Landsförrädare näthatare och polis Åke Marmsten hotar Corruptio-journalister och vägrar att lämna ut allmän handling kring kriminell kollega


Svensk polis är mycket desperat pga Internet och pga att Corruptio-journalister publicerar domar och annan fakta kring kriminella poliser vilka är offentliga tjänstemän

Grundlagen som Sveriges fascist-pedofil-regering med dess 77000 nyttiga kreatur dagligen nonchalerar ger folket rätt till full insyn kring vilka som arbetar för staten, vilka tjänstemän som gör vad, och att få ta del utav allmänna handlingar. Tjänstemän är satta att tjäna folket och får INTE hota eller ens komma på tanken att försöka undanhålla eller gömma allmän handling. I Sverige idag råder en organiserad kriminalitet bland landets 77000 tjänsteman för att folket inte skall få den insyn som grundlagen ger enskilda rätten till.

Polisen med kammarrätten och regeringsrätten (högsta chefen vid regeringsrätten är fd. rikspolischef Sten Heckscher) har i samråd och eller i samförstånd kommit överens att göra allt för att hindra att känslig information, som "skadar" regeringen/myndigheter, lämnas ut till folket. Dessa landsförrädare går så pass långt numera, att dem även vägrar journalister att ta del utav allmänna handlingar. http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/vaxjo-polisen-kammarratten-och.html

Idag fick vi hotbrev från kriminell polis, Åke Marmsten, som inte vill skriva under sitt olagliga beslut pga att han vet att han begår brott genom att vägra svenska folket den information (brottsmisstänkt polis) som folket enligt bl.a. grundlagen har rätt till. Nedan kan Ni läsa hotbrevet/beslutet som kriminell polis, Åke Marmsten, vid polisens avdelning för interna utredningar tagit. Polis Marmsten använder sig (kursiv text) kopierad text från kollegorna i Stockholm (Camilla Fagerberg) och Malmö (Kaicy Nordin) vilka skickat samma hotbrev till Corruptio-journalist sedan sommaren 2013. Alltså, dessa ynkryggar till brottslingar vågar inte skriva under sina beslut (se bilder nedan) och har i samråd kommit överens att skriva samma text till oss Corruptio-journalister för att hota (förtäckta hot) oss till tystnad.

Från:ake.marmsten@polisen.se (ake.marmsten@polisen.se)
Skickat:den 19 november 2013 08:58:32
Till:corruptio1@hotmail.com (corruptio1@hotmail.com)

Rikspolisstyrelsen   2013-11-19

Diarienr. A-187-679/13

Till Corruptio

Begäran om att få ut förhör i ärende

Ni har begärt att få ut förhör i ärende 0150-K1047-12.

Er begäran medges inte.

Det finns en uppenbar risk att uppgiften sannolikt skulle behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204). Sekretess föreligger jml. 21 kap 7§ OSL.

Corruptio publicerar regelbundet återkommande bilder och namn på bl.a. polisanställda med påstående om att de begått brott eller uppgifter som är kränkande eller som utgör trakasserier av allvarligare natur.

Om ni önskar att överklaga detta kan ni vända er till Kammarrätten i Stockholm. Överklagandet skall ske skriftligt. I skrivelsen ska anges vilket beslut som avses och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen skall inges till Rikspolisstyrelsen. Den ska ha inkommit till styrelsen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.

Rikspolisstyrelsen
Avdelningen för Interna Utredningar

Rikspolisstyrelsen
Box 3559
903 11 Umeå


Anmälan mot poliser vid polisens avdelning för interna utredningar Åke Marmsten, Camilla Fagerberg, Kaicy Nordin, samt mot Carina Espmark vid Rikspolisstyrelsen i Stockholm


Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 19 november 2013 14:01:21
Till:reg.riksenhetenpolismal@aklagare.se (reg.riksenhetenpolismal@aklagare.se); par.g.lindell@aklagare.se (par.g.lindell@aklagare.se); korrupta poliser utreder sig själva CU göteborg (reg.riksenh-polismal-goteborg@aklagare.se); justitieombudsmannen@jo.se (justitieombudsmannen@jo.se); registrator@jk.se (registrator@jk.se)

Anmäler härmed kriminella poliser, Åke Marmsten, Camilla Fagerberg, Kaicy Nordin samt Carina Espmark verksamma vid polisens avdelningar för (olagliga) interna utredningar inom polisen vilket är ett brott mot mänskliga rättigheter enligt CPT/Europadomstolen/FN då poliser INTE får utreda sig själva eller kollegor.

GRUND
Polis Marmsten har idag skickat mejl till oss Corruptio-journalister där han beslutat att allmänna handlingar inte skall delges oss journalister för vidare nyhetsspridning till svenska folket. Marmsten har använts sig utav samma text (se nedan) som anonyma poliser (ansvariga är Camilla Fagerberg och Kaicy Nordin) vid polisens interna utredningsenhet i Stockholm och i Malmö.

"Corruptio publicerar regelbundet återkommande bilder och namn på bl.a. polisanställda med påstående om att de begått brott eller uppgifter som är kränkande eller som utgör trakasserier av allvarligare natur."

Det är synnerligen allvarligt att Sveriges poliser hotar journalister och kommer med falsarier om att det skulle vara ett brott (kränkning/hot) att publicera artiklar om dömda poliser på internet. I en demokratisk stat får poliser INTE hota journalister som publicerar domar där poliser dömts för brott, i många fall grova brott mot kvinnor, våldtäkt, misshandel m.m. Det är ännu allvarligare när vi journalister får flera hot från poliser som arbetar vid svenska polisens avdelning för interna utredningar. Det är INTE polisens interna utredares jobb att hota journalister som publicerar nyheter om dömda eller brottsmisstänkta poliser.

ÖVRIGT
Det svensk polis sysslar med mot oss är inget annat än grova hot och förföljelse av journalister vilket kan liknas med värsta diktaturers sätt att bli kvitt kritiker och sanningen. Att Internet är ett hot mot diktatur-regimen i Stockholm har vi journalister förstått för länge sedan, men det ger inte poliser rätt att hota oss och stoppa oss från att ta del utav allmänna handlingar. Bifogar bild på polis Marmsten och hans olagliga beslut som fil i detta mejl. Bifogar filer, hotbrev från polis Kaicy Nordin (Malmö), hotbrev från polis Camilla Fagerberg (Stockholm) och hotbrev/beslut från Carina Espmark som även hon använder sig utav kopierad text (se ovan kursiv text) från kriminella kollegor som hotat oss journalister. Poliser är offentliga tjänsteman, statsanställda. Poliser är inte privatpersoner.


/Hans-Göran Björck

 Bifogade bilder:http://apejavel.blogspot.se/2013/02/poliser-kaicy-nordincamilla-fagerberg.html
Hotbrevet skickades från Malmö, polis Kaicy Nordin vid internutredningsenheten vägrade skriva under.

Polis Åke Marmsten
Förnamn:     Bert Åke Christer
Tilltalsnamn:     Åke
Efternamn:     Marmsten
Gatuadress:     Laxgränd 1 C
Postnummer:     904 34
Postort:     Umeå
Kommun:     Umeå
Församling:     Teg
Födelsedatum:     1952-08-27
Född i Umeå landsförs (Västerbottens län, Västerbotten).
Polis Åsa Marmsten:
Förnamn:     Åsa Elisabeth
Tilltalsnamn:     Åsa
Efternamn:     Marmsten
Gatuadress:     Laxgränd 1 C
Postnummer:     904 34
Postort:     Umeå
Kommun:     Umeå
Församling:     Teg
Födelsedatum:     1953-04-10


Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 19 november 2013 14:21:47
Till:ake.marmsten@polisen.se (ake.marmsten@polisen.se)

Du måste skriva under ditt olagliga beslut Marmsten!

Du är inte hemma i ditt kök utan i tjänst som folkets tjänare och lagen kräver att du undertecknar ALLA beslut samt handlingar du skickar till enskilda. Namnteckning, namnförtydligande och din titel måste enligt lag finnas på handlingarna.

You are a typical swedish uneducated retarded official... a true debil working for the heroin and gun running fascist-pedophile government in Stockholm committing crimes against the swedish people.

/CJ


From: corruptio1@hotmail.com
To: ake.marmsten@polisen.se
Subject: RE: Beslut i ärende A-187-679/13
Date: Tue, 19 Nov 2013 13:23:31 +0100

Tack för att du, Åke Marmsten, född 1952-08-27, bevisar för svenska folket att du tillhör landsförrädarna och näthatarna (Tjänstemän som hatar att sanningen, domar/FUP/Anmälningar/Allmänna handlingar, om kriminella dömda tjänstemän läggs ut på Internet).

/Hans-Göran Björck

0 kommentarer :: Landsförrädare näthatare och polis Åke Marmsten hotar Corruptio-journalister och vägrar att lämna ut allmän handling kring kriminell kollega

Skicka en kommentar