Anna Skarhed är en utav tusentals anledningar svenska folket måste införa dödsstraff för statens kreatur


Anna Skarhed är en utav tusentals anledningar svenska folket måste införa dödsstraff för statens kreatur

Justitiekanslern Anna Skarhed vill bara ge 20 000 kronor i skadestånd till barnläkaren. 

Skamligt av JK och staten

Överläkaren som friades i det uppmärksammade barnläkarmålet hade ansökt hos Justitiekanslern, JK, om ett skadestånd på närmare 3 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor ska utgöra kompensation för inkomstbortfallet. Det tog nämligen skandalösa två år och sex månader från det att barnläkaren greps den 2 mars 2009 tills hon friades i oktober 2011.

Men JK, Anna Skarhed, vill bara betala 20 000 kronor som ersättning för frihetsberövande och lidande. Det är ett skamligt lågt belopp. Läkarens karriär vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avslutades av inkompetenta poliser, åklagare och rättsmedicinska experter.
Samtidigt är det talande för hur svenska staten ersätter de medborgare som man begår övergrepp mot. Detta rättsliga paradigmskifte inträffade 1976 när ämbetsmannaansvaret dumpades någonstans i Stockholms ström.
JK:s beslut är fyllt av motsägelser och en hel del tröstande ord till den stackars läkaren. Som om medkänsla skulle utgöra någon form av upprättelse.

Skarhed hänvisar till att polismännen som anhöll läkaren saknade närmare kännedom "om den aktuella brottsutredningen" och att de därför inte kunde upplysa henne om vad hon misstänktes för. Samtidigt skyller en polis på att det krävdes hela fyra poliser för gripandet. Två skulle göra en husrannsakan på läkarens kontor.
Detta är Kling & Klang i verkligheten: Polismännen har alltså noll koll på vad läkaren är misstänkt för, men de ska ända rota runt på hennes kontor - fem månader efter flickan har avlidit. Leta efter vadå? Ett stetoskop som bevismaterial?
Att svensk polis lider av gigantiska produktivitetsproblem är väl känt. När enskilda medborgare drabbas, då ägnar sig JK åt juridiskt trollande.
Upplyste poliserna läkaren vad hon var misstänkt för? Nej, men det är ju ett ringa tjänstefel och inte åtalbart. Fick hon en försvarare? Svårt att veta då "ord står mot ord". Kling & Klang hade inte spelat in det första förhöret.
Var det rätt att storma in på Astrid Lindgrens sjukhus, som om det rörde sig om en potentiell terrorist? JK tycker bara att det var "olämpligt".

Det framgår vidare att Skarhed inte pratat med en enda av de inblandade personerna eftersom hon tycker att det inte skulle gå att reda ut de "oklarheter och oenigheter som alltjämt finns."
JK hade alltså bestämt sig i förväg. På sin trygga kammare skriver hon i alla fall några tröstande ord om att det var "ett misslyckande" att överläkaren upplevde arresten som en form av tortyr. Jaha. Läkarens advokat sade till SvD att läkaren "Inte någon gång under hela den här processen känt sig så kränkt som när hon fick JK:s beslut".
Staten har dessutom erkänt. För att minska risken att karriärsugna åklagare förstör människors liv har det efter denna rättsskandal införts specialiserade vårdåklagare. JK erkänner att hon inte har kompetens att granska Rättsmedicinalverket och föreslår att den nya vårdmyndigheten IVO ska bli överrock åt verket.

Läkaren överväger att stämma staten. Om hon orkar vore det en välgärning. För alla de människor som inte är lika välutbildade och har samma kraft att slåss när staten saboterar ens liv.

0 kommentarer :: Anna Skarhed är en utav tusentals anledningar svenska folket måste införa dödsstraff för statens kreatur

Skicka en kommentar