Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius vägrar följa grundlagen - Hjälper brottslingarna vid polismyndigheten Ove Nilsson och Jeanette Karlsson att hota demokratin

0 kommentarer


Yrkesbrottslingar vid Polismyndigheten och Kammarrätten vägrar att lyda grundlagen - Svenska folkets rätt till full insyn stoppas av regeringens kriminella kreatur

Något kring polis Elouise Hellström är väldigt känsligt för Sveriges kriminella Polismyndighet. Med näbbar och klor kämpar polisens kriminella jurister med att stoppa svenska folket från att få veta sanningen (förhör med polis Elouise Hellström kring hennes anmälan mot polis Carlos Paulsson).

Vi på Corruptio-bloggen ger inte upp kampen om demokratin och svenska folkets rättigheter. Se nedan beslut och överklagan till bluff-myndigheterna Kammarrätten/Högsta förvaltningsrätten.


Från: corruptio corruptio [mailto:corruptio1@hotmail.com]
Skickat: den 28 augusti 2013 10:16
Till: raes@rps.police.se; Registrator Kammarrätten i Stockholm - KST
Ämne: Överklagan av olagligt beslut utav brottslingarna Ove Nilsson/Jeanette Karlsson

Överklagar härmed rikspolisstyrelsens korrupta kreaturs illegala beslut (se bifogad fil).

GRUND
Lagen dem obildade kreatur vid RPS hänvisar till gäller endast civilpersoner och inte offentliga statsanställda vilka nämns i grundlagen och vilka svenska folket har rätt att känna till, både namn, titel och vad tjänstemän (folkets tjänare) sysslar med och är inblandade i. Begärda uppgifter/handlingar skall användas av journalist i journalistiskt syfte för publikation i den utav Ove Nilsson/Jeanette Karlsson hotade demokratin Sverige.


Hans-Göran Björck

Journalist/fotograf


Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 9 oktober 2013 16:36:38
Till:hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se (hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se); kammarrattenistockholm@dom.se (kammarrattenistockholm@dom.se)

Till Högsta förvaltningsdomstolen,
Postadress
Box 2293, 103 17 Stockholm


ÖVERKLAGAN UTAV DET OLAGLIGA ANTIDEMOKRATISKA KAMMARRÄTTS-BESLUTET
Härmed överklagas kammarrättens illegala beslut (se bifogad fil). Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius har begått mycket grova brott mot svenska folket och hotar demokratin för att blidka kriminella poliser och polisens jurister så att dessa kollegor kan gömma information (allmänna handlingar) från svenska folket vilket GRUNDLAGEN säkrat till folkets rätt, rätten att ha full insyn hos myndigheter.

Vi journalister ser allt mer att polisen blir den organisation som bestämmer vad journalister får skriva om eller inte får skriva om. Sådana saker hör hemma i bananrepubliker som Vietnam. Trots att kammarrätten fått information om att uppgifterna skall användes i journalistiskt syfte så har Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius valt att i samråd att begår grova brott för att stoppa journalistisk publikation av ALLMÄNNA HANDLINGAR.

Kammarrätten begår brott genom att, som kammarrätten skriver, "instämmer med Riskpolisstyrelsen", i en demokrati får myndigheter INTE instämma med varandra då det enligt FN och Europadomstolen är KORRUPTION. Kammarrätten måste ha egen uppfattning och får INTE vara i samförstånd med annan myndighet. Ni ser även att kammarrättens Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius inte har ens kunnat komma med rimlig förklaring för sitt agerande, utan lutar sig på dem kriminella kollegornas illegala beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen skall naturligtvis se till att allmänna handlingar förblir allmänna handlingar och att grundlagen efterlevs, samt att korruption och nazi-liknande handlingar som Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius begått inte får förekomma i Sverige vars ministrar skryter om till omvärlden vara världens bästa demokrati där journalister får skriva om vad som helst och inte riskerar att mördas genom att Sveriges polis anlitar lönnmördare som Kjell Stigsson Bornerheim (hittas skjuten i huvudet 19 okt. 2005) eller hotar Världen Idags journalister så som polischef Leif Jennekvist med kollegor gjorde vintern 2004 för att mörka polisens vapenförsäljning till gäng via bl.a. Peter Rätz och Max Åström.

Vi minns även mordet på journalist Cats Falck som mördades av svenska poliser på uppdrag utav Bofors. Samma organisation som beslutat att allmänna handlingar inte längre skall ges ut till journalister, är den organisation som är misstänkt nummer ett kring mordet på Olof Palme.

Skall kammarrätten begå brott i samförstånd med Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius för att blidka polisens önskan att dölja bevis/allmänna handlingar för svenska folket?

Polisens internutredare vid UC-Stockholm Camilla Fagerberg och UC-Malmö Kaicy Nordin hotade nyligen journalist via fysiskt icke undertecknat brev och påminde journalisten om att denne begår grova brott genom att publicera domar och andra allmänna handlingar kring brottsdömda poliser. Det är alltså samma organisation (polisen) som i detta fall vill stoppa svenska folket från full insyn i vad OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN gör med bl.a. folkets pengar.

Kammarrättens, Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius, beslut är ett olagligt ickedemokratiskt beslut som INTE får förekomma. Beslutsfattarna borde åtalas och dömas till kännbara fängelsestraff.


/Hans-Göran Björck

Adress: Corruptio1@hotmail.com

Sverige


Klicka på länken nedan och läs mer om hur regeringens kreatur försöker att gömma allmänna handlingar.

http://www.siren.se/website1/1.0.1.0/2/1/


SVERIGES FASCIST-PEDOFIL-REGERING SOM SÄLJER FLEST VAPEN I VÄRLDEN OCH FINANSIERAR AFGHANSK OPIUM-PRODUKTION FÖR BOFORS BÄSTA SKALL NU TYSTA DIG PÅ INTERNET

0 kommentarer
SVERIGES REGERING ÄR YTTRANDEFRIHET-HATARE OCH DEMOKRATI-HATARE


Yrkesbrottslingen Ingemar Persson (pedofil/justitieråd/Högsta domstolen) och annan grovt kriminell parasit utses av idioter vid Uppsala Universitet till hedersdoktorer

0 kommentarer

Pedofil-fascister belönar sina kriminella kumpaner!
Justitieråd Ingemar Persson beslutade år 2012 att det är OKEJ för poliskommissarie Gerd Pettersson att arbeta vid Jönköpings tingsrätt som nämndeman. Justitieråd Persson beslutade också att jävig åklagare Peter Larsson och jävig militär-domare, Jens Lindborg, vid Borås tingsrätt kan åtala/döma trots GROVT JÄV i mål där åtalad hotats av arbetsgivare till domare Lindborg och åtalad även hotats av polisens psykiskt sjuke och grovt kriminelle infiltratör Sinisa Nikolic som åkl. Larsson hyrde att söka rätt på kidnappare (SIBA-chefen Fabian Bengtsson fallet).

Uppsala Universitet har utsett Elisabeth Palm, tidigare vice ordförande i Europadomstolen, och Ingemar Persson, justitieråd, till juridiska fakultetens nya hedersdoktorer.

Elisabeth Palm var under 15 år domare i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.
Uppsala Universitet lyfter fram att det under hennes tid där skedde viktiga förändringar, dels av domstolens verksamhet, dels i Europakonventionens och Europadomstolens ställning i svensk rätt. Uppsala Universitet skriver att Elisabeth Palm bidrog på flera sätt positivt till dessa förändringar. Efter sin tid vid Europadomstolen har hon fortsatt sitt engagemang, bland annat som ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Under sin karriär har Elisabeth Palm även verkat som expeditionschef, statssekreterare, regeringsråd och kammarrättspresident.

Ingemar Persson är sedan 2010 justitieråd i Högsta domstolen. Uppsala Universitet framhåller att han har gedigen erfarenhet av arbete som domare i tingsrätt, hovrätt och skiljenämnder. Ingemar Persson har arbetat med lagstiftning i central civilrätt på Justitiedepartementet och har i skilda roller deltagit i flera civilrättsliga lagstiftningsutredningar. Under åren 1985-1991 undervisade han vid Juridiska institutionen i Uppsala och har sedan dess upprätthållit tät kontakt med och stort intresse för institutions forskare, lärare och studenter.
Han har också aktivt medverkat i den Nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter och har under många år fungerat som en viktig kunskapsförmedlare mellan den civilrättsvetenskapliga forskningen och den juridiska praktiken vid domstolar och myndigheter.