska höras om hastighetskontrollen till styrkande av gärningspåståendet.

Åklagare
Eva Finné

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/11/polis-stefan-carp-iu-forsoker-att.html


1 kommentarer :: Polis Jörgen Lindeberg togs för fortkörning (133 km/h på 90-väg) - Vägrar erkänna

 1. Förnamn: Bengt Jörgen
  Tilltalsnamn: Jörgen
  Efternamn: Lindeberg
  Gatuadress: Agraffvägen 15
  Postnummer: 126 41
  Postort: Hägersten
  Kommun: Stockholm
  Församling: Brännkyrka
  Födelsedatum: 1959-08-25

  Förnamn: Solveig Marianne Cecilia
  Tilltalsnamn: Cecilia
  Efternamn: Lindeberg
  Gatuadress: Agraffvägen 15
  Postnummer: 126 41
  Postort: Hägersten
  Kommun: Stockholm
  Församling: Brännkyrka
  Födelsedatum: 1963-11-22

  Förnamn: Elsa Cecilia
  Tilltalsnamn: Elsa
  Efternamn: Lindeberg
  Gatuadress: Agraffvägen 15
  Postnummer: 126 41
  Postort: Hägersten
  Kommun: Stockholm
  Församling: Brännkyrka
  Födelsedatum: 1996-12-13

Skicka en kommentar