Det svenska Wallenbergskolorna med regerings-kreaturen (lärare) vägrar att lära ut


1) Det ekonomiska systemet är ett pyramidspel under privat kontroll och har så alltid varit.

http://www.youtube.com/watch?v=G9IH-XKQpOI
2) Folk tror att skatten går in i en låda på riksbanken och att den sen fördelas på samhällets funktioner. Så är det inte överhuvudtaget. Att folk tror så beror på att de är g r u n d l u r a d e.

http://www.oikonomia.info/?p=25603
3) Fienden störtade det svenska kungahuset (1793) och gick från diktatur till demokratur under den falska parlamentismen ( Moses Hess kollektivistiska demokrati doktrin = maktmedel genom divide and concour med internationalismen och national-socialismen som flanker, där folket tror sig vara fritt genom "fria" val) där Branting "representerade" folket och wallenberg den riktiga makten. Wallenberg driver det internationella banksyndikatetets verksamhet på Franschise. Riksbank del i BIS sen -31 men verksamheten redan på 1800 under kontroll av dessa.

http://www.larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell  ( en del fel i deras artikel)
4) De gustavianska sedlarna behövdes tas ur cirkulation på 1800 talet vilket också skedde varvid 50 år av och till av sk "missväxt" enligt den påhittade historieskrivningen. Finns det inga pengar = inga varor och tjänster byts  = missväxt. Många flydde polisstaten till USA.
5) Skattekontot ligger i SE banken INTE i riksbank eller SBAB.

http://parasitstopp.wordpress.com/2013/09/05/varfor-flyttas-inte-skattekontona-fran-seb-till-sbab/
6) Riksbank är via Maastricht 104(1) hindrad att låna ut pengar till stat/kommun. Så staten kan inte sätta sig i skuld till centralbanken (hur nu staten kan sätta sig i skuld med sig själv) utan måste sätta sig i skuld till storbankskartellen. Pengarna skapas som skuld istället för som i ärliga valutasystem, Wörgl tex, skuld och räntefritt.

http://www.youtube.com/watch?v=hxdPIOUTd2k
7) Man spikad på kors poängterade varför ränta ej fick förekomma och att pengar måste vara äkta värden. Pengar ska cirkulera till samhällets nytta och får aldrig vara skapade som skuld eller med ränta. Penningmängden anpassas för att ge maximalt med utbyte vara/tjänst = samhällsnytta. Detta visste våra ägare var ett problem varvid de kallade ärliga pengar svarta pengar och la en tax i varje steg. Det för att strypa den fria marknaden och göra alla beroende av bankerna som man kallar staten.
Detta är vad vi hjärntvättas tro är dåliga pengar sk svarta pengar :

"En liten anekdot från ett samhälle – Den rika turisten gick in på hotellet i en liten stad i Europa. Hon lägger 300 euro på disken i receptionen och går upp för att titta på rummet. Hotellägaren tar omedelbart pengarna och springer till slaktaren och betalar sin faktura. Slaktaren tar sedan pengar och betalar bonden för det kött, som han köpte på kredit. Bonden tar pengar och betalar sin r äkning på bensinstationen där han fyllt på sin traktor på krita. Chefen för bensinmacken tar dom 300 eurona går till den lokala horan och betalar sin skuld . Horan går till hotellet och betalar vad hon är skyldig. Hotellets ägare lägger pengarna på disken. Turisten kommer tillbaka till receptionen. Hon tyckte inte om rummet och tar sina 300 euro tillbaka. Ingen har tjänat så mycket som ett öre, men hela staden är skuldfri och all framtid ser ljus ut för tillfället"

http://bohuslanningen.wordpress.com/2011/12/09/rantevapnet-mer-odelaggande-an-karnvapen/

8) När marknaden lånar, av det icke möjligt att konkurrenssätta privata finanskartellnätverket, hittar småbankerna på den största delen av insättningen som blir utlåningen mot att du pantsatt äkta värden till banken. Skulden du lånar belastas med en ränta. Småbankerna behöver ENDAST ha kapitaltäckningskravet i reserver. Eg sk digitala pengar skapade av finanskartellens huvudbanker. Dvs småbankerna kan skapa pengar ur intet dvs sätta dig som slav till sig själva och skapa inflation.
9 ) Ränte på ränte effekten över tid. Testa tänk att du lånar 100 SEK av bank och räntan är 10 % vad blir summan av kreditmängden efter 100 år.  ( spara till pansion ? ) . Det är bara dårar som sparar bankskulder och dess produkter till pension.
10 ) När du sätter in 100 SEK i banken och om kapitaltäckningen vore 10 % så kan banken skapa sk "vault cash" om 90 SEK och låna ut igen. Detta kan ske till penningmängden ( eg skuldmängden) ökat till 1000 SEK då bankerna har 100 SEK som fraktions krav. På detta kommer en ränta förstås.
11) Dvs alla pengar skapas som skuld till privata banker och skulden måste öka då räntan inte ingår i skuldmängden utan expanderar den samma över tid. Detta är anledningen varför den sk penningmängden ( skuldmängden) ökar över tid.
12) Penningmängden ökar LINJÄRT över tid så länge som MARKNADEN kan hålla jämna steg med att försörja den ackumulerade räntekostnadstillväxtens kostnad. När marknaden misslyckas med att försörja alla gamla krediters kostnad uppkommer skuldmättnad. Dvs det fattas då pengar i samhället för den fria marknaden då allt åtgår till att betala på gamla krediters räntekostnad. Stagflation inträder. Det valutasystem vi har idag är det enligt Marx. Det finns ett annat som är för folkets bästa och frihet och det är under Segell. ( Silvio Gesell).
13) Timlönen för arbetare var i snitt 1 SEK 1945 .
14) 40-50 talet finansierades räntekostnaderna i valutasystemet av tillväxt industriellt.
15) 60 talet finansierades räntekostnaderna via att kvinnan fick rätt att jobba , OMS blev moms osv.

16) 60-70 talet skapades 230 olika myndigheter, mångmiljonprogram osv gav tillväxt i valutasystemet ( man måste ha bärare av skuldmängden för att inte få hyperinflation i valutan).
17) 80 talet gav bankerna order till politiker att de skulle lösas ut med statsskuld efter de konfiskerat 40 000 bolag. Bankerna lånade ut till alla och kunde trissa upp "värdet" på bostäder vilka såg ut som tillgångar i bankernas balanser. Bankens affärsidé är att du lånar deras skuld ( pengar de skapar ur intet "fiatvaluta") och sen kontraheras penningmängden genom att bankerna inte lånar ut. Pantvärdena extraheras då av bankerna. Bankeras pravda säljer folket att det är sk långkonjunktur. Dvs allt är ett totalriggat spel. Bankerna vill att du ska misslyckas med att betala ditt lån så de kan överta ditt äkta värde.
18 ) 91-92 Bankerna slutar låna ut. Det fattas då pengar på den fria marknaden till att betala på gamla låns ränta = bankerna går ner och skördar därför pantvärdena. 40 000 bolag tas över av bankerna.
19) Bankerna räddas genom att ta upp krediter om 1000 miljarder.
20) För att inte valutasystemet skulle implodera så beslutades att industrin skulle ut till bla Kina. WTO gods och åter gav falsk köpkraft i SEK. Inflationen är femfaldig sen 97 sett till råvaror. Dock räknar riksbank inflation på en kasse med mat ( eftersom de prisfixerar matpriserna genom EUSSR jorbruk på bidrag).  Dvs mat och gods verkade ha samma priser fast man ökade penningmängden fem ggr under 2000 talet.
21) Det är inte lönen som är för hög utan ränte på ränte effekten som måste pröjsas med skatter som bakas in överallt tvingar upp priset på alla varor/tjänster och lönerna. När du köper en burk coca cola om den vore producerad under ett ärligt valutasystem skulle kosta 50 öre ,,  lönen är inte för hög utan skatten. Systemets ägare vill ha in kommunism och vägen går via att göra alla fattiga.
22) För att inte den ökade penningmängden ( eg skuldmängden) skulle ge hyperinflation i svensk krona fördelades nu den nya penningmängden som behövs skjutas till pyramidspelet varje år från nya centralbankslån och ökade skatter ut på 100 000 bidrags-invandrare per år. En enkel sak då Wallenbergs och Rotshilds underättelsetjänster skapar kaos i MENA länderna.

http://undermattans.blogspot.se/2013/11/politiker-langar-hightech-vapen-till.html
http://www.youtube.com/watch?v=PPgrDrdQKlg
http://undermattans.blogspot.se/2013/06/sverige-ska-kriga-mot-al-qaida-i-mali.html
http://www.youtube.com/watch?v=sNRh1vlGksk  kort länk går genom bland annat svenska historiska false flag med Gustaf III
23) Bidrags-invandringen är inte samma som fri rörlighet... skulle bidragen förbjudas skulle inte en MENA invandare komma hit. Ännu mindre om wallenberg och rotshilds underättelsetjänsters proxy-terrorgrupper slutade härja i deras hemländer. Många vill hem de gillar inte kölden här och leva i ghetton.
24) Man möter ej befolkningsökningen medelst motsvarande ökningar i sjukhus , vägar, skola, polis även om marx valutasystem faktiskt skulle kunna göra detta. Anledningen är att få kaos i samhällskroppen och wallenbergs extrem"höger" ( national- socialism <-- vänster ) partier kommer med polisstaten.  Inget parti attackerar bidragen och pyramidvalutan observera detta. Om de vore ärliga hade de sagt förbjud bidragen och sagt att vi kunde ha fri rörlighet. Inte en käft hade kommit.

http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Hess
25) Upploppen i förorten som media berättat om var fejk. Polisen tog fast pyromaner och uppviglare från balkan ( förmodligen pröjsade av bankernas zionistbakgårdar bnai brit/expo) samt ärliga journalister läckte i sina bloggar att man betalade invandrare för att elda bilar. Dock kommer riktiga upplopp komma när en större del av folks pengar går till uppehälle.

http://undermattans.blogspot.se/2013/05/svt-medarbetare-expressen-och.html
http://undermattans.blogspot.se/2013/05/dags-att-bevapna-rebellerna-i-husby.html
26) 1933 skrev Hitler och NSDAP under transfer agreement med bankernas ägare. Det innebar att man började skeppa ut tyska judar som rånats av sionisternas NSDAP och bankerna genom att de tvingades lösa svindyra transfer pass till Palestina som kolonisatörer. Allt om bankernas finansering av Hitler och alla judar i NSDAP samt det skolan glömde berätta finns här:

http://www.youtube.com/watch?v=AJ5MeQnmLo0
Hitlers krediter skapades förmodligen ränte och skuldfritt i Reichsbank år 1934 men sen under Hjalmar Schacht upptogs de av jude-bankerna. -38 sattes Göring in och kraven på Warburg bankens arisering kom. Men största banken i Tyskland Warburg bank of Hamburg var judiskt ägd hela tiden man bytte bara front i banken. Sök på "Warburgbank" i statens offentliga utredningar:

http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/18/950400da.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0WDguGgAJCc  Bill Still går genom hur reichbank funkade.

27) 1916 skrev England under Balfour med Rotshilds där man lovade zionisterna Palestina mot att ta med USA i första världskriget på Englands sida. Rotshilds hade tidigare försökt köpa palestina av Sultanen för Turk-ottomanska riket men denne vägrade sälja. Anledningen till första världskriget var bland annat att bryta upp turk-otto-riket för att få Palestina som enskild stat. Utbildning på ämnet:

http://www.youtube.com/watch?v=HhFRGDyX48c  Benjamin Freedman redogör.

http://www.youtube.com/watch?v=K-KbfQov4Ks&list=PLTQSTGefsTgxoG9m7SrtZyZLLNxhahk8x&index=14    1 minut in på engelska. 
28) På 1800 talet hade sionisterna stora invändningar mot att tyska folket släppte in tyska judar (khazarer) ,som hade levt i ghetton i det tyska samhället.  Enligt extremist khazar-talmudisk tro ska det utvalda folkets rasrena blod ej blandas ut med goyims. Dvs elit-zionisterna fruktade att det talmudiska blodet skulle förpästas varvid man börjar finansiera (Moses Hess sionsism fast för goyims ) antisemitsm och nazism.

http://www.youtube.com/watch?v=iboPjd2Q5-E&list=PLTQSTGefsTgxoG9m7SrtZyZLLNxhahk8x&index=8   Bjerknes går genom varför zionisterna finansierar nazismen och antisemitismen.
29) Dagens judar är till 99 % khazarer från riket Khazaria. Dvs de har aldrig någonsin varit i det heliga landet eller haft någon som helst anknytning dit.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Khazarer  
30) På 800-900 talet tvingades dagens palestinier att konvertera från judendom till islam för att slippa skatter... gissa vilka som är de riktiga judarna..
Israelit går genom vilka som är de riktiga judarna är http://www.youtube.com/watch?v=TX_xXMsg9BI

31) Israel och USA styrs från city of london ( ett eget land som vatikan staten och city of washington liksom hela EUSSR och många andra länder. Detta via den finansiella kontrollen.

http://freedom.lege.net/Sydney_White_Exposes_the_Elite/
32) 1913 tog bank-kartellen över USA genom att inrätta Federal reserv act som gav bankkartellen rätt att skapa landets valuta. Federal reserv är lika federal som Federal express. Med Marx valutasystem följer alltid också en skattemyndighet eftersom räntan säkras med kommande skatter.

http://freedom.lege.net/Sydney_White_Exposes_the_Elite/
33) Demokrati är majoritetens diktatur varför USA grundare 1776 uteslöt detta som styrning och betonade att individens rättigheter aldrig får kränkas av ett kollektiv oavsett hur höga hattar dessa har.

http://www.jonathangullible.com/PoL/philosophy_of_liberty.swf?language=Swedish VIKTIG
34) 2001 var opiumproduktionen i afghanistan 200 årston idag är den nära 10 000 årston. Vad finansieras al CIAda och mossads skuggbudget och var kommer pengarna från till vapnen?

http://theindependentlifeboat.files.wordpress.com/2012/01/400889_2957914267637_1254904531_3289069_894702816_n.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Ox3DC6T5h-c
35) Mellan 1915-1938 mördades 6 miljoner judar i Ryssland påstås i västs media:

http://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk

36) 1932 tar Kreuger och den franska ministern livet av sig efter att ha fortsatt låna ut till Tyskland vilket satte finanskartellens kontroll på landet ur funktion.
37) Bonnier/wallenberg tar över Kreuger imperiet och Stenbeck var advokaten. Imperiet visade sig senare vara solvent och kreugers bror sattes på kåken. De arrangerade strejkerna och ådalen 31 avhandlas i nedanstående film:

http://www.youtube.com/watch?v=Ur34qGrTyns

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gbroforsm%C3%A5let

38) 1905 försöker bolszevikerna ta kontroll i Ryssland men misslyckas med att största tsaren, en hel del khazarer får skydd i Tyskland.
39) 1917 är revolutionen i Ryssland klar utförd av 10 000 amerikanska terrorister alla pratar jiddish. Shiff, Rockefeller och olof Aschberg ( robert aschbergs farfar)  var med och rånade och mördade ryska folket. Tidigare hade tsaren bistått lincoln med 25 000 man via ryska flottanför att driva tillbaka bankerna och sydstaterna :

http://www.timesofisrael.com/putin-first-soviet-government-was-mostly-jewish/
http://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI    svensk dokumentär om mordet på ryska folket
http://www.amazon.com/Street-Bolshevik-Revolution-Antony-Sutton/dp/089968324X
http://www.youtube.com/watch?v=7GhPsJCXPqY  wallstreet och ryska revolten
40) 1934 Enrico Fermi får nobelpriset då han visat att långsamma neutroner kan klyva uran vilket snabba inte särskilt lätt ger.
41) Sverige 11 dec 2010 militärens underättelsetjänst i samarbete med FBI anlägger en false flag terror attack på drottninggatan. FRA frågan hade gått till valfråga och S hade vänt sig mot finansoligarkin och var tvungen att kovändas. Bea Ask hade varit för mkt på US ambassaden och datalagringsdirektivet behövde räddas och får in. Det hela läckte ut och operatören förmodligen mossad agent ( troligen i livet) judiska relationer avslöjade:

http://undermattans.blogspot.se/2012/05/taimour-abdulwahab-sjalvmordsbombaren.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsanstalld-varnade-om-attack-pa-drottninggatan/
42) 1973 Mossad grundar sin Hamas som kontrollerad terror-opposition. Precis som MI6 totalt drev IRA (När rörelsen las ner var 5 av 6 i toppen IRA MI6). För att kunna nå målet på israels flagga, de två floderna enligt biblisk profetsia de två floderna. Så måste Israel expandera och det görs genom att rättfärdiga ständig expansion genom att visa att de man ska ockupera är de som är aggressiva och man försvarar sig bara. Därav alla raketer som alltid råkar ramla ner i en bil :)

http://beforeitsnews.com/israel/2012/07/mossad-created-hamasa-story-you-must-read-with-photos-2387777.html
43) Enligt judea och khazar-talmud samt toran skall det utvalda folkets blod hållas rent från assimilering samt att de ska återvända till det heliga landet. ( Hur nu khazarer kan tro sig detta).
När så sker ska goiymen dö även de bästa av dem. Jorden skall sen vila i tusen år och regeras av en judisk kung ihop med judisk messias.Bankerna finansierade allehanda rasbiologi ( det utvalda folkets blod ska vara rent från goyimblod)

"Why Frankist Jews promote anti-Semitism and Wars"  http://www.youtube.com/watch?v=NWW9m6UpJww&list=PL1EMCibKErOz9rVoRf8WoWcv0yp1T34vc

http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/static/themes/19.html

"It developed and funded various German eugenics programs,"
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation

http://www.amazon.com/Jewish-Eugenics-John-Glad/dp/0897030052
http://whatwemaybe.org/txt/txt0000/Glad.John.2011b.Jewish_Eugenics.pdf
44) 1945 bombades de två japanska städerna med napalm som dresden. När Sachs lämnade över brevet från einstein och de andra forskarna skrev de tydligt att vapnet förmodligen var svårt att få till. Snabba neutroner växelverkar dåligt med uran. Atomvapen är en känd bluff. De existerar inte överhuvudtaget.  Hade de funnits hade man sett en ljusblå blixt pga temperaturen flera hundra miljoner Kelvin samt haft en första våg ut från detonationscentrum i megabar området men returvågen drivs bara av en tryckgradient om cirka 1 bar. Inga gula svampar med svart sot i:

http://heiwaco.tripod.com/bomb.htm
http://www.youtube.com/watch?v=jo7Ytg9ckC0

Hela nätet är fullt bluffen är väl genomgången. Man lyfte fram einstein som ett helgon men nobelkomitten vägrade ge einstein ngt pris för rel-teorin då grunden för densamma ej var hans jobb.
Historiker Bjerknes går genom allt runt sionisternas einstein:

http://www.youtube.com/watch?v=xCNZPjyxD1E
45) De tyska koncentrationslägren drevs av zionister åt IG Farben vars ägare var bland annat Bosch ägt till stor del av familjen Wallenberg:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Boschaff%C3%A4ren
Som tur är kunde man uppfinna Raol som sålde pass till judar. Notera att av som en händelse kunde inte judar som inte ville sticka till Palestina ta sig till andra länder då deras gränser var stängda. Inte undra på det när det var wallenberg med vänner som styrde alla länder via nickedockor. Kalla kriget en stor bluff.
46) På 50 talet kom föregångaren till Romklubben på idén att skapa andra hot än krig att skrämma folken med och man tänkte sig förutom hitta på bomben också miljöhot. Sen bildades Romklubben med agendan återgå till bondesamhället ( stämmer även bra med sionistisk extremist talmud om att återgå till bondesamhället för att jorden ska få vila tusen år under den messianska eran). Romklubbens "barn" Earhcharter ( Strong och Garbatjof) blev sen Rio och agenda 21. Man kör in marxism under grön förpackning och nya "hållbara" valutan och samhället baserar på cap and trade e.g kolkrediter:

http://undermattans.blogspot.se/2013/12/allt-du-behover-veta-om-den-politiska.html
http://www.carboncurrencyfoundation.org/
47) Man fasar ut enhandsvapen och jägarvapen ( femårs planer sen totalförbud samt viltvårdare) på sikt i Sverige och överallt och anledningen är att polisstat och beväpnat folk funkar inte:

http://www.paulcraigroberts.org/2012/12/19/going-after-guns-you-cant-have-police-state-and-armed-population/
http://www.youtube.com/watch?v=OCt_IijlP_g
48) Makten vet att folk är mer eller mindre dum i huvudet så man tänkte att vi säger till dom att vi varit på månen osv: (  kan du enkel fysik kan du lätt räkna ut bränsleåtgången) :

http://heiwaco.tripod.com/moontravel.htm
49) Förutom tvångssteriliseringar på 1990 talet http://www.youtube.com/watch?v=iv9GtGl4Odk
så användes metoden att göra det via vacciner pålurade naiv befolkning som sas få vaccin mot mässling. Ertappades av läkare :

http://www.youtube.com/watch?v=rGcU1uch5RE
http://www.whale.to/m/sterile.html
50) HIV kom man på via Gallo på 80 talet med sitt hitte-på pek som alla i forskningsvärlden skrattade åt. Men homosexuella i USA hade börjat dö av en ny åkomma aids. Vilket är orsakat av år av poppers användning och stress. Bankernas big pharma började pusha att det kunde vara HIV ( som man ej sett ännu idag) som var orsaken.  AZT medicinen man använde visste man skulle döda på sikt då den orsakar jusst aids. Flera tunga forskare, bla nobelpristagare och professorer  på området har exponerat hiv bluffen. Hiv om det finns ger ingen aids:

http://www.youtube.com/watch?v=JTxvmKHYajQ
http://www.youtube.com/watch?v=IifgAvXU3ts

0 kommentarer :: Det svenska Wallenbergskolorna med regerings-kreaturen (lärare) vägrar att lära ut

Skicka en kommentar