Polischef och Kriminalvårdschef med kumpaner stal 100-tals miljoner av svenska folket - Rolf Swenson åtalas för grovt mutbrott


GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

STOCKHOLM/NORRKÖPING.
Rolf Swensson, 65, planerade bygget av Sveriges nya fängelser – nu riskerar han själv sex år på kåken.
Som fastighetschef på Kriminalvården misstänks han ha tagit emot miljoner i mutor. I utbyte ska han ha betalt ut många miljoner av skattebetalarnas pengar.


Tilltalade:
Henriksson, Sven Göran, 19460506. Adress: Fyrudden 3, 610 42 GRYT.
Swenson, Rolf Stig, 19450329. Fotbollsgatan 39 Lgh 1504, 603 37 NORRKÖPING.

Gärning
Swenson har som fastighetschef i RPS under åren 2004-2005 missbrukat sin förtroendeställning genom att inte tillvarata RPS intressen i de avtal som tecknats av honom mellan RPS och Gunnar Sundbaum AB. Swenson har med öppna ögon utsatt RPS för den skada som han måste ha insett varit förenat med avtalens utformning avseende den s.k. Tornetfastigheten i Linköping. Genom det avtal som tecknats under åren 2004-2005 i Stockholm och Norrköping mellan RPS och Gunnar Sundbaum AB har RPS skadats med synnerligen betydande belopp, åtminstone 8 900 000 kr. Swenson har grovt utnyttjat sin ställning och har missbrukat ett särskilt förtroende. Brottsligheten har ingått som ett led i en brottslighet som varit särskilt noga planlagd och bedrivits i stor omfattning varvid de inblandade spelat betydande roller. Förfarandet är att bedöma som grovt med anledning av Swensons ställning, det systematiska förfarandet, beloppens storlek, att handläggningen inom RPS av projektet inte varit transparant.

Lagrum
10 kap 5 § BrB

Särskilt yrkande
Skadestånd
Det yrkas skadestånd å RPS vägnar med beloppet 8 900 000 kr jämte ränta enl. lag från dagen för delgivning av stgansökan.

BEVISNING p. 2-3 (Tornet)
P. 2 och 3. Bevisning, båda punkterna

Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Göran Henriksson och Rolf Swenson mot varandra Vittnesförhör med Sten Heckscher som ska höras om vilka direktiv som han gett till RS, bl a angående lokalisering och vem och vilka som ansvarade inom RPs för aktuellt projekt samt RS rätt att träffa aktuella avtal Vittnesförhör med Steve Andersson, Garnisionsfastigheter i Linköping, som ska höras om kontakterna med RS avseende planerna för den adm verksamheten i Linköping, offertlämnandet, angående lokalytan, kraven på skyndsam handläggning, att offerten gick till RS hemadress, att ebjudandet avsåg lokaler som motsvarade nuvarande polisstandard i Garnisionsområdet och hur Steve Andersson reagerade när han fick uppgift om att uppdraget skulle genomföras genom att helt nya lokaler byggdes. Detta till styrkande av genomförandet av RS inte skötts affärsmässigt utan varit avsett att nå eftersträvat slut och att det inte varit RS avsikt att genomföra en seriös upphandling.

Vittnesförhör med f.d. rikspolischefen Stefan Strömberg som ska berätta om aktuella avtal och om vilken rätt som RS hade att exempelvis teckna det s.k. tilläggsavtalet och skälen för Strömbergs beslut att Rolf Swenson inte fick teckna avtal utan godkännande av ekonomichefen Löth samt att han gjorde detta klart för RS.

Vittnesförhör med fd överdirektören vid Rikspolisstyrelsen Ann-Marie Begler som ska höras om vilka uppgifter som RS lämnat till henne avseende ”Tornetaffären” och vilka instruktioner som hon givit RS, allt till styrkande av att RS utan tillstånd träffat avtal avseende Tornet såväl i december 2004 som i oktober 2005 och att RS förstått att hans tecknade av aktuellt avtal ifrågasatts.

Vittnesförhör med dåvarande ekonomchefen vid RPS Ann-Sofie Löth som ska höras om vad som förevarit i samband med avtalen mellan RPS och Sundbaum AB som tecknats av Rolf Swensson, tillkomsten av de aktuella avtalen, vilken information som Rolf Swenson fåt i samband med dessa, vilka uppgifter som Swenson lämnat, vilken rätt Swenson haft att teckna avtalen, och allmänt om beredningen av ärendet bl a kostnadsbilden till styrkande av att Rolf S inte haft rätt att teckna avtalen, att han varit medveten om detta att han ej haft tillstånd därtill och att han haft icke affärsmässiga skäl att ingå avtalen, dvs att gynna Henovas avtal med Gunnar Sundbaum AB.

Ansökan om stämning Sida
Riksenheten mot korruption Handling 1018
Ärende AM-56435-10
Överåklagare Gunnar Stetler 2013-09-10

Stämningsansökan Rolf Swensson_Mutbrott.pdf

Kriminalvården fick samma kritik för tre år sedan, men trots det har felen fortsatt. Det går inte att bedöma om huruvida entreprenörerna, som Kriminalvården använt sig av, verkligen har levererat vad de fått betalt för. Generaldirektören Lars Nylén säger att kritiken mot honom måste bygga på ett missförstånd. Det handlar om ett projekt i Haparanda som gjorts om tre gånger.

-Vid ett tillfället tyckte jag bygget blev för dyrt och begärde att det skulle göras billigare. Jag vet att regionchefen fått full information. Det måste vara något de misstolkat, säger Nylén som själv inte sett Riksrevisionens promemoria som kom den 9 april.


Förnamn:     Rolf Stig
Efternamn:     Swenson
Gatuadress:     Fotbollsgatan 39 lgh 1504
Postnummer:     603 37
Postort:     Norrköping
Kommun:     Norrköping
Församling:     Norrköpings Borg
Födelsedatum:     1945-03-29
Född i Lund.

Rolfs Fru:
Förnamn:     Britt-Marie Louise
Efternamn:     Swenson
Gatuadress:     Fotbollsgatan 39 lgh 1504
Postnummer:     603 37
Postort:     Norrköping
Kommun:     Norrköping
Församling:     Norrköpings Borg
Födelsedatum:     1949-02-18
Född i Förslöv.

Rolf syster:
Förnamn:     Eva Harriet
Efternamn:     Persson
Gatuadress:     Brynjevägen 48
Postnummer:     246 34
Postort:     Löddeköpinge
Kommun:     Kävlinge
Församling:     Löddebygden
Födelsedatum:     1948-05-06

2 kommentarer :: Polischef och Kriminalvårdschef med kumpaner stal 100-tals miljoner av svenska folket - Rolf Swenson åtalas för grovt mutbrott


 1. FOJAB arkitekter AB

  EXEKUTIVA BEFATTNINGAR

  picon Pering, Cecilia Elisabet (f. 1955), VD
  picon Adamsson, Kjell Olof (f. 1962), Extern vice VD


  STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

  picon Pering, Cecilia Elisabet (f. 1955), Ordinarie ledamot
  picon Nord, Bengt Anders Daniel (f. 1971), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
  picon Lundquist, Per Joachim (f. 1970), Ordinarie ledamot
  picon Rosencrantz, Viveca Maria Elisabeth (f. 1961), Ordinarie ledamot, Arbetstagarrepresentant
  picon Sjölin, Eva Birgitta (f. 1947), Ordinarie ledamot
  picon Fridberg, Hans Mårten (f. 1965), Suppleant, Arbetstagarrepresentant

 2. Henova förvaltning AB

  EXEKUTIVA BEFATTNINGAR

  picon Henriksson, Sven Göran (f. 1946), VD


  STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

  picon Henriksson, Sven Göran (f. 1946), Ordinarie ledamot
  picon Henriksson, Gun Inger Monika (f. 1944), Suppleant

Skicka en kommentar