Åklagare poliser och domstolschefer måste åtalas för falska stämningar utredningar och brott mot mänskliga rättigheter

Nedan ser Ni ett utav tiotusentals fall där åklagare, involverade poliser samt domstolschefer, som tagit emot olagliga stämningar från kriminella åklagare, har begått grova brott mot enskild - Tjänstemännen måste åtalas och dömas till fängelse


Publicerade bild på "fula skor" från väntrum på Instagram - frias från kränkande fotografering

Den 21-åriga kvinnan tyckte att de två kvinnorna som satt i väntrummet på ungdomsmottagningen hade fula skor. Hon tog därför ett fotografi och la ut på Instafram. Hon har nu friats från åtal för kränkande fotografering eftersom åtalet avser ett utrymme som inte omfattas av lagen.


Den 21-årig kvinnan hade, i väntrummet på en ungdomsmottagning i Umeå, i smyg fotograferat två kvinnor med sin mobilkamera eftersom hon tyckte att de hade fula skor. På bilden syntes kvinnorna från brösthöjd och nedåt.
21-åringen hade sedan publicerat fotografiet på Instagram tillsammans med en text där det framgick att fotografiet var taget på ungdomsmottagningen.
Efter en dryg månad fick kvinnorna höra talas om bilden och den 21-åriga kvinnan åtalades vid Umeå tingsrätt för kränkande fotografering. De fotograferade kvinnorna begärde också 3 000 kronor var i kränkningsersättning.
21-åringen medgav de faktiska omständigheterna med nekade till brott.
Tingsrätten anser att det framgår av utredningen att fotograferingen har skett olovligen och att 21-åringen i vart fall insett risken för att något samtycke från kvinnorna inte förelåg och att hon har varit likgiltig inför detta.
Straffansvaret omfattar dock enligt tingsrätten endast bildupptagning på vissa platser. Fotograferingen har i detta fall inte skett av någon som befunnit sig på de i straffbestämmelsen uppräknade platserna.
Tingsrätten skriver:
"I förarbetena exemplifieras 'annat liknande utrymme' med provhytter, duschrum och bastu då dessa utrymmen är avsedda för mycket privata förehavanden, som användning av toaletten, av- och påklädning, duschning och liknande."
Tingsrätten fortsätter:
"I målet är det utrett att det inte fanns några låsta dörrar för att ta sig in till väntrummet på ungdomsmottagningen. Vem som helst hade i praktiken möjlighet att gå in och sätta sig i väntrummet. Tingsrätten har full förståelse för att väntrummet till ungdomsmottagningen upplevs som en väldigt privat plats av dem som vistas där. Väntrummet är trots detta inte avsett för några mer privata förehavanden som till exempel av- eller påklädning och personer som vistas där måste utgå ifrån att de kan iakttas av andra. Tingsrätten anser därför att väntrummet på ungdomsmottagningen inte utgör ett sådant annat liknande utrymme som omfattas av straffbestämmelsen. På grund av det sagda ska åtalet ogillas."


6 comments

Jag var mycket kritisk till den här nya straffbestämmelsen när den kom och menade att i stort sett vilken fotografering som helst som sker utan samtycke skulle kunna leda till åtal. En annan domare kontrade då med att man fick räkna med att åklagarna skulle ha gott omdöme och inte tillämpa lagen på det sättet. Nu börjar vi se resultatet. En person fotograferar två andra personer från brösthöjd och nedåt (fullt påklädda) och en åklagare väcker åtal. Läser man lagtexten är det inte solklart att det aktuella utrymmet inte i och för sig omfattas. Detta är alltså vad våra gemensamma resurser ska läggas på. Är det någon som på fullt allvar anser att detta är rimligt? Jag kan i alla fall inte tycka annat än att det är fullständig galenskap.
Vi får hoppas att kännedomen sprider sig om detta fall, så att dumheterna hos polis och åklagare begränsas.
Det tycker jag absolut är rimligt.
Personligen skulle jag vilja gå längre och kräva tillstånd för all fotografering av person, vare sig personen kan identifieras eller inte, såsom PA är inne på. Alla dessa smarta telefoner i dag som gör att man inte kan sticka huvudet utanför dörren utan att snart figurera på någons Facebook eller Instagram är ett otyg!
Ja, tyvärr är det väl många som tycker så i dagens överkränkta samhälle. Samma personer som gnäller när rättsväsendet inte hinner ta tag i verkliga problem eller när pengarna inte räcker till god skola, vård och omsorg. Har man sådana problem med den här typen av saker att man kräver samhällets insatser mot dem borde man f-n skaffa lite perspektiv på tillvaron. Patetiskt är bara förnamnet.
Jag instämmer till fullo med assessorn. Risken för ändamålsglidning med sådana här lagar till att omfatta "jag-vill-inte-bli-fotograferad-överhuvudtaget" är enorm. Fast tingsrätten stod ju i och för sig emot, vilket är ett sundhetstecken.
Åklagaren och utredande poliser samt domstolschefen som tagit emot åtalet skall NATURLIGTVIS ÅTALAS FÖR FALSK TILLVITELSE, ÄREKRÄNKNING OCH BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
Var vakna nu för regimen i Stockholm driver detta sakta men säkert mot ren fascism, att det snart skall bli förbjudet att fotografera och spela in tjänstemän.
Internet är diktaturens största hot. Svenska folket var otroligt okunniga och blinda innan Internet kom. Att svenska folket skall vakna är en mardröm för regimen. Skolan kan ej ljuga mer och polisen gillar inte att avslöjas som Sveriges största kriminella gäng.


0 kommentarer :: Åklagare poliser och domstolschefer måste åtalas för falska stämningar utredningar och brott mot mänskliga rättigheter

Skicka en kommentar