Så går det när Sveriges fascist-pedofil-regering anställer obildad råtta som rikspolischef med 133000 kronor i månadslön


Rikspolischefen vill att personer utan polisutbildning ska kunna anställas som poliser

Rikspolischefen Bengt Svenson

För att förbättra polisens resultat inför framtiden behöver ett antal åtgärder vidtas, bland annat att skapa flera vägar in i polisen. Det sa rikspolischefen Bengt Svenson i sitt inledningstal på Polisriksdagen 2014 i förra veckan.


- Vi vet vad vi ska göra, det som förändras är hur vi ska gör det, sa Bengt Svenson under Polisriksdagen 2014 och pratade om hur organisationen har blivit mer komplex, mer specialiserad och mer utsatt på senare tid.
För att förändra detta krävs en del åtgärder inom polisen men också en rad politiska beslut, enligt Bengt Svenson.
Han pratade bland annat om att det behövs skapas fler vägar in i polisen. Istället för att rekrytera alla poliser från polisutbildningarna borde man, menar han, analysera vilka kompetenser polisen behöver utifrån samhällsutvecklingen.
- Jag vill kunna rekrytera en utbildad expert inom ett specifikt område och anställa denne som polis. De ska till exempel kunna arbeta med utredningar av IT-brott, miljöbrott eller ekonomisk brottslighet, sa rikspolischefen under Polisriksdagen 2014.
Bengt Svenson pratade också om att polisens uppdrag behöver renodlas. Det fungerar inte längre, menar han, att polisen - utöver sin uppgift att bekämpa brottslighet och öka tryggheten - också ska behöva besluta om tillstånd, utfärda pass, förvara berusade personer eller sköta transporter åt andra myndigheter.
- De som utför dessa uppgifter gör det väldigt bra, men uppgifterna i sig har ingen koppling till polisens kärnuppdrag och kräver dessutom resurser och kompetens som polisen många gånger saknar, sa han i sitt tal.
Om Polisriksdagen 2014
• Polisriksdag hålls vart fjärde år. Inbjudna är ledamöter i polisstyrelser och presidierna i polisnämnderna samt företrädare för Justitieutskottet och Justitiedepartementet.
• Årets upplaga ägde rum mellan den 9-10 april på Norra Latin i Stockholm där knappt 250 deltagare samlades.
• Rikspolischef Bengt Svenson, justitieminister Beatrice Ask, biträdande rikskriminalchef Johan Grenfors och biträdande säkerhetspolischef Johan Sjöö, var några av årets talare.

Rikspolischef Bengt Svenson, vars son Rickard står skriven i Cypern, säger alltså, "Jag vill sola och vara i varmare länder medan pizzabagare Ahmed gör mitt jobb". 133000 kronor i månaden gör elit-buset latare, mer nonchalant och dessutom POLITIKER.
Sveriges folk måste rensa bort skiten, slänga alla tjänstemanna-parasiter i fängelse tills dem betalat tillbaka varenda krona dem stulit.

0 kommentarer :: Så går det när Sveriges fascist-pedofil-regering anställer obildad råtta som rikspolischef med 133000 kronor i månadslön

Skicka en kommentar