Anna Skarhed är en utav tusentals anledningar svenska folket måste införa dödsstraff för statens kreatur

0 kommentarer

Anna Skarhed är en utav tusentals anledningar svenska folket måste införa dödsstraff för statens kreatur

Justitiekanslern Anna Skarhed vill bara ge 20 000 kronor i skadestånd till barnläkaren. 

Skamligt av JK och staten

Överläkaren som friades i det uppmärksammade barnläkarmålet hade ansökt hos Justitiekanslern, JK, om ett skadestånd på närmare 3 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor ska utgöra kompensation för inkomstbortfallet. Det tog nämligen skandalösa två år och sex månader från det att barnläkaren greps den 2 mars 2009 tills hon friades i oktober 2011.

Men JK, Anna Skarhed, vill bara betala 20 000 kronor som ersättning för frihetsberövande och lidande. Det är ett skamligt lågt belopp. Läkarens karriär vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avslutades av inkompetenta poliser, åklagare och rättsmedicinska experter.
Samtidigt är det talande för hur svenska staten ersätter de medborgare som man begår övergrepp mot. Detta rättsliga paradigmskifte inträffade 1976 när ämbetsmannaansvaret dumpades någonstans i Stockholms ström.
JK:s beslut är fyllt av motsägelser och en hel del tröstande ord till den stackars läkaren. Som om medkänsla skulle utgöra någon form av upprättelse.

Skarhed hänvisar till att polismännen som anhöll läkaren saknade närmare kännedom "om den aktuella brottsutredningen" och att de därför inte kunde upplysa henne om vad hon misstänktes för. Samtidigt skyller en polis på att det krävdes hela fyra poliser för gripandet. Två skulle göra en husrannsakan på läkarens kontor.
Detta är Kling & Klang i verkligheten: Polismännen har alltså noll koll på vad läkaren är misstänkt för, men de ska ända rota runt på hennes kontor - fem månader efter flickan har avlidit. Leta efter vadå? Ett stetoskop som bevismaterial?
Att svensk polis lider av gigantiska produktivitetsproblem är väl känt. När enskilda medborgare drabbas, då ägnar sig JK åt juridiskt trollande.
Upplyste poliserna läkaren vad hon var misstänkt för? Nej, men det är ju ett ringa tjänstefel och inte åtalbart. Fick hon en försvarare? Svårt att veta då "ord står mot ord". Kling & Klang hade inte spelat in det första förhöret.
Var det rätt att storma in på Astrid Lindgrens sjukhus, som om det rörde sig om en potentiell terrorist? JK tycker bara att det var "olämpligt".

Det framgår vidare att Skarhed inte pratat med en enda av de inblandade personerna eftersom hon tycker att det inte skulle gå att reda ut de "oklarheter och oenigheter som alltjämt finns."
JK hade alltså bestämt sig i förväg. På sin trygga kammare skriver hon i alla fall några tröstande ord om att det var "ett misslyckande" att överläkaren upplevde arresten som en form av tortyr. Jaha. Läkarens advokat sade till SvD att läkaren "Inte någon gång under hela den här processen känt sig så kränkt som när hon fick JK:s beslut".
Staten har dessutom erkänt. För att minska risken att karriärsugna åklagare förstör människors liv har det efter denna rättsskandal införts specialiserade vårdåklagare. JK erkänner att hon inte har kompetens att granska Rättsmedicinalverket och föreslår att den nya vårdmyndigheten IVO ska bli överrock åt verket.

Läkaren överväger att stämma staten. Om hon orkar vore det en välgärning. För alla de människor som inte är lika välutbildade och har samma kraft att slåss när staten saboterar ens liv.

Så går det när Sveriges fascist-pedofil-regering anställer obildad råtta som rikspolischef med 133000 kronor i månadslön

0 kommentarer

Rikspolischefen vill att personer utan polisutbildning ska kunna anställas som poliser

Rikspolischefen Bengt Svenson

För att förbättra polisens resultat inför framtiden behöver ett antal åtgärder vidtas, bland annat att skapa flera vägar in i polisen. Det sa rikspolischefen Bengt Svenson i sitt inledningstal på Polisriksdagen 2014 i förra veckan.


- Vi vet vad vi ska göra, det som förändras är hur vi ska gör det, sa Bengt Svenson under Polisriksdagen 2014 och pratade om hur organisationen har blivit mer komplex, mer specialiserad och mer utsatt på senare tid.
För att förändra detta krävs en del åtgärder inom polisen men också en rad politiska beslut, enligt Bengt Svenson.
Han pratade bland annat om att det behövs skapas fler vägar in i polisen. Istället för att rekrytera alla poliser från polisutbildningarna borde man, menar han, analysera vilka kompetenser polisen behöver utifrån samhällsutvecklingen.
- Jag vill kunna rekrytera en utbildad expert inom ett specifikt område och anställa denne som polis. De ska till exempel kunna arbeta med utredningar av IT-brott, miljöbrott eller ekonomisk brottslighet, sa rikspolischefen under Polisriksdagen 2014.
Bengt Svenson pratade också om att polisens uppdrag behöver renodlas. Det fungerar inte längre, menar han, att polisen - utöver sin uppgift att bekämpa brottslighet och öka tryggheten - också ska behöva besluta om tillstånd, utfärda pass, förvara berusade personer eller sköta transporter åt andra myndigheter.
- De som utför dessa uppgifter gör det väldigt bra, men uppgifterna i sig har ingen koppling till polisens kärnuppdrag och kräver dessutom resurser och kompetens som polisen många gånger saknar, sa han i sitt tal.
Om Polisriksdagen 2014
• Polisriksdag hålls vart fjärde år. Inbjudna är ledamöter i polisstyrelser och presidierna i polisnämnderna samt företrädare för Justitieutskottet och Justitiedepartementet.
• Årets upplaga ägde rum mellan den 9-10 april på Norra Latin i Stockholm där knappt 250 deltagare samlades.
• Rikspolischef Bengt Svenson, justitieminister Beatrice Ask, biträdande rikskriminalchef Johan Grenfors och biträdande säkerhetspolischef Johan Sjöö, var några av årets talare.

Rikspolischef Bengt Svenson, vars son Rickard står skriven i Cypern, säger alltså, "Jag vill sola och vara i varmare länder medan pizzabagare Ahmed gör mitt jobb". 133000 kronor i månaden gör elit-buset latare, mer nonchalant och dessutom POLITIKER.
Sveriges folk måste rensa bort skiten, slänga alla tjänstemanna-parasiter i fängelse tills dem betalat tillbaka varenda krona dem stulit.

Vapenhandlare till diktaturer Ewa Björling - En mentalt sjuk varelse

0 kommentarer
"Du skall icke våga kritisera staten & tjänstemän på Internet" - Khazaren Robert Aschberg - Trolljägarna TV3 - Polisen - Näthat

0 kommentarer
Beatrice Ask gömmer sig bakom polisens stjärtgosse Robert Aschberg - Du skall hotas och icke våga INTERNET-kritisera polisen och andra tjänstemän

Internet, yttrandefrihet, demokrati och folkets åsikter på nätet börjar bli väldigt jobbigt för Sveriges fascist-pedofiler vilka kallar sin olagliga klubb för "Regeringen". Landsförrädarna Mona Sahlin, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Maria Larsson, Gunilla Carlsson, Carl Bildt, Tobias Billström, Anders Borg och alla andra parasiter anställda vid den största pedofil-organisationen i världen (Sveriges regering) som säljer vapen till diktaturer och finansierar opium-produktion i Afghanistan, vill ej att svenska folket skall vakna och inse att dem föder grovt kriminella lyx-parasiter som rånar folket och ger miljarder varje vecka till folkmordsmiljardärer i USA.

Khazaren Robert Aschberg, sonson till massmördaren Olof Asch har fått uppdraget att skrämma svenska folket till att inte våga skriva om sina dåliga erfarenheter med myndighetspersoner, men framför allt, du skall icke våga skriva på nätet om vilka tjänstemän som är kriminella.


Beatrice Ask, polisen och trollet Robert Aschberg skiter i näthat som riktar sig mot enskilda personer, det är kritiken mot makten som landsförrädarna försöker att stoppa

Nedan ser Ni en desperat artikel utav trollet Robert Aschberg som själv vållade Victor Lucianos död för att Aschberg, likt sin farfar Olof Asch, vill tjäna pengar på andras olycka.


Robert Aschberg

Det är dags att stävja näthatet

Trolljägarna, således.
I mer än ett kvarts sekel har jag arbetat med tv-program av högst skilda slag. Men inget har väckt så omfattande och starka reaktioner. En del magsura givetvis, men framförallt positiva.
I programmet identifierar vi och söker upp allsköns näthatare som - oftast under antagna namn - förföljer och trakasserar andra människor. Vi konfronterar dem som gör livet till ett helvete för enskilda individer.

Problemet är enormt. Det finns ett antal människor som sitter i timmar varje dygn och spyr anonym galla över andra människor de aldrig träffat. Det finns individer som lever på det allmänna och inte gör annat än förföljer tredje person, det vill säga anhöriga till dem de av grumliga anledningar vill skada.
Varje dag begås tiotusentals, kanske hundratusentals brott på nätet, till exempel:
Förolämpning.
Förtal.
Olaga förföljelse.
Sexuellt ofredande.
Ofredande.
Olaga hot.
Om dessa brott begåtts i hemmet, på gatan eller på en arbetsplats skulle möjligheterna att få gärnings­männen fällda varit relativt goda. När brotten begås på nätet är dessa möjligheter näst intill uteslutna.
Polisen har få eller inga resurser att hantera anmälningar om denna typ av brott, trots att de kriminella handlingarna bevisligen lett till många självmord, djupa depressioner, fruktan, allvarligt obehag och långvarigt lidande för dem som drabbats och deras familjer.

Regeringen har gjort ett nummer av Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, som visar att antalet invånare som känner sig oroade för brottslighet minskar. Men det är med den sortens advokatyr som med Kejsarens nya kläder. Något väsentligt fattas.
Den enorma volymen nätbrott finns nämligen inte med.
Eller som en av författarna till den senaste trygghetsundersökningen, (januari 2014) Åsa Irlander på BRÅ, säger om den näthatsrelaterade brottsligheten:
”Vi fångar inte det speciellt bra. Den här undersökningen utformades ju 2005”
Sedan dess har denna brottslighet exploderat.
Den utövas inte bara av höger- extremister, rasister, tokfeminister, våldsbejakande anarkister och aggressiva stalkers. Den stora mängden offer finns inte heller i salongerna.
De som drabbas mest och värst, eftersom de har svårare att försvara sig, är barn, skolungdomar och vanliga löntagare.
Nej, det krävs ingen ny lagstiftning för att stävja den näthatsrelaterade brottsligheten. Det krävs något som i praktiken är oerhört mycket svårare och mer komplicerat:
Att de befintliga lagarna tillämpas.

http://reclaimjustice.com/artiklar/svensk_maffia_3/index.htmlhttp://corruptiosweden.blogspot.com/2013/12/justitiedepartementet-med.html

http://corruptiosweden.blogspot.com/2013/12/robert-aschberg-vill-intervjua.html

http://corruptiosweden.blogspot.com/2014/04/svt-debatt-vill-att-corruptio.html 

http://corruptiosweden.blogspot.com/2014/02/corruptio-demokrati-mobiltelefoner-och.html

https://trolljagarna.wordpress.com/

https://trolljagarna.wordpress.com/anders-fallsvt-debatt-vill-att-corruptio-journalist-skall-medverka-den-3-april-2014-polisen-stanger-ned-www-jennekvist-blogspot-se-den-31-mars-2014/

https://trolljagarna.wordpress.com/polisens-nyttige-idiot-robert-aschberg-pastar-att-den-som-avslojar-regeringens-och-polisens-brott-ar-nathatare-p1-morgon-med-johar-bendjelloul-torsdag-27-mars/

http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/100-tals-poliser-mobbar-och-hotar-dig.html
http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/internet-ar-ett-hot-mot-sveriges.html

http://trolljagarna.se/


Poliser söker hjälp utav Aschberg för att stoppa sanningen (Corruptio) om kriminella poliser #LOL

 Frank Aschberg, "Alla poliser är horungar" (ACAB).Sveriges pedofil regering - Migrationsverket - Kriminalvården - Apartheid - Fascister - Nazister

0 kommentarer

Sveriges regering är en fascistisk pedofil-organisation sedan 1918


Jokern Stockholm: Aktion mot Kriminalvården och Migrationsverket

1 april Natten till 1 april genomfördes aktioner mot Kriminalvården och
Migrationsverket. Hos Kriminalvården krossades ett tiotal rutor och på Migrationsverkets fasad sprayades ”365rorelsen.se”. Aktionerna gjordes som ett steg i att sätta dessa två myndigheter ur funktion.
Gränspolitiken Migrationsverket driver igenom dödar människor.
Kriminalvården understöder det genom sina deportationstransporter, genom att kriminalisera papperslöshet.
De är inte ensamt ansvariga. De är bara två aktörer som på grund av sin människofientlighet är vår självklara fiende.
En stat kan inte existera utan gränser, därför är grunden på vilken den existerar rasistisk. Oavsett vilket politiskt parti som vinner valet, kommer det att finnas de som får rättigheter och de som deporteras. Vi skriver ”får rättigheter” för så godtyckligt tycker vi att det är.
Rättigheter är något som alla människor borde ha, men istället ges det av Migrationsverkets handläggare om du har turen på din sida.
Ni politiker är ett skämt, men vi tar er på allvar. Det är våra vänner ni fängslar och deporterar. Vi tar saken i egna händer, för konsekvenserna av er politik är inget som vi bara måste genomlida vart fjärde år, utan varje dag. Förtryck går inte att rösta bort.

/ Jokern


Juden Anders Thornberg (SKRÄPO) skrämmer Svensson för att kunna tigga sig till mer Party-pengar åt SÄPO

0 kommentarer


Den arabiske juden Anders Thornberg vid SÄPO vill ha mer Party-pengar till SÄPO

Horungen Anders Thornberg sade tidigare att Al-Qaidas starkaste fäste var i Indonesien och samma vecka åker svinet Thornberg dit med familjen för att semestra. Sannolikt betalade svenska folket hans "tjänsteresa" till Singapore. Nu skrämmer det falska parasit-svinet svenska folket med nya sagor för att kunna stjäla bistånds-pengar från Svenssons fickor.

Två oroande tecken. Ryssland har ökat sina underrättelseaktiviteter i Sverige och ägnar sig åt krigsförberedande aktiviteter i vårt land.

Men är de fullt så alarmerande som Säpo får det att låta?

Jag hoppade till i min stol i hörsalen på Säpos nya toppmoderna högkvarter undangömt i utkanten av ett industriområde i Solna.
Skälet var att Säpo-chefen Anders Thornberg så där i förbigående nämnde att det finns länder som i Sverige ägnar sig åt krigsförberedelser. Det lät ju oerhört allvarligt.
Rentav sensationellt eftersom Säpo kallat till pressmöte för att helt odramatiskt lägga fram sin årsrapport.
Chefsanalytiker Wilhelm Unge följde upp med att namnge vår mäktiga granne i öst och berätta att Säpo kunnat se hur Ryssland ökat sina underrättelseaktiviteter i Sverige i samband med Ukrainakrisen.
Min självklara fråga var givetvis vilken typ av krigsförberedande aktiviteter det handlade om?

Mussla

I vanlig ordning förvandlade sig Säpo då till mussla. Och det kanske de måste.
Unge ville av säkerhetsskäl inte gå närmare in på vilka aktiviteter det handlade om annat än att nämna några sedan tidigare kända. Som att Ryssland under förra året simulerade en attack mot Sverige med stridsflyg.
– Man övar inte sånt om man inte någon gång i framtiden kan tänka sig att attackera i verkligheten.
Chefsanalytiker Unge berättade också att man sett en ökning av värvningsförsöken i Sverige och stora uppköp av kartor. I övrigt var han förtegen.
– Jag kan inte gå närmare in på vilka specifika aktiviteter det handlar om, meddelade Unge.
Men på vilket sätt är det krigsförberedande aktiviteter?
– Vi vet att Rysslands militära underrättelsetjänst är på plats i Sverige. Bara detta faktum är ju i sig en krigsförberedelse.
Säpo verkar dock inte tro att Ryssland är på väg att invadera Sverige.

Ryska stridsvagnar

– Krigsförberedelserna kan handla om intentioner som ligger mycket långt fram, förklarade Unge.
Med andra ord; Det står inga ryska stridsvagnar nära Sveriges gränser redo att rulla in. Den allmänna säkerhetspolitiska situationen i Europa har ändrats på ett dramatiskt sätt eftersom Vladimir Putin tagit sig rätten att med Krim annektera en bit av ett annat land. Men det innebär inget omedelbart ökat hot mot Sverige.
Ryssland har förmodligen ökat sina underrättelseaktiviteter i en rad länder med anledning av Ukrainakrisen. Ryssland vill ta reda på vad militärer och politiker egentligen tycker om Putins agerande och vilka motåtgärder som de i hemlighet kan tänkas planera. Inte bara lyssna på de officiella fördömandena.
Säpo besked ger anledning till extra vaksamhet men knappast till panik.
Putin är inte ensam om att spionera på Sverige. Enligt Säpo ägnar sig 15 länder åt spionage i Sverige. Unge dristade sig till och med att ange de tre mest aktiva; Ryssland, Kina och Iran. De övriga tolv förblev anonyma.

Smarta spioner

Det handlar inte längre bara om solglasögonprydda män i trenchcoats utrustade med spionkameror eller förstesekreterare på ambassader.
Dagens spioner är smartare.
Vill man ha tag på data bildar man ett it-säkerhetsföretag och erbjuder sina tjänster till svenska myndigheter och företag. Antalet fientliga elektroniska attacker mot känsliga myndigheter och företag har ökat markant.
Inte fullt lika dramatiskt men lika intressant var det när Säpos Katarina Sohlberg visade upp en stor ventil med slutdestination Iran som tullen beslagtagit. Ventilen är en av ett stort men okänt antal produkter som har dubbla användningsområden. Förutom i den petrokemiska industrin kan ventilen också användas för att anrika uran.
– Företagen känner inte alltid till att deras produkter även kan användas för att framställa massförstörelsevapen, säger Sohlberg.
Den iranier som exporterade ventilen hade tidigare exporterat över 20 andra produkter som också hade dubbla användningsområden. Han dömdes förra året till dagsböter eftersom det är förbjudet att exportera sådana produkter till Iran.
För vår egen säkerhet är det förmodligen lika viktigt att hålla koll på prylar som kan användas för massförstörelsevapen som att ha koll på ryska aktiviteter i Sverige.

Wolfgang Hansson, en utav många riktigt dumma jävla presstöds-journalister i Sverige. Tiden verkar ha kommit då inte ens världens dummaste journalister (svenska journalister) kan längre rövknullas och beljuga sju dagar i veckan utav landsförrädarna (regeringen, SÄPO, Rikspolisstyrelsen och resterande pack).


Polisens vädjan: Sluta säg att vi ska ta barnen - Det är ju det polisen gjort i 154000 fall

0 kommentarer

Polisens vädjan: Sluta säg att vi ska ta barnen


Svenskars egna upplevelser
På Haningepolisens Facebooksida har flera svenskar delat med sig av sina egna upplevelser av så kallade "polishot".
Här följer några:
* "Jag är snart 48 år och har stor SKRÄCK/fobi för polisen! När jag var liten fick jag höra att gör du inte si eller så eller är snäll så kommer polisen...jag tror det är uniformen jag är rädd för. Jag kan än i dag inte gå in på en polisstation eller stå öga mot öga med en polis".
* "Jag blev skrämd för polisen när jag var liten (4-5 år), min bror (8-9 år) drog en ramsa om poliser, när han såg polisen på långt håll och jag trodde vi skulle bli intagna till häktet och få skäll, det var antagligen det som vår mamma sa till oss".
* "Blir så arg på folk/vuxna som skrämmer barnen med polisen!! Har själv jobbat med uniform, mim mor lika så, min extrafar jobbat som polis. Ingen av oss har skrämt våra barn med polisen men min yngsta tös är rädd än i dag (hon är snart 15)".
* "Jag var livrädd för poliser. En gång lurade min kompis mig att jag skulle stjäla 50 öre av min mamma så skulle hon göra samma sak mot sin. När vi träffades hade hon inte gjort det och krävde hälften av godiset annars skulle hon skvallra för polisen".
"Nu får du vara snäll – annars kommer polisen och tar dig".
Har du sagt så till dina barn någon gång? Då ska du sluta med det.
Det tycker i alla fall polisen som nu vädjar till föräldrar om att sluta skrämma barn med polisen.
– I värsta fall kan det leda till att ett försvunnet barn inte vågar visa sig för polisen när han eller hon behöver hjälp, säger Kjell Lindgren på Stockholmspolisen, till Expressen.

"Om du inte gör som jag säger så kommer polisen och tar dig".
Svenska föräldrars skämtsamma hot till sina barn kan få allvarliga konsekvenser. Det menar polisen som nu uppmanar föräldrar att sluta skrämma upp sina barn med polisen.
Bakgrunden är flera fall den senaste tiden som rör försvunna barn. Personerna har påträffats efter bara några minuter, men poliserna brukar ändå åka ut till platsen för att kontrollera att allt är som det ska och prata med barnen.

Tror att poliserna är arga

Det poliserna möts av är dock rädsla, blyghet och tystnad.
"Oftast försvinner det efter en liten stund, men ibland lyckas vi inte övertyga dem om att vi inte alls är arga på dem utan jätteglada att de kommit till rätta", skriver polisen i Haninge på sin Facebooksida.

Känner igen problemet

Under onsdagen har frågan diskuterats flitigt på Haningepolisens Facebooksida. Och Kjell Lindgren på Stockholmspolisen känner igen problemet.
– Det här är något jag har levt med sedan jag började inom polisen 1974. Det är en kultur och ett talesätt som folk tyvärr använder utan att tänka efter, säger Kjell Lindgren till Expressen.

"Kan sätta sina spår"

Enligt polisen kan föräldrarnas hot leda till att barnen blir rädda för poliser. Under tisdagen var en tidigare försvunnen flicka så rädd och ledsen att hon inte vågade prata med poliserna överhuvudtaget.
"Tänk på att inte skrämma era barn med polisen! Även om vi vuxna tycker att det är uppenbart att vi skojar genom att säga "nu är det bäst att vara snäll, annars kommer polisen där och tar dig" så kan det sätta sina spår hos våra små", skriver polisen.

Kan råka illa ut

Om inte föräldrarnas skämt upphör befarar polisen att något allvarligt kan inträffa.
"I värsta fall kan det innebära att ett barn som gått vilse ligger och gömmer sig i skogen eller inte vågar vända sig till oss när de behöver hjälp. Det vill vi inte", skriver polisen i Haninge.
Kjell Lindgren förklarar att han själv undviker att använda talesättet. Han uppmanar föräldrar att i stället förklara för barnen.
– Att skrämma någon med något som inte är sant är dessutom fel om man ser till barnuppfostran. Det är bättre att förklara sakligt att vi kommer när folk behöver hjälp, säger Lindgren.

Här är hela polisens inlägg:

Nedan ser Ni verkligheten

http://corruptiosweden.blogspot.com/2013/02/corruptio-journalist-avslojar.html

Svenska domare torterar misstänkta - Häktning används för att tortera fram "sanningen"

0 kommentarer

"Det är domarna som är ansvariga för den tortyr som varje dag pågår i våra häkten"

DEBATT - av advokaterna Sargon De Basso, Johan Eriksson, Björn Hurtig, Magnus Johansson, Jens Lapidus, Peter Lindqvist och Johan Åkermark

Sverige har ett flertal gånger besökts av internationella tortyrkommittéer. Vid samtliga besök har frågan om användandet av restriktioner kommit upp och Sverige fått kritik.
Anledning är given. Användandet av restriktioner vid häktningar är rekordhögt i Sverige i förhållande till andra jämförbara länder. I till exempel Danmark används restriktioner i cirka tre procent av fallen. I Norge satt endast en person häktad med långvariga restriktioner under 2012. I Sverige används restriktioner för 45 procent av alla häktade!
Restriktioner är ett finare ord för isolering. Den misstänkte placeras i ensamhet och får bland annat inte ta emot besök eller ringa telefonsamtal. Det handlar om att skära av den misstänktes alla kontakter med omvärlden.
Ett antal forskningsrapporter visar att isolering av häktade leder till psykisk ohälsa. Många som sitter isolerade uppvisar kognitiva svårigheter. Allt från minnesproblematik, bekymmer att bibehålla koncentration och uppmärksamhet eller en generell kognitiv tröghet. Detta försämrar deras möjligheter att försvara sig när deras mål sedan ska avgöras i domstol.
Till detta kommer att Sverige, som ett av få länder, inte har någon bortre gräns för hur länge någon kan sitta häktat i isolering. I ett nu aktuellt fall har en 21-årig person suttit häktad i tre år med fulla restriktioner.
Den rapport som Riksåklagaren beställde och som redovisades för några veckor sen, har en god avsikt och ett antal av förslagen syftar till att komma till rätta med problemen. Men Riksåklagarens arbetsgrupp föreslår också att det bör införas möjlighet till straffrabatt vid erkännanden och att det bör finnas möjlighet att hålla ett ingående förhör med den misstänkte redan vid häktningsförhandlingen.
Dessa förslag är djupt oroväckande.
Enligt vår erfarenhet ökar benägenheten till så kallade falska erkännanden när människor sitter häktade. Den misstänkte vill ta sig ur den direkta pressen som häktningen med isolering innebär. Att i det läget dessutom premiera erkännanden under häktning är därför mycket farligt ur ett rättsäkerhets­perspektiv.
Förslaget att tillåta ingående förhör redan under häktningsförhandlingen vittnar om en dålig förståelse för principerna om en rättvis rättegång. Som exempel kan nämnas att den misstänkte då kommer att utsättas för förhör inför en domare utan att på något sätt ha fått ta del av förundersökningen eller få en full förståelse för vilka misstankar som riktas mot honom.
Kritiken av isoleringens negativa konsekvenser är i första hand inte riktad mot åklagarmyndigheten utan mot svenska domstolar. Det är domstolarna som fattar häktningsbesluten och ger tillstånd till åklagarna att meddelarestriktioner.
Vid en snabb genomgång av författarna och referenter till Riksåklagarens rapport så lyser domarkåren med sin frånvaro. Inte heller i den offentliga debatten har vi sett en enda rådman som finner det ange­läget att diskutera frågan. Detta trots att hela häktningsfrågan ägs av domstolarna och vi andra bara kan ha åsikter i sammanhanget.
All problemlösning bygger på att erkänna ett problem och vilja åtgärda det. Vi ser problem med de senaste årens utveckling – med de extremt långa häktes­tiderna och de plågsamma isoleringarna. Men vår mening gör ingen skillnad så länge domar­kåren är till freds med rådande situation.
I slutändan är det naturligtvis en fråga för lagstiftaren, det vill säga riksdagen, att förändra de extrema regler som Sverige har i dag beträffande isolering av ännu ej dömda människor. Under tiden är det emellertid domstolarnas sak att se till så att de befintliga reglerna tillämpas på ett humant sätt i enlighet med de konventioner som Sverige ingått.
Vi kallar det som pågår varje dag i Sveriges häkten för tortyr. Och just nu är det bara domarna som kan få stopp på den.

Sargon De Basso, Advokatfirman Defens
Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna
Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners
Magnus Johansson, Advokaterna Hurtig & Partners
Jens Lapidus, Försvarsadvokaterna
Peter Lindqvist, Advokatfirman Defens
Johan Åkermark, Försvarsadvokaterna


Debattartikeln är också publicerad i Aftonbladet.

7 comments

Mycket bra!
Största felet med häktningsgrunderna är recidivfara.På den grunden kan man hålla folk häktade hur länge som helst.Det har till och med uttalats att det är positivt att hålla folk häktade på den grunden.Javisst,men hur skall den häktade kunna bevisa att han inte kommer fortsätta med brottslig verksamhet.Domstolarna köper alltid den häktningsgrunden av åklagarna
Jag menar att även åklagarna måste ställas till svars för det som pågår. Det är ju åklagarna som begär restriktionerna. (Jfr även SPT:s och CPT:s rapporter, 2008 resp. 2009.)
Att domarkåren saknas bland författarna till rapporten får väl för övrigt främst skyllas på beslutet om arbetsgruppens sammansättning, fattat av Riksåklagare Anders Perklev. Till en början bestod gruppen av sju åklagare och tre andra personer (en representant vardera för polisen, advokatkåren resp. kriminalvården); senare tillkom Brå. En representant för domarkåren liksom för KRIS eller liknande, dvs med egen erfarenhet av att sitta i häkte, hade givit bättre balans i gruppen.
Det här kommer aldrig att ändras! Man kommer inte att göra något åt tortyren med isolering för icke dömda i Sverige. I Sverige ändras väldigt lite av saker som är fel, inte fungerar man låter det helst vara som det är. Ja menar det här med häktena har varit på tapeten i många år 10-20-30-40 år har det varit aktuellt med att se över häktning med restruktioner (tortyr) men ingenting händer villkoren för häktade förbättras ej, precis som med allt annat som inte fungerar rättpsyk utan tidsbestämdhet man vägrar sätta upp oberoende gransknings myndigheter för myndigheter rättsväsende kriminalvård mm.
Det har varit lite mer kritik på sistone än innan för tortyren men precis som varje gång innan så kommer ingenting att ske nu heller. Varför är det såhär i Sverige när något är fel eller inte fungerar så händer inget ingen vill göra någonting åt det? man vill ha kvar det som är, är man rädd för förändringar kan det vara en orsak?
Själv tänker jag på det svenska systemet för skattebrottslighet. Alla var helt överens om att rejäla böter från Skatteverket kunde kombineras med åtal för skattebrottslighet. Tills plötsligt en dag svenska domstolar upptäckte att det stred mot Europakonventionen.
Detsamma kommer troligen hända rörande häktningar. Vad som krävs är ett praxisskapande mål från någon som suttit häktad i tre månader med restriktioner trots att polisen samlade in all bevisning första veckan. Synd bara att det kommer ta något decennium, och att frågan är helt död inom Sveriges gränser.
Man ska ge åklagaren arbetsro. Därför ska restriktioner få tillåtas.
Beror det inte oftast på lathet från försvararna - att de inte motbevisar påståenden om skäl för restriktioner? Finns fler än 2 i en rättssal.