Yrkesbrottslingen Ingemar Persson (pedofil/justitieråd/Högsta domstolen) och annan grovt kriminell parasit utses av idioter vid Uppsala Universitet till hedersdoktorer


Pedofil-fascister belönar sina kriminella kumpaner!
Justitieråd Ingemar Persson beslutade år 2012 att det är OKEJ för poliskommissarie Gerd Pettersson att arbeta vid Jönköpings tingsrätt som nämndeman. Justitieråd Persson beslutade också att jävig åklagare Peter Larsson och jävig militär-domare, Jens Lindborg, vid Borås tingsrätt kan åtala/döma trots GROVT JÄV i mål där åtalad hotats av arbetsgivare till domare Lindborg och åtalad även hotats av polisens psykiskt sjuke och grovt kriminelle infiltratör Sinisa Nikolic som åkl. Larsson hyrde att söka rätt på kidnappare (SIBA-chefen Fabian Bengtsson fallet).

Uppsala Universitet har utsett Elisabeth Palm, tidigare vice ordförande i Europadomstolen, och Ingemar Persson, justitieråd, till juridiska fakultetens nya hedersdoktorer.

Elisabeth Palm var under 15 år domare i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.
Uppsala Universitet lyfter fram att det under hennes tid där skedde viktiga förändringar, dels av domstolens verksamhet, dels i Europakonventionens och Europadomstolens ställning i svensk rätt. Uppsala Universitet skriver att Elisabeth Palm bidrog på flera sätt positivt till dessa förändringar. Efter sin tid vid Europadomstolen har hon fortsatt sitt engagemang, bland annat som ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Under sin karriär har Elisabeth Palm även verkat som expeditionschef, statssekreterare, regeringsråd och kammarrättspresident.

Ingemar Persson är sedan 2010 justitieråd i Högsta domstolen. Uppsala Universitet framhåller att han har gedigen erfarenhet av arbete som domare i tingsrätt, hovrätt och skiljenämnder. Ingemar Persson har arbetat med lagstiftning i central civilrätt på Justitiedepartementet och har i skilda roller deltagit i flera civilrättsliga lagstiftningsutredningar. Under åren 1985-1991 undervisade han vid Juridiska institutionen i Uppsala och har sedan dess upprätthållit tät kontakt med och stort intresse för institutions forskare, lärare och studenter.
Han har också aktivt medverkat i den Nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter och har under många år fungerat som en viktig kunskapsförmedlare mellan den civilrättsvetenskapliga forskningen och den juridiska praktiken vid domstolar och myndigheter.

0 kommentarer :: Yrkesbrottslingen Ingemar Persson (pedofil/justitieråd/Högsta domstolen) och annan grovt kriminell parasit utses av idioter vid Uppsala Universitet till hedersdoktorer

Skicka en kommentar