INTERNET ÄR DET STÖRSTA HOTET MOT FASCIST-PEDOFILERNA!

I flera år har världens största och bäst organiserade fascist-pedofil-regering ruvat på hur dem skall stoppa kritik på Internet


Erik Wennerström

Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström har fått i uppdrag att leda en utredning som ska ta fram en nationell strategi för att hantera säkerhet och hot på internet.

LÄS MELLAN RADERNA SVENSSON!

Regeringen har beslutat att en utredning ska göras om samhällets informationssäkerhetsarbete. Utredningen ska föreslå mål och en strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system.
- Vi behöver ha en god helhetssyn över vad som behöver skyddas, vilka hoten är och hur vi kan förstärka vårt skydd. Därför behöver vi en ny bred, nationell strategi för säkerhet i elektroniska kommunikationsnät och it-system, sa it- och energiminister Anna-Karin Hatt.
Anna-Karin Hatt presenterade i dag utredningsdirektivet och tillkännagjorde att Brås generaldirektör Erik Wennerström ska leda utredningen.
Erik Wennerström får i uppdrag att:
  • föreslå en nationell strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system;
  • föreslå övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete och för hur Sverige ska upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur;
  • klargöra begrepp som används inom informationssäkerhetsområdet och vid behov föreslå förtydligande eller alternativa benämningar och definitioner;
  • redovisa statliga myndigheters ansvar och roller utifrån de uppgifter och uppdrag på informationssäkerhetsområdet som de har i dag.
Erik Wennerström är generaldirektör för Brå sedan februari 2012. Han har disputerat i juridik och har tidigare arbetat vid bland annat Justitiedepartementet


INTERNET ÄR DET STÖRSTA HOTET MOT FASCIST-PEDOFILERNA!

0 kommentarer :: INTERNET ÄR DET STÖRSTA HOTET MOT FASCIST-PEDOFILERNA!

Skicka en kommentar