Brottslingen Marianne Lundius begår grova brott och gömmer sig sedan bakom sina pedofil-vänner i regeringen som skryter om sin demokrati

0 kommentarer

måndag 24 december 2012

HD-domare Lundius och domstolsverket inblandade i brott angående yttrandefriheten?HD:s Lundius och domstolsverket
inblandade i brott angående
yttrandefriheten?

2012-12-23 (bilder från corruptio)
En ny utredning av nedtagningarna av de svenska bloggarna corruptio.blog.com och undermattan.com i slutet av 2012 uppvisar ett antal sensationella uppgifter.


Avslöjande fakta visar att domstolsverket och personer med anknytning till Högsta Domstolens Marianne Lundius också är inblandade i nedtagningarna av båda sajterna. Här finns bevisen.

( Tilläggas kan att domstolsverket själva har dömt många personer i Sverige på svagare bevis än vad som presenteras i den här och kommande artiklar...)


Bilden ovanför är en skärmdump från början av December 2012 och visar tydligt en re-direct och adressändring av corruptio-bloggens bilder hos Googles system. Den ändrade adressen går nu till en ny adress - med anknytning till företaget 123people.se.

http://www.123people.se/webcleaner


123people är ett företag som bl.a. arbetar med att ta bort oönskade uppgifter och information från Internet. Detta sker mot betalning och givetvis under total sekretess. 123people raderar även i Google cache mot en avgift, enligt sin egen reklam.
Bilden ovanför binder Domstolsverket och Lundius till företaget 123people.se.

Detta visar tydligt att HD:s Lundius eller personer i anknytning till Lundius under December 2012 anlitat företagets tjänster för att via 123people filtrera bort oönskat material på bl.a. corruptio-bloggen.

Domare Lundius kritiseras på bloggen för brister inom sitt yrkesutövande i statens tjänst - så det här påminner ju oroväckande mycket om censuren som s.k. diktaturer utövar.

Det hela blir inte mindre sensationellt av att Google i smyg öppnat upp sina system för en omfattande censur mot betalning.


Via Google och 123people kan tydligen de som har pengar numera beställa vilka åsikter och bilder man vill radera bort nästan varsomhelst på webben.

Google glömde visst också att redovisa det här i sin välkända Transparency Report.

123people.se har 2012-12-20 erbjudits att kommentera men de har avböjt.Håkan Sonesson, domstolsverkets trogna hjälpreda i ”kriget mot yttrandefriheten” på nätet. Sonesson var domstolsverkets handläggare och drivande kraft i nedtagningen av corruptio.blog.com under 2011. 

Håkan Sonesson

Certified Ethical Hacker (CEH)
Certified Hacker Forensic Investigator (CHFI)
Säkerhetsspecialist, Ställföreträdande säkerhetschef, Säkerhetsavdelningen, Domstolsverket


036-15 53 09 • 0706-35 12 98 • hakan.sonesson@dom.se • Postadress: 551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 34 • Fax: 036-16 57 21 • www.domstol.se

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortsättning följer…

Läs också en sensationell artikel på corruptio.sweden:
Sveriges regering, polis och justitieråd anlitar Kaspersky och 123people.se för att censurera bort kritik och avslöjande fakta


http://corruptiosweden.blogspot.fr/2012/12/sveriges-regering-och-polis-anlitar.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Läs mer om den svenska bloggcensuren av undermattan.com och corruptio.blog på:

WL CENTRAL – An endorsed unofficial WikiLeaks resource:

http://wlcentral.org/node/2801

RIXSTEP:

http://rixstep.com/1/20121216,00.shtml

http://rixstep.com/1/20121215,01.shtml

http://rixstep.com/1/20121215,00.shtml

Nya Politiken – Bakom Kulisserna:

http://nyapolitiken.biz/sve_politik/bloggcensur.html

http://nyapolitiken.biz/index.html

Nyhetsverket

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/24696/BILDERBERGSF%C3%96RETAGET-GOOGLE-ANKLAGAS-F%C3%96R-CENSUR

Corruptio

http://corruptiosweden.blogspot.fr/2012/12/bloggen-undermattancom-ar-sannolikt.html

http://corruptiosweden.blogspot.fr/2012/12/sveriges-regering-och-polis-anlitar.html

http://corruptiosweden.blogspot.fr/2012/12/sveriges-demokratiska-regering.html

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/11/sveriges-demokratiska-regering.html

Skvitts – WordPress

http://skvitts.wordpress.com/2012/12/14/natcensur/


http://skvitts.wordpress.com/2012/12/17/google/

http://skvitts.wordpress.com/2012/12/15/tack-for-videon/

http://skvitts.wordpress.com/2012/12/30/500-kilos-fisk-i-stim-i-oresund/

Livet i en liten by:

http://svantesblogg.bloggo.nu/Mer-yttrandefrihet/

http://svantesblogg.bloggo.nu/Yttrandefrihet/

http://svantesblogg.bloggo.nu/Det-fria-ordet/

http://svantesblogg.bloggo.nu/Lasvart-1/

Felväsendet

http://web4spec2.wordpress.com/2013/01/02/blogg-censureradslackt-av-svenska-myndigheter/

Mediafrihet

http://mediafrihet.wordpress.com/

http://mediafrihet.wordpress.com/2012/12/13/pressmeddelande-2012-12-13-fran-undermattan-com/

Prata inte om det

http://pratainteomdet.wordpress.com/

http://pratainteomdet.wordpress.com/2012/12/13/pressmeddelande-2012-12-13-fran-undermattan-com/

Undermattan – WordPress (spärrad 2012-12-24)

http://undermattan.wordpress.com/2012/12/13/pressmeddelande-2012-12-13-fran-undermattan-com/

Undermattan – bloggsida

http://undermattan.bloggsida.se/okategoriserade/yttrandefriheten-ar-ett-skamt-ny-censur

Undermattan2

http://undermattan2.blogspot.co.uk/

http://undermattan2.blogspot.co.uk/2012/12/talibaner-i-sverige-censurerar-kand.htmlHD-domare Lundius och domstolsverket inblandade i brott angående yttrandefriheten?

Karl Forss, 19820814, är ORIGINALET av en svensk polis - Grovt kriminell feg sadist och tjuv söker sig till polis-skolan

0 kommentarer

Karl Forss påbörjade sin yrkesbrottsliga karriär några månader för tidigt - Lite senare och han hade fått fullt stöd utav Polismyndigheten, PAN och både tingsrätt och hovrätten

Polisstudent Karl Forss som efter en blöt krogkväll hösten 2013 bröt sig in i ett radhus i Umeå och upprepade gånger slog mannen som bodde där med ett kvastskaft, dömdes på onsdagen till ett års fängelse för misshandel, hemfridsbrott och stöld.


UMEÅ TINGSRÄTT 2014-03-26
Mål nr. B 2221-13

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Karl Forss ska dömas för hemfridsbrott, grovt brott, grov misshandel och stöld alternativt egenmäktigt förfarande i enlighet med följande gärningspåstående.

Karl Johan Forss har den 15 september 2013 omkring klockan 04.20 i alkoholpåverkat tillstånd medelst inbrott genom att uppsåtligen krossa en fönsterruta, olovligen inträngt i Mari Helsings och Sven-Erik Nyströms bostad i radhuset Filgränd 151 i Umeå. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att inträngandet skett genom inbrott nattetid samt att Karl Johan Forss medfört ett tillhygge. Karl Johan Forss har därefter misshandlat Sven-Erik Nyström genom att tilldela denne ett flertal slag med ett kvastskaft mot huvudet och kroppen med sårskador, underhudsblödningar, hudavskrapningar och smärta som följd. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att Karl Johan Forss visat särskild hänsynslöshet och råhet då misshandeln skett efter inträngande i målsägandens bostad och att ett kvastskaft använts. Karl Johan Fors har slutligen olovligen med tillägnelseuppsåt tagit alternativt olovligen tagit och brukat ett par träningsskor tillhörande Sven-Erik Nyström innan han lämnade bostaden.

http://www.scribd.com/doc/226995494/Polisstudent-Karl-Forss-19820814-Fangelse-Misshandel-B-2221-13

Förnamn:     Karl Johan
Efternamn:     Forss
C/O-adress:     Öberg
Gatuadress:     Sågstigen 1
Postort:     Frösön
Kommun:     Östersund
Födelsedatum:     1982-08-14
Född 14/8 1982 i Vemdalen (Jämtlands län, Härjedalen).

Elisabeth Forss
Bror Anders Forss

Marie Åslund anställd vid polismyndigheten i Stockholm åtalad för förskingring

0 kommentarer
Marie Åslund, 1958-12-15, anställd vid polismyndigheten i Stockholm åtalad för förskingring

Attunda tingsrätt
Mål: B 145-13

Ansvarsyrkanden m.m.
FÖRSKINGRING (0150-K4578-12)


Målsägande

Polismyndigheten i Stockholms län, för ej talan.

Gärning
Marie Åslund har under tiden den 1 maj 2012 – 31 oktober 2012 varit anställd som handläggare vid Polismyndigheten i Stockholms Län. Hon har tjänstgjort vid passenheten på Arlanda flygplats inom Sollentuna kommun. Åslund har på grund av sin anställning inom polismyndigheten fått egendom i sin besittning för arbetsgivarens räkning med skyldighet att redovisa för den. Åslund har genom att tillägna sig egendomen uppsåtligen åsidosatt vad hon haft att iaktta för att fullgöra sin redovisningsskyldighet. Förfarandet har inneburit vinning för Åslund och skada för polismyndigheten med 31360 kronor.

Vid i vart fall 32 tillfällen under den aktuella tidsrymden har Marie Åslund mottagit kontant betalning för av henne utfärdade provisoriska pass utan att redovisa för dessa medel till arbetsgivaren. Åslund har istället tillgodogjort sig de mottagna medlen, vilka uppgått till sammanlagt 31360 kronor.

Lagrum 
10 kap 1 § brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Marie Åslund. Vittnesförhör med Anna Wallinder Strömstedt angående hennes kontakter med Marie Åslund, till styrkande av att Åslund vid flera tillfällen svarat som gruppchef under den med åtalet avsedda tidsrymden samt att Åslund inte företett några tecken på psykisk störning på sin arbetsplats under samma tidsrymd.

Skriftlig bevisning
Utdrag ur passregistret (sid. 38 – 116 i huvudprotokollet) till styrkande av att Åslund under aktuell tidsrymd utfärdat provisoriska pass och därvid i passregistret antecknat att passen utfärdats utan kostnad för passinnehavaren. Sammanställning av Marie Åslunds tjänstgöringstider (sid. 15 – 21 i tilläggsprotokollet) till styrkande av att Åslund varit i tjänst vid de tillfällen hon enligt passregistret utfärdat provisoriska passhandlingar. Sammanställning av Marie Åslunds engagemang i Nordea med åtföljande kontoutdrag (sid. 126 – 148 i huvudprotokollet) till styrkande av att Åslunds privatekonomi under den med åtalet avsedda tidpunkten varit mycket dålig samt att hon vid tre tillfällen, den 3 augusti 2012, den 17 augusti 2012 samt den 3 september 2012 gjort egna insättningar om sammanlagt 21500 kronor på sitt personkonto.

http://www.scribd.com/doc/227212088/Marie-%C3%85slund-1958-12-15-Polisen-Stockholm-Forskingring-Stamningsansokan-B145-13
Förnamn:     Marie Catrin
Tilltalsnamn:     Marie
Efternamn:     Åslund
Gatuadress:     Heimdalsgatan 40 lgh 1202
Postort:     Märsta
Kommun:     Sigtuna
Födelsedatum:     1958-12-15

Poliser Bengt Sigfridsson Janse och Gustaf Hedin dömda för fega brott mot bl.a. försvarslös kvinna - Hovrätten begår grova brott mot offren för polisvåld

0 kommentarer
Fega sadister, Gustaf Hedin och Bengt Sigfridsson Janse, får mild dom utav korrupta domare vid Svea hovrätt


Ännu en mild dom utav Sveriges korrupta domare mot grovt kriminella yrkesbrottslingar vid Polismyndigheten.

Svea Hovrätt
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Bertil Ahnborg, referent, och Anne Mellqvist, kammarrättsassessorn Robert Johansson samt nämndemännen Lena Zuhr och Stig Drevemo. Enhälligt.
http://www.scribd.com/doc/226862646/Kriminella-poliser-Gustaf-Hedin-Bengt-Janse-Sigfridsson-B-8622-10

På tingsrättens vägnar,
Peter Grym


Skiljaktig mening:
Nämndemannen Christer Stenberg är skiljaktig i skuldfrågorna när det gäller punkterna 2–4 i gärningsbeskrivningen. Han anför följande. När den personella husrannsakan mot TP var avslutad ålåg det polismännen att lämna platsen. Utredningen har emellertid visat att de genom polisradion fick order av en överordnad polisman att stanna kvar på platsen för att försöka ta reda på var TP befann sig. Jag anser för min del att den ordern – som polismännen är skyldiga att följa – är något oklar till sitt innehåll. Detta särskilt mot bakgrund av att Bengt Sigfridsson under hela händelseförloppet hade radiokontakt med insatschefen, som därmed kunde följa händelserna. I ljuset av dessa omständigheter måste, som jag ser det, de åtgärder som Bengt Sigfridsson och Gustaf Hedin utförde i Marianne W. P. bostad anses ha en sådan konkret förankring hos polisbefälet att deras uppfattning att de handlade inom ramen för sin laga befogenhet bör godtas. Jag finner därför att varken uppsåt eller oaktsamhet kan läggas dem till last. Åtalet bör därför ogillas.

http://www.scribd.com/doc/226862646/Kriminella-poliser-Gustaf-Hedin-Bengt-Janse-Sigfridsson-B-8622-10

Bengt Sigfridsson Janse
Förnamn:     Bengt Olof Lennart
Tilltalsnamn:     Bengt
Efternamn:     Sigfridsson Janse
Gatuadress:     Kvilundavägen 16
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1969-03-08
Född i Roslags-Bro (Stockholms län, Uppland).

Förnamn:     Jessika Carola
Tilltalsnamn:     Jessika
Efternamn:     Janse
Gatuadress:     Kvilundavägen 16
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1983-04-16

Modern:
Förnamn:     Gun Lillian Christina
Tilltalsnamn:     Gun
Efternamn:     Sigfridsson
Gatuadress:     Kvilundavägen 9
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1942-12-14

Fadern:
Förnamn:     Anders Per-Olof
Tilltalsnamn:     Per-Olof
Efternamn:     Sigfridsson
Gatuadress:     Kvilundavägen 9
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1938-09-04

Syster:
Förnamn:     Gun Carolina Sofia
Tilltalsnamn:     Carolina
Efternamn:     Sigfridsson Wittenfelt
Gatuadress:     Diakonstigen 4
Postort:     Örebro
Födelsedatum:     1978-11-03

Systern:
Förnamn:     Ann-Christin Lovisa
Tilltalsnamn:     Ann-Christin
Efternamn:     Sigfridsson
Gatuadress:     Roslagsbrovägen 76
Postort:     Norrtälje
Födelsedatum:     1973-02-14


John GUSTAF Hedin, 19741106.

Fadern:
Förnamn:     Sven Gunnar
Tilltalsnamn:     Gunnar
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1946-08-14

Modern:
Förnamn:     Karin Ingrid Joan
Tilltalsnamn:     Karin
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postnummer:     613 51
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1948-08-26

Brodern:
1977-03-22, Hedin, Erik Magni.
London.

Brodern:
Förnamn:     Carl Gösta
Tilltalsnamn:     Carl
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Fantans väg 23
Postort:     Ekerö
Födelsedatum:     1980-06-06Poliser BENGT Sigfridsson, 19690308, och GUSTAF Hedin, 19741106, döms för fega brott

0 kommentarer

(Tilltalad)
BENGT Olof Lennart Sigfridsson, 19690308
Kvilunda 3030 A
761 75 Norrtälje

(Tilltalad)
John GUSTAF Hedin, 19741106.

Utredningen
Följande följer till en början av den samlade utredningen.

Vid tiden för den nu aktuella händelsen – i maj månad 2009 – pågick en förundersökning
avseende grovt narkotikabrott i Storstockholmsområdet och inom dess ram
var ett antal grovt kriminella personer brottsmisstänkta. Förundersökningen leddes
av en åklagare och de praktiska utredningsåtgärderna verkställdes av polispersonal.
Under en s.k. utsättning, dvs. ett möte där bl.a. arbetsuppgifter fördelas mellan olika
polismän och närmare instruktioner ges till dessa, kvällen innan händelsen som
behandlas i detta mål framgick att ett antal polismän skulle delta i en samlad aktion
som riktade sig mot personer som skulle förhöras inom ramen för
förundersökningen. För att kunna genomföra dessa förhör hade det beslutats om
olika slags tvångsmedel mot dessa personer.
En av personerna som skulle förhöras var TP. Han är gift med Marianne Wallin
Persson och de bor på adressen Soltorpsvägen 22 i Tumba. Gustaf Hedin och Bengt
Sigfridsson är polisinspektörer och arbetar i Rikskriminalpolisens nationella
insatsstyrka. De deltog vid den utsättning som nämndes ovan. Deras uppgift var att
hämta TP till förhör kl. 06.00 den 12 maj 2009. Bengt Sigfridsson hade den interna
beteckningen G9 och Gustaf Hedin G11.
Utredningen har visat att de beslut som fattades inom ramen för förundersökningen
avseende TP var ett beslut om hämtning till förhör. Något annat beslut, exempelvis

ett beslut om husrannsakan på adressen Soltorpsvägen 22 i Tumba i syfte att kunna
verkställa hämtningen fanns inte. När Gustaf Hedin och Bengt Sigfridsson –
civilklädda – närmade sig huset hade två andra polismän placerat sig vid dess
baksida. Vad polisen inte visste – möjligen på grund av bristande underrättelseverksamhet
– var att TP redan lämnat bostaden för att bege sig till sitt arbete. I
bostaden befann sig endast hans hustru Marianne Wallin Persson. Hon har för sin
del berättat bl.a. att det vid denna tid hade varit en del inbrott i grannskapet och att
hon därför var särskilt uppmärksam. Vidare har hon berättat att hon redan innan det
ringde på dörren hade sett två personer som rörde sig i närheten av huset och att hon
kände sig misstänksam.
Vid kl 06.00 ringde de båda polisinspektörerna på dörren och Marianne Wallin
Persson öppnade. Efter en kort stund, sedan de visat sina polislegitimationer, kom
polisinspektörerna in i bostaden. En av dem gick upp på övervåningen för att leta
efter TP. Efter ett antal minuter kunde man konstatera att TP inte var där. Gustaf
Hedin och Bengt Sigfridsson kom dock ändå att stanna i bostaden under ytterligare
drygt en timme. Under den tiden stod Bengt Sigfridsson mestadels i köket, vid
spisen, och Gustaf Hedin höll Marianne Wallin Persson under uppsikt. Det innebar
bl.a. att han följde efter henne när hon gick runt i huset. Vid ett tillfälle uppstod en
situation där de båda polismännen kom att ta ifrån Marianne Wallin Persson hennes
mobiltelefon. Det är utrett att detta skedde i syfte att hindra henne från att kontakta
TP. De inblandande har haft olika uppfattningar om hur mycket våld som polismännen
använde. Vidare är det klarlagt att Bengt Sigfridsson i ett skede tog
Marianne Wallin Perssons bärbara hemtelefon och lade den utom räckhåll för
henne. Även denna åtgärd vidtogs i syfte att hon inte skulle kunna kontakta sin man.
Slutligen har det framgått att Bengt Sigfridsson under händelseförloppet haft
radiokontakt med överordnade polismän, bl.a. gruppchefen Torbjörn Jonsson.
När Bengt Sigfridsson och Gustaf Hedin fått information om att TP hittats så
lämnade de så småningom bostaden. Då var klockan omkring 07.15.
http://www.scribd.com/doc/226862646/Gustaf-Hedin-Polis-B-8622-10

gustaf hedin
John GUSTAF Hedin, 741106-1612.

Far:
Förnamn:     Sven Gunnar
Tilltalsnamn:     Gunnar
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1946-08-14

Mor:
Förnamn:     Karin Ingrid Joan
Tilltalsnamn:     Karin
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postnummer:     613 51
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1948-08-26

Bror:
1977-03-22, Hedin, Erik Magni.
London.

Bror:
Förnamn:     Carl Gösta
Tilltalsnamn:     Carl
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Fantans väg 23
Postort:     Ekerö
Födelsedatum:     1980-06-06


Svensk polis ljuger på sin hemsida om att invandrare kastat sten mot polisen som då sköt varningsskott för att freda sig

0 kommentarer
Europas värsta och mest kriminella horunge-poliser driver propaganda och lägger ut lögner på sin hemsida - Svensk polis består utav pedofiler, kvinnomisshandlare och tjuvar

Heroin-langaren Fredrik Reinfeldts kriminella kreatur vid Apartheid-organisationen "Polismyndigheten" är så besvärade av internet, demokrati, yttrandefrihet, YouTube och att deras brott inte längre kan mörkas så lätt som tidigare, då internet och mobiltelefoner med kamera ej fanns. Svensk polis och regering är Europas skam, och den mest kriminella organisation bestående utav pedofiler, kvinnomisshandlare och tjyvar.

Stenar mot polis ledde till varningsskott

På söndagen den 25 maj 2014, fick en polispatrull från Västerort polismästardistrikt anledning att efterfölja en bil i Järva. Föraren av fordonet stannade inte på polisens uppmaning utan försökte istället att köra ifrån patrullen.

I samband med förföljandet försökte föraren dessutom att preja polisbilen.
Patrullen fick dessbättre stopp på fordonet vid Norgegatan/Trondheimsgatan. I samband med detta sprang föraren iväg från platsen. Personen kunde dock gripas en kort bit därifrån.
Dessvärre hann patrullen inte stänga av sirenerna på radiobilen vilket gjorde att många nyfikna samlades på platsen. Föraren som misstänktes för brott gjorde motstånd vid ingripandet och patrullen tvingades att använda pepparspray för att få kontroll över honom.

I samband händelsen uttryckte ett antal personer i folksamlingen synpunkter på polisens agerande vilket inte är ovanligt när polis ingriper i publika miljöer.  Erfarenheten är att förbipasserande ofta inte har sett hela händelseförloppet och därför uppfattar det på ett annat sätt än det verkligen är.

Vid detta tillfälle maskerade sig några ungdomar på platsen och stenar samt glasflaskor började kastas mot polispatrullen. En sten träffade en polisman i bröstet. Patrullen hamnade i en svår situation och var ensamma under lång stund. En av polismännen kände sig så hotad att han tvingades skjuta ett varningsskott i luften för att få bort personerna som kastade sten och försökte påverka ingripandet. Patrullen larmade och efter en stund anlände hundpatruller som lyckades skingra folkmassan, varpå patrullen kunde lämna platsen med den frihetsberövade.

Ryktesspridning

Efteråt uppstod ett rykte i området som om att polis skulle ha skjutit mot barn samt slagit barn på platsen, något sådant har inte förekommit. Det finns i nuläget ingen anmälan mot polis eller något som styrker det påståendet. Flertalet personer filmade för övrigt händelsen på platsen.

Ryktesspridningen ledde till stenkastning mot polis senare under kvällen i samband med bilbränder. Två personer greps som anförare till våldsamt upplopp. Läget stabiliserade sig senare under natten mycket tack vare boende i området som verkade som goda krafter och gick ut på gator och torg för att lugna ned situationen.

Nyhet från

Stockholm
Publicerad: 2014-05-26 15:06.
Uppdaterad: 2014-05-26 15:14 


Kriminella och klantiga poliser - PANs beslut/åsikter

0 kommentarer
PAN-793-24/13 (2013:7)
Inspektör Lars Lindskog hade systematiskt under åtta månader ringt betalsamtal till Travtjänsten från telefoner på arbetsplatsen Utredningen: Inspektören godkände ett strafföreläggande avseende olovligt brukande som bestått i att han under åtta månader ringt betalsamtal till Travtjänsten från telefoner på arbetsplatsen så att ekonomisk skada uppkommit för arbetsgivaren. Inspektören åberopade vissa personliga förhållanden.

PAN-793-81/12 (2013:5)
Inspektör Fredrik Mangs hade bl.a. haft en sms-konversation av sexuell innebörd med en 17-årig flicka via sin tjänstemobil
Utredningen: Inspektören hade haft en sms-konversation av sexuell innebörd med en 17-årig flicka som han fått kontakt med via sitt arbete som ungdomsutredare. Han hade därvid diskuterat med flickan om att inleda en sexuell relation med henne. Vid tillfället hade han använt sin tjänstetelefon.

PAN-793-107/12 (2013:7)
Inspektör dömd för misshandel
Utredningen: Inspektören dömdes för misshandel till en månads fängelse.
Nämnden yttrade sig till domstolen att om inspektören fälldes för misshandel som inte var ringa skulle han skiljas från anställningen. Fälldes han för ringa misshandel skulle han inte skiljas från anställningen. Inspektören begärde emellertid och beviljades entledigande från sin anställning innan nämnden meddelade beslutet.
Nämnden skrev av ärendet.

PAN-793-106/12 (2013:1)
Inspektör Lotta Thorell  misstänkt för stöld
Utredningen: Inspektören hade i förhör erkänt tillgrepp av skyddsmasker ur ett förråd i ett polishus. Efter att frågan om avstängning hade anmälts till nämnden tog inspektören tillbaka sitt erkännande men medgav i huvudsak de faktiska omständigheterna vad gällde tillgreppet. Polismyndigheten vidhöll sitt yrkande om avstängning.
Nämnden: Mot bakgrund av att inspektören nu tagit tillbaka sitt erkännande och det därför inte med tillräcklig grad av säkerhet kan sägas att laga grund för avskedande föreligger beslutar nämnden att hon inte ska stängas av från sitt arbete. Nämnden konstaterar vidare att myndigheten anser sig kunna omplacera henne till en annan funktion inom myndigheten i avvaktan på att ansvarsfrågan slutligt avgörs.

PAN-793-67/13 (2013:9)
Inspektör hade erkänt snatterier och stölder till ett betydande värde.
Utredningen: Inspektören hade under en tidsperiod om tre veckor tillgripit föremål ur olika butiker till ett värde av 90 000 kronor.
Nämnden: Med hänsyn till vad som är känt om inspektörens sjukdomsbild och den eventuella betydelse detta kan komma att få för den straffrättsliga bedömningen av gärningarna och därmed för frågan om skiljande från anställningen, samt med beaktande av omständigheterna i övrigt, finner nämnden att det inte föreligger tillräckliga skäl för att stänga av honom från hans arbete.
Nämnden beslutade att inte stänga av inspektören från arbetet.

PAN-793-60/12 (2013:1)
Inspektör Katrine Poole Martinsson åtalad för tillgrepp av fortskaffningsmedel (myndighetens fordon) samt behörighetsmissbruk
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet olovligen tagit och brukat en personbil som tillhörde den polismyndighet där hon var anställd, för en färd mellan polishuset och hennes bostad.
I samband med tillgreppet hade hon kommit i besittning av ett bensinkort som förvarades i bilen. Den aktuella dagen använde hon bensinkortet för att erlägga betalning för bensin. Genom att använda bensinkortet har hon missbrukat sin behörighet att i annans ställe företaga rättshandling och därigenom skadat myndigheten.

Nämnden: Nämnden har i ett tidigare yttrande i samma mål uttalat att om inspektören döms och den samlade brottslighetens straffvärde uppgår till fängelsenivå kommer hon att skiljas från anställningen. Om straffvärdet stannar på bötesnivå kommer hon inte att skiljas från anställningen.
Nämnden gör med anledning av de tillkommande åtalspunkterna bedömningen att om hon döms för något av de nya brotten och också döms för något av de tidigare åtalade brotten, kommer hon att skiljas från sin anställning.

PAN-793-83/13 (2013:14)
Inspektör Anders Lantz tillika stationsbefäl vidrörde en kvinnlig polisassistents ena bröst under en julfest.
Utredningen: Vid en julfest i polishuset hade inspektören uttryckt sig uppskattande om en ung kvinnlig polisassistents klädsel. När han fick tillåtelse att känna på hennes glittriga tröja hon hade på sig tog han henne på ena bröstet så att hon fick säga åt honom att ta bort handen. Efter att polisassistenten själv hade kommenterat sina bröst sade han att han tycker om små bröst.
Nämnden: Vad avser händelsen med tröjan framgår av förhöret med polisassistenten, vars uppgifter nämnden inte finner anledning att ifrågasätta, att inspektören satt sin hand på hennes högra bröst och att hon fått uppmana honom att ta bort handen samt att han kommenterat hennes bröst. Hon har dock inte tagit illa vid sig och har försökt skämta bort det hela.
Nämnden ser ändå allvarligt på händelsen då inspektören som stationsbefäl och överordnad borde uppträda som ett föredöme för sina yngre kolleger och därvid undvika varje utslag av något som kan uppfattas som, eller riskerar att uppfattas som, någon form av sexism. Genom att agera på det sätt han gjort har han således av i vart fall oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.
Skiljaktig mening: En ledamot var skiljaktig och anförde följande. I likhet med majoriteten anser jag att det är utrett att inspektören vidrört polisassistentens ena bröst och kommenterat hennes bröst. Jag finner emellertid att förseelsen inte bör föranleda disciplinpåföljd av följande skäl.
Han kom att vidröra polisassistentens ena bröst efter att han fått lov att känna på hennes tröja. Det är inte visat att han uppsåtligen rörde bröstet. Han borde visserligen ha avstått från att kommentera storleken på brösten, eftersom den typen av uttalanden kan uppfattas som ett uttryck för sexism, något som inte är acceptabelt. Han har dock fällt kommentaren efter det att polisassistenten i syfte att skoja bort saken själv kommenterat sin byst och han har förklarat att det han sade var avsett som en komplimang. Av dessa skäl finner jag att hans handlande bör bedömas som ringa tjänsteförseelse.

PAN-793- 70/12 (2013:1)
Inspektör Patrik Eriksson, 1968-02-18, åtalad för misshandel och dopningsbrott (innehav samt eget bruk, ringa brott).
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet i samband med ett polisingripande misshandlat en person genom att utdela ett slag med öppen eller knuten hand. Slaget hade träffat i ansiktet och medfört smärta och svullnad.
Inspektören hade vidare olovligen innehaft ett 30-tal tabletter som innehöll Stanozolol vilket är ett dopingklassat medel. Han hade också brukat Stanozolol.
Nämnden: Nämnden har i ett tidigare yttrande i samma mål uttalat att om inspektören döms för misshandel som inte är ringa talar det mesta för att han kommer att skiljas från anställningen. Skulle han dömas för ringa misshandel eller ofredande kommer han inte att skiljas från anställningen.
Nämnden gör bedömningen att inspektören inte kommer att skiljas från sin anställning om han enbart skulle dömas för ringa dopningsbrott i enlighet med åtalet. Detsamma gäller om han skulle dömas för ringa misshandel och ringa dopningsbrott.

PAN-793-19/13 (2013:5)
Polisassistent Johan Spånbo i Karlskoga och hans fru, rektor Cecilia Piacenza Spånbo, åtalade för förskingring alt. trolöshet mot huvudman.
Åtalet: Polisassistenten hade enligt åtalet tillsammans med sin fru under våren 2009 till maj 2011 från hennes far, vars ekonomi de till vissa delar förvaltade, uppsåtligen och i strid med deras överenskommelse gjort uttag från hans konton varigenom de tillägnat sig eller tillgodogjort sig minst 112 000 kronor.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är det som enligt åtalet läggs polisassistenten till last så allvarligt att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-46/13 (2013:9)
Inspektör åtalad för misshandel
Åtalet: Inspektören var åtalad för att under intransport av en våldsam och psykotisk person avsiktligt ha utdelat två hårda och smärtande knytnävsslag mot dennes överkropp utan att det varit befogat, när personen låg på mage på golvet i en polisbuss och också var försedd med handfängsel.
Nämnden: Om inspektören döms för misshandel som inte är ringa kommer han att skiljas från sin anställning. Skulle han dömas för ringa misshandel kommer han inte att skiljas från anställningen.

PAN-793-66/13 (2013:9)
Inspektör åtalad för bokföringsbrott, dataintrång, tjänstefel samt tjänstefel och brott mot tystnadsplikten
Åtalet:
1. Bokföringsbrott. Inspektören hade i sin enskilda firma under ett par tidsperioder underlåtit att bokföra samtliga kontanta in- och utbetalningar så att kassakontot visat negativt saldo, samt underlåtit att senast påföljande arbetsdag bokföra kontanta in- och utbetalningar.
2. Dataintrång. Inspektören hade vid fyra tillfällen olovligen inhämtat uppgifter om sig själv ur Polisens datasystem trots att detta inte varit nödvändigt för att genomföra viss arbetsuppgift.
3. Tjänstefel. Inspektören hade underlåtit att uppta anmälan om brott som en person uppgivit att hon hade utsatts för.
4. Tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Inspektören hade underlåtit att ta upp en anmälan om bedrägeri samt ringt upp en misstänkt som var företrädare för ett bolag och träffat en överenskommelse med denne om att inget skulle hända om han återtog ett krav om betalning. Inspektören hade vid telefonkontakt med samma person röjt uppgifter från misstankeregistret om att det förelåg anmälningar mot honom och hans verksamhet med bolaget.
Nämnden: Nämnden finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet att om inspektören döms för enstaka åtalspunkter kommer han inte att skiljas från sin anställning. Om han döms helt i enlighet med åtalet och den samlade brottslighetens straffvärde uppgår till fängelsenivå kommer han att skiljas från anställningen. Om straffvärdet stannar på bötesnivå kommer han inte att skiljas från anställningen.
Nämnden vill påpeka att denna bedömning är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som kommer fram i övrigt.

PAN-793-18/13 (2013:11)
Assistent Marie Åslund, 1958-12-15, åtalad förskingring
Åtalet: Assistenten hade utfärdat ett stort antal så kallade fripass som är utan avgift men hade tagit kontant betalning för provisoriska pass. Varje provisoriskt pass renderar en avgift om 980 kronor. Hon hade fått egen vinning med ca 31 000 kronor.
Nämnden: Assistenten har grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Enligt nämndens bedömning är de gärningar som enligt åtalet läggs assistenten till last så allvarliga att hon kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-98/13 (2013:14)
Inspektör Anna-Maria Ström åtalad för bedrägeri alt. olovligt förfogande
Åtalet: Inspektören hade under en tid av flera år haft nedsatt tjänstgöring med 25 %. Hon hade inte ansökt om arbetstidsförkortning trots att hon fortsatt att arbeta 75 %. Till följd av utebliven ansökan om nedsatt tjänstgöring hade arbetsgivaren vilseletts att under över ett års tid utbetala lön motsvarande 100 % tjänstgöring. Sammanlagt hade 98 625 kr för angiven tid betalats ut vilken summa hon tillgodogjorde sig, henne till vinning och arbetsgivaren till skada. I andra hand gjordes gällande att gärningen var att bedöma som olovligt förfogande.
Nämnden: Skulle inspektören dömas för bedrägeri eller olovligt förfogande helt i enlighet med åtalet talar övervägande skäl för att hon kommer att skiljas från sin anställning.

PAN-793-102/12 (2013:1)
Polisassistent Robert Hugoh åtalad för tjänstefel
Åtalet: Polisassistenten hade enligt åtalet i sin tjänst som polis vid myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att vid fyra tillfällen utfärda parkeringsanmärkningar trots att lagliga förutsättningar inte förelåg och trots att han var jävig.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning talar det mesta för att polisassistenten inte kommer att skiljas från sin anställning om han fälls för tjänstefel i enlighet med åtalet.
Nämnden vill påpeka att denna bedömning är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som kommer fram i övrigt.

PAN-793-25:13 (2013:6)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade i samband med en mordutredning upprättat ett beslagsprotokoll, en promemoria angående beslag och en skriftlig berättelse. I dessa handlingar hade han sanningslöst uppgivit att han tagit bland annat två cigarrettfimpar i beslag trots att fimparna omhändertagits av en privatperson som överlämnat dem till inspektören en stund senare på polishuset.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-26/13 (2013:6)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören var anställd som LKC-operatör. Under tjänstgöring hade han mottagit ett telefonsamtal om pågående bostadsinbrott. Genom att inte föra uppgiften vidare eller själv vidta åtgärd så att polis kallades till platsen hade han enligt åtalet uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-36/13 (2013:7)
Polisassistent åtalad för tjänstefel
Åtalet: Polisassistenten hade inte tagit upp anmälan om påstådd olaga diskriminering.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs polisassistenten till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-58/13 (2013:8)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade genomfört kroppsbesiktning genom tagande av urinprov utan att skälig misstanke förelåg. Han hade heller inte dokumenterat åtgärden, vare sig genom protokoll eller på annat sätt.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-59/13 (2013:8)
Polisassistent åtalad för vållade till kroppsskada
Åtalet: Polisassistenten var åtalad för att under ett ingripande ha orsakat en nackskada på en person som skulle omhändertas.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs polisassistenen till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-56/13 (2013:9)
Polisassistent åtalad för vårdslöshet i trafik
Åtalet: Polisassistenten hade orsakat en kollision med en annan bil vid intran-sport av en person som var gripen.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs polisassistenten till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-65/13 (2013:11)
Inspektör åtalad för vållande till kroppsskada
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet i arrestintaget av oaktsamhet vållat en för LOB omhändertagen person kroppsskada som inte var ringa genom att, utan att det varit påkallat, dra ned den omhändertagne på golvet från en bänk varvid denne slagit i huvudet så att bägge framtänderna skadades.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-71/13 (2013:12)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet under sin tjänstgöring som stationsbefäl/ arrestbefäl av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att underlåta att se till att en person frigavs. Underlåtenheten fick till följd att personen satt felaktigt frihetsberövad under tre dygn.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-70/13 (2013:12)
Inspektör åtalad för tjänstefel
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet under sin tjänstgöring som polis uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att underlåta att uppta en anmälan om misshandel.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-94/13 (2013:14)
Inspektör åtalad för dataintrång
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet olovligen berett sig tillgång till uppgifter som var avsedda för automatiserad databehandling genom att använda Polisens it-system för att inhämta information om sig själv, trots att det inte varit nödvändigt för att genomföra viss arbetsuppgift.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs inspektören till last inte så allvarlig att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-93/13 (2013:14)
Kommissarie åtalad för tjänstefel
Åtalet: Omkring kl. 00.14 den 12 mars 2013 övertog kommissarien ansvaret för ett efterföljande av en personbil, vilket dessförinnan hade inletts av en polispatrull i Enköpings kommun. Personerna i den förföljda bilen var inledningsvis misstänkta för brott mot vägtrafikregisterlagen samt för stöld av bensin till ett värde av 288 kronor.
Omkring klockan 00:23 beslutade kommissarien att Hjulstabron på länsväg 55 inom Enköpings kommun skulle öppnas i syfte att avbryta den förföljda bilens vidare färd söderut. Sedan kommissarien ringt till brovaktaren verkställde denne beslutet. Hjulstabron är en svängbro.
Tjänsteåtgärden hade inte avsedd verkan. Föraren av den förföljda bilen förde sitt fordon genom de fällda vägbommarna vid bron och sedan ner i vattnet där han och bilens passagerare klämdes fast i fordonet och därefter drunknade.
Genom att besluta att öppna Hjulstabron hade kommissarien enligt åtalet vid myndighetsutövning av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Den beslutade tjänsteåtgärden var inte försvarlig dels med hänsyn till de risker den inneburit ställd i relation till de brott för vilket personerna i bilen var misstänkta,
dels att det inte varit synnerligen angeläget att omedelbart stoppa fordonet och dels att andra metoder kunnat användas såsom att lägga ut en spikmatta efter Hjulstabron eller att enbart låta fälla bommarna på bron.
Nämnden: Enligt nämndens bedömning är den gärning som enligt åtalet läggs kommissarien till last inte av sådan art att han kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-88/13 (2013:14)
Inspektör Katarina Edlund åtalad för misshandel alt. ofredande
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet natten till den 12 juli 2013 under sin tjänstgöring som polis i samband med att hon skulle gripa en person misshandlat honom genom att låta sin tjänstehund gå till angrepp och bita honom vilket förorsakat smärta och bit- och sårskador över höger ljumske och omedelbart därefter tilldela honom över tio slag med batong på hans armar, ben rygg och mage vilket förorsakat smärta svullnader och blåmärken.
Nämnden: Om inspektören döms för misshandel som inte är ringa finns det skäl som talar för att hon kommer att skiljas från sin anställning. Skulle hon dömas för ringa misshandel eller för tjänstefel kommer hon inte att skiljas från sin anställning. Nämnden vill påpeka att bedömningen är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som framkommer i övrigt.

PAN-793-43/13 (2013:11)
Assistent åtalad för grovt rattfylleri
Åtalet: Assistenten hade enligt åtalet vid färd med personbil under eller efter färden haft en alkoholkoncentration i sitt blod motsvarande 1,0 promille/ liter.
Nämnden: Nämnden ser mycket allvarligt på den gärning som enligt åtalet läggs assistenten till last. Med beaktande av vad som är känt om hennes sjukdomsbild, hennes personliga förhållanden och hennes sätt att sköta sitt arbete före och efter den åtalade händelsen är emellertid nämndens uppfattning att hon inte kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-73/13 (2013:11)
Passkontrollant åtalad för grovt rattfylleri
Åtalet: Passkontrollanten hade enligt åtalet fört personbil efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 1,04 mg/ l.
Nämnden: Nämnden ser mycket allvarligt på den gärning som enligt åtalet läggs passkontrollanten till last. Med beaktande av vad som är känt om hans sjukdomsbild, hans personliga förhållanden och hans sätt att sköta sitt arbete före och efter den åtalade händelsen är emellertid nämndens bedömning att han inte kommer att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

PAN-793-67/13 (2013:11)
Inspektör åtalad för stöld
Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet vid ett okänt antal tillfällen från mitten av juni 2013 till den 15 juli 2013 med tillägnelseuppsåt tillgripit gods från olika butiker till ett värde av minst 90 000 kronor.
38
Nämnden: Om inspektören döms för stöld i enlighet med åtalet men tingsrätten vid sin bedömning av straffvärdet finner att sådana förmildrande omständigheter som avses i BrB 29 kap. 3 § första stycket 2 föreligger, talar det mesta för att han inte kommer att skiljas från sin anställning.
Nämnden vill påpeka att denna bedömning är preliminär och att det slutliga ställningstagandet blir beroende av vad som redovisas i domen och vad som framkommer i övrigt.

793-105/12 (2013:3)
Inspektör Rickard Högberg erhöll förmån genom att på fritiden uppvisa sitt tjänstekort i en privat angelägenhet.
Utredningen: Inspektören var tillsammans med sin hustru på ett behandlingshem. Hustrun var vårdnadshavare för en dotter och paret skulle hämta diverse tillhörigheter till flickan. Personalen nekade med hänvisning till vissa andra omständigheter inspektören och flickans mor att ta med sig tillhörigheterna. Inspektören uppgav då att han var polis och visade sitt tjänstekort. Personalen lämnade då ut flickans tillhörigheter.
Nämnden: Det är ostridigt att inspektören på sin fritid och i ett privat ärende har sagt att han är polis och visat sitt tjänstekort. Oaktat hans uppgift att syftet inte var att få sin vilja igenom fick beslutet att förete tjänstekortet och åberopa anställningen vid Polisen till följd att personalen på behandlingshemmet efterkom begäran att utfå flickans tillhörigheter.
Agerande är av det slaget att han får anses ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sådant sätt att han ska meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Vid bestämmande av påföljden har följande beaktats. Personalansvarsnämndens praxis i ärenden där en polis visat sitt tjänstekort och därigenom utverkat en förmån är att ett sådant agerande medför löneavdrag, vanligtvis fem dagar. Personalansvarsnämnden beaktar emellertid i det ärende som här är för handen de speciella förhållanden som var anledningen till besöket på behandlingshemmet och den inverkan dessa måste haft.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.

PAN-793-2/13 (2013:5)
Inspektör Polis Hampus Ralfnert uppsökte en gripen person i arresten för att efterhöra vissa uppgifter gällande tillgrepp av inspektörens motorcykel.
Nämnden: Personalansvarsnämnden konstaterar att den gripne var misstänkt för tillgrepp av en motorcykel som tillhörde inspektören. Inspektörens ställning till saken var därigenom sådan att han var jävig i förhållande till den gripne. Av detta skäl borde han ha avstått från att över huvud taget uppsöka arresten och där tala med den gripne. Tjänsteföreskrift 253-1 för Polismyndigheten i Skåne reglerar också att endast den som har tjänsteärende i arrestlokalen är behörig att vistas där.
Av arrestvaktens och den gripnes utsagor är det vidare tillförlitligen utrett att han i motsats till vad han själv uppgett frågat den gripne om en eventuell medgärningsman. Han borde med anledning av frågor gällande förundersökningen i stället för att själv besöka den gripne kontaktat behörig befattningshavare för att inhämta information i förundersökningsfrågan.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.

PAN-793-35/13 (2013:7)
Inspektör avlossade vådaskott med förstärkningsvapen i vapenvårdsrum.
Utredningen: Inspektören skulle efter avslutat tjänstgöringspass göra patron ur på tre stycken MP5:or. Vid handhavandet av den sista råkade ett skott gå av som gick igenom en bänk och in i en liggande väska där det stannade.
Nämnden: Av utredningen i ärendet är klarlagt att inspektören har avlossat ett vådaskott med ett förstärkningsvapen av typen MP5. Av hans uppgifter framgår att ett skott har gått av när han skulle göra patron ur och att skottet orsakades av rent slarv från inspektörens sida. Anledningen till att skottet kom att avlossas var att han inte gjorde en ordentlig kontroll av patronläget. Inspektören har enligt vad han uppger ingen bra förklaring eller ursäkt till varför han utförde manövern vid vapenvårdsbänken och inte i den närstående patronlådan.
Nämnden ålade inspektören disciplinpåföljd i form av varning.

Landsförrädarna inför militärpolis för att slippa bli dödade av folket - Fascist-poliser hotar Dig direkt och via media

0 kommentarer
Fascistpedofilerna vet att dom inom snar framtid kommer att skjutas på öppen gata - Inför därför militär polis i hela landet för att skydda sig mot folkets hämnd

 
Spola fram till 19:e minuten. Lyssna noga på landsförrädaren Cecilia Widegren och titta på hennes blick.

Hundratusentals nyanlända invandrare, media och rasistpoliser piskar upp hatstämning 
Landsförrädarna spår framtiden korrekt. Polischefer, ministrar och andra tjänstemän kommer att mördas för sitt svek mot folket i Sverige. Den grupp som börjar med att hämnas mot fascistpedofilerna, poliser, domare, åklagare, politiker och andra statsanställda kreatur är invandrare som sedan 70talet kränkts utav svenska rasistiska tjänstemän. Fler och fler invandrare inser att Sveriges regering skapat krig och kaos i deras hemländer, att Olof Palme, Göran Persson, Carl Bildt, Wallenberg och kompani är huvudmän i många krig runt om i världen.


Med Adolf Hitlers taktik beljugs folket av regeringen

Ursäkten just nu för att inrätta en militärjunta i Sverige är "hotet från Ryssland".

Tidigare ursäkter för att skapa nya Nazilagar
När Nokia år 2013 släppte mobilen 808 med 40 megapixelkamera fick Sveriges fascist regering och nazipolis panik. Det grovt kriminella missfostret Beatrice Ask snickrade ihop ny lag som kallas "olovlig fotografering" för att stoppa Svensson från att dokumentera brott som poliser dagligen begår mot folket.

Ordet "näthat" upprepas av Beatrice Ask via svensk skitmedia - Trollet Aschberg anlitas av Nazi-polisen för att stoppa Corruptio-bloggen
Ursäkten "näthatet" har skapats utav fascist-regeringen för att kunna bestraffa/hota bloggare och dem som lägger upp videos på YouTube vilka avslöjar korruption och grov organiserad brottslighet vid Sveriges domstolar, polismyndigheten, åklagarmyndigheten, socialmyndigheten osv. Fascisterna är så desperata pga internet och det faktum att Svensson börjat klaga på regeringen och regeringens underorganisationer, genom att sprida information och negativa erfarenheter öppet på nätet.
http://corruptiosweden.blogspot.se/2014/04/tv3s-program-trolljagarna-ger-corruptio.html


Fascist-poliser som spelar folkets "vänner" hotar Dig via artiklar i Olof Palmes presstödsmedia, på Facebook, Twitter, Instagram... YOU NAME IT

Fascisten Anna-Lena Mann talar om för dig vad du skall tycka och vad du inte får göra. Inte ens domstol får säga så till enskild. Anna-Lena Mann skall sitta i fängelse för mycket grova brott hon begår i sin skrivelse.

http://www.expressen.se/gt/kronikorer/anna-lena-mann/mann-jag-forsvarar-vart-lands-demokrati/


Corruptio-journalist svarar polisen Anna-Lena "Adolf Hitler" Mann

"Jag försvarar vårt lands demokrati" säger fascisten som klär ut sig för att lura svenska folket att tro fascisten Anna-lena Mann är folkets vän. Den röda texten är journalistens.

Jag är en stolt svensk polis, och jag vill förtydliga. En gång för alla. Nej. Jag är inte nazist. Nej. Jag är inte rasist. Det avgör inte staten via fascist-polis Anna-Lena Mann, utan det avgör folket.

Jag försvarar inte, står inte för, eller samtycker inte med alla de åsikter människor runtomkring mig uttalar. Det får staten inte göra, så du Anna-Lena Mann gör oss ingen "tjänst", det är din PLIKT att hålla käften och vara neutral, vilket du INTE är. Människor som väljer att demonstrera eller hålla tal. Men jag försvarar och arbetar hårt för deras rätt att göra det. Då skall du som folkets polis arrestera poliser som hindrar och eller hotar demokratin, men det vägrar du och alla dina 22000 kriminella kumpaner att göra. Rätten att uttrycka och framföra åsikter utan att någon censurerar. Poliser har sedan 60-talet visat tydligt att dem försvarar fascist-pedofilerna i "Regeringen", och inte folket. Och för att jag gör detta ger det dig ingen som helst rätt att spotta, kasta sten, smällare eller bengaliska eldar. Jodå, det står klart och TYDLIGT i FNs artiklar, att folket får ta till våld ifall staten visar sig bryta mot mänskliga rättigheter. Inte heller hota mig eller mina kolleger, kalla oss för diverse tillmälen eller försöka skada oss på diverse uppfinningsrika sätt. SKITSNACK! folket har rätt att använda dödligt våld om folkets tjänare inte lyder folket utan driver en polisstat mot folkets vilja.

Jag utför ett arbete som är av de allra viktigaste uppgifterna. SKITSNACK! Du Anna-Lena Mann tjänar barnmördare, pedofiler, nazister och heroinlangare Reinfeldt, Wallenberg, CIA, Carl Bildt, Hamid Karzai m.fl. Jag försvarar vårt lands demokrati. Du är en landsförrädare som försvarar pedofiler, vapenlangare, barnmördare! Ett arbete att vara oerhört stolt över. Du är stolt över att tillhöra den grupp i Sverige som är SM-mästare i kvinnomisshandel, grattis! Som polis står vi emellan. Mellan Regeringen och folket menar fascisten Mann. För DIN rätt att uttrycka dig. SKITSNACK! Vi gör allt vi kan för att försvara din rätt till att få göra din röst hörd. Titta på videon längs ned så ser Ni kära besökare hur mycket Anna-Lena Mann och hennes kumpaner, hon är sååå stolt över, försvarar din rätt göra din röst hörd. Mina personliga åsikter eller värderingar kan eller får inte påverka mitt arbete i någon grad. Som polis och tjänsteman dygnet runt har du inga personliga åsikter dumhuvud, du har endast SKYLDIGHETER!.

Oavsett om du är ensam om en åsikt och enligt alla andra har fel. Därför anlitade Anna-Lena Mann trollet Robert Aschberg och TV3 att hota Corruptio-journalister till tystnad, för Anna-Lena Mann gillar demokrati... ha ha. Oavsett vilket politiskt parti du tillhör. SKITSNACK! Se videon nedan. Du får uttrycka dina åsikter och vi ser till att du kan göra det utan att bli attackerad eller angripen. Anna-Lena Mann och övriga poliser ÄR ANGRIPARNA! För jag och mina kolleger står emellan. Jodå, det har vi ju sett var polisen står sedan 60-talet. Tänk vad många länder som inte har en sådan polis. Tack gode gud för det. Dock skall inte demokrati förväxlas med att du kan uttrycka dig eller bete dig hursomhelst. Det bestämmer INTE polis Anna-Lena Mann, utan det bestämmer domstol efter LAGLIG rättegång.

Kränkningar och hot är brottsligt. Angriper man människors lika värde på grund av vissa personers egenskaper som hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, religion eller sexuell läggning gör man sig skyldig till det vi kallar hatbrott. Brott svensk polis begår varje dag. Dessa brott är vidriga då de människor som drabbas gör det på grund av den person han eller hon är, inte för handlingarna man gjort. Svensk polis är vidrig. Ett solklart angrepp på de mänskliga rättigheterna. Se videon längst ned. Du har möjlighet i Sverige att demonstrera mot synsätt, åsikter och ideologier du tycker är fel och helt galna så länge du håller dig till de regler som finns. "Du har möjlighet". Tillståndsgivna demonstrationer är en grundlagsskyddad rättighet. Och vad betyder denna "tjänst" fascisten Anna-Lena Mann ger till svenska folket? INGET! För du behöver POLISENS TILLSTÅND FÖR ATT GÖRA DIG HÖRD!!! För alla. Ha ha ha...

För att demonstrera eller motdemonstrera krävs tillstånd. Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration. Skälet kan vara att det är nödvändigt, med hänsyn till ordning och säkerhet. Eller som i videon nedan, du har fel åsikter. Men för att du fått ett tillstånd i handen innebär inte det att du har ett frikort till att bete dig som en idiot. Fascisten Anna-Lena Mann kallar dig för idiot i förväg, hon känner dig inte ens och har EJ rätt att tala om för någon hur enskild skall bete sig. Att missbruka rättigheter och använda sig av antidemokratiska, eller brottsliga, metoder för att tysta ger inget mer än vatten på de kvarnar du försöker att stoppa från att snurra. Se videon nedan. Att bemöta hat med hat är fullständigt förödande och föder inget annat än mera hat. Säg det till dina kriminella kollegor, om du har pungkulorna dvs. Oavsett vad man kallar sig. Begår man olagliga våldshandlingar i vilket namn man än åberopar är man kriminell. Bra, säg det till dina kriminella kollegor och skriv en artikel om det också, om du nu har PUNGKULORNA ANNA_LENA MANN!

Enligt våra svenska lagar som vi har beslutat att alla skall följa i vårt land. Anna-Lena Mann nämnder ej FNs artiklar. Vänster, höger eller huligan? Eller polis? Spelar ingen roll. Jag har full förståelse för att människor uttrycker sin ilska och bestörtning. Speciellt när poliskollegor gör det? Jag tycker faktiskt till och med att det är sunt. Speciellt när poliskollegor gör det? Att säga ifrån när det finns saker man tycker är fel är ett friskhetstecken. Men Anna-Lena Mann, du säger ju emot dig själv nu... är du frisk? Men att hata och ge dig på oss som försvarar din rätt är fel väg att gå. Aha, det är där det ligger... du får INTE kritisera polisen för polisen vill bara "ditt eget bästa", och det är att skjuta "människor uttrycker sin ilska och bestörtning" varje vecka.


Dagens landsförrädar-fascister vill ge intrycket av att vara svenska folkets vänner. Dem ler, klär sig "häftigt" och är flitiga propaganda-aktivister i sociala medier. Allt för att lura dig att tro dem är dina vänner. Polisernas chef, "regeringen" skapar kaos och hat i samhället. Polisen hotar dig som klagar öppet och enskilda som sprider åsikter vilka inte godkänns utav Reinfeldt & Co.


Svensson har inga rättigheter - Svensson skall vara tyst!

Några minuter in i videon nedan, poliser (bl.a. Jörgen Odh) begår mycket grova brott mot "demokratin" Sverige.

https://www.nordfront.se/ett-mote-med-vasteraspolisen.smr

https://www.youtube.com/watch?v=f5eAvPmHY5E


Corruptio-journalister kan det sedan 30 år, för andra tar det lång tid att förstå att svensk polis är landsförrädare.


Förnamn:     Lars Jörgen
Tilltalsnamn:     Jörgen
Efternamn:     Odh
Gatuadress:     Bondegatan 10 lgh 1301
Postort:     Västerås
Födelsedatum:     1968-03-09
Född i Karlsborg

Förnamn: Jakob Mutlu Tilltalsnamn: Jakob Efternamn: Sakrak Folkbokföring Gatuadress: Spikverksgatan 146. Postort: Västerås. Födelsedatum: 1981-01-03.

Poliser Tomas Carlsson och Christer Lantz våldtar berusad försvarslös 24-årig tjej i polisbilen - Påstod i domstolen att det var "naturbehov"

0 kommentarer
Poliserna Tomas Carlsson 19551221/ Christer Lantz 19551109 begår grova sexuella brott mot berusad 24-årig tjej i polisbilen (1993)

Allmän åklagare yrkade vid Göteborgs tingsrätt ansvar å envar av Tomas Carlsson och Christer Lantz för grovt tjänstefel med följande gärningsbeskrivningar:

Tomas Carlsson tjänstgjorde natten mellan den 23 och 24 september 1993 som polisassistent inom 3:e vaktdistriktet, Polisen i Göteborg. Han var befälhavare i polisbil 3110 och tjänstgjorde i den tillsammans med polisassistent Christer Lantz. De hade övervakningsuppgifter i centrala Göteborg. - Patrullen T.C./C.L. erhöll uppgift om att Anneli T. som befann sig i Rosenlundsområdet var i behov av hjälp från patrullen. A.T. påträffades utanför Telias lokaler på Rosenlundsgatan och T.C. erbjöd henne att sitta i polisbilen. När A.T. tagit plats i bilens baksäte, bredvid T.C., körde C.L. bilen till Falutorget i Göteborg. I polisbilen på Falutorget lät T.C. A.T. sexuellt tillfredsställa honom genom ett oralt samlag. A.T. har därefter med polisbilen körts tillbaka till Rosenlundsområdet och avlämnats där.

Brottet är att anse som grovt enär Tomas Carlsson genom sitt agerande allvarligt missbrukat sin ställning som polisman i Göteborg och därigenom orsakat såväl polismyndigheten som enskild allvarligt förfång.

Brottet är att anse som grovt enär Christer Lantz allvarligt missbrukat sin ställning som polisman och därigenom orsakat såväl polismyndigheten som enskild allvarligt förfång. T.C. och C.L. förnekade gärningarna. I andra hand gjorde de gällande att det i vart fall inte var fråga om grovt tjänstefel. Göteborgs tingsrätt (1994-02-04, rådmannen Margareta Täcklind samt nämndemännen Stig Pettersson, Inga Lill Feldt och Britt Rignäs) fann envar av T.C. och C.L. skyldig till grovt tjänstefel och dömde T.C. till åtta månaders fängelse och C.L. till sex månaders fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige (1994-06-23, hovrättspresidenten Ove Lindh, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg och tf. hovrättsassessorn Maria Frödin, referent) ogillade åtalet med följande skäl:
(Nämndemännen Anita Bager-Johansson och Harry Andersson var skiljaktiga och fastställde tingsrättens dom.)
En grundläggande förutsättning för straffbarhet enligt 20 kap. 1 § brottsbalken är att gärningen begåtts vid myndighetsutövning. Begreppet myndighetsutövning är ingalunda detsamma som tjänsteutövning; gärningen skall för att det skall vara fråga om myndighetsutövning inte bara vara begången i tjänsten utan också innebära utövning av offentlig myndighet. Klicka här och läs resterande
Alternativt klicka här

(Svinet, hovrättspresidenten Ove Lindh, 1923-2011, avled den. 10 februari 2011.)

http://www.scribd.com/doc/225060026/Poliser-Christer-Lantz-Tomas-Carlsson-V%C3%A5ldtar-Kvinna-i-Polisbilen-Dom-Hovratten-B249-94


http://www.scribd.com/doc/225087676/Poliser-Tomas-Carlsson-Christer-Lantz-Grovt-Sexuellt-Utnyttjande-Tingsratten-Dom-B4451-93
http://www.scribd.com/doc/225087676/Poliser-Tomas-Carlsson-Christer-Lantz-Grovt-Sexuellt-Utnyttjande-Tingsratten-Dom-B4451-93
Göteborgs tingsrätt, chefsrådmannen Margareta Täcklind
Anna Roth ljuger under ed i tingsrätten för att hjälpa poliser Tomas Carlsson/Christer Lantz.


Christel Hägglund, fru till våldtäktspolisen Tomas Carlsson kommenterar bild på sin Facebook

Christel Hägglund
Så trött... Fick gubben att gå ut och kvällsfodra, mocka och rasta vovvarna...fräste dessutom nåt om att du får plocka undan i köket... Attans nu sitter jag här inne och skäms:-( bäst han får sovmorgon imorrn, världens bästa gogubbe · den 7 november 2013 i närheten av Röfors


20 år efter våldtäkten i polisbilen mot försvarslös 24-årig tjej skriver polis Christer Lantz på sin Facebook (se nedan)


den 16 februari 2013

Jag ser inget, hör inget och säger inget.

corruptio sa...
Tomas Carlsson 19551221

Förnamn: Erik Gösta Thomas
Tilltalsnamn: Thomas
Efternamn: Karlsson
Gatuadress: Prästtorp 1
Postnummer: 695 92
Postort: Laxå
Födelsedatum: 1955-12-21
Född 21/12 1955 i Nyed (Värmlands län, Värmland).
Frånskild man (7/7 1988).

Fru:
Förnamn: Christel
Tilltalsnamn: Christel
Efternamn: Hägglund Karlsson
Gatuadress: Prästtorp 1
Postnummer: 695 92
Postort: Laxå
Födelsedatum: 1964-12-17

Tomas son:
Förnamn: Erik Hampus Viktor
Tilltalsnamn: Hampus
Efternamn: Joram
Gatuadress: Skaragatan 18 B lgh 1202
Postnummer: 531 32
Postort: Lidköping
Födelsedatum: 1990-08-29

Förnamn: Moa Kristina Maria
Tilltalsnamn: Moa
Efternamn: Joram
Gatuadress: Majorsallén 70 A lgh 1201
Postnummer: 531 39
Postort: Lidköping
Födelsedatum: 1995-12-29


Christer Lantz 19551109
Förnamn: Lars Christer
Tilltalsnamn: Christer
Efternamn: Lantz
Gatuadress: Värmlandsgatan 30 lgh 1301
Postnummer: 413 28
Postort: Göteborg
Födelsedatum: 1955-11-09
Född 9/11 1955 i Trollhättan (Älvsborgs län, Västergötland).

Son till polis Christer Lantz:
Förnamn: Lars Markus
Tilltalsnamn: Markus
Efternamn: Lantz
C/O-adress: Christer Lantz
Gatuadress: Värmlandsgatan 30 lgh 1301
Postnummer: 413 28
Postort: Göteborg
Födelsedatum: 1986-03-13
corruptio sa...
Förnamn: Margareta
Tilltalsnamn: Margareta
Efternamn: Täcklind
Gatuadress: Askåkersplan 25
Postnummer: 436 43
Postort: Askim
Kommun: Göteborg
Födelsedatum: 1940-01-26

Förnamn: Nils Magnus Zakarias
Efternamn: Täcklind
Gatuadress: Askåkersplan 25
Postnummer: 436 43
Postort: Askim
Kommun: Göteborg
Födelsedatum: 1938-10-26

Son:
Förnamn: Erik Magnus
Tilltalsnamn: Erik
Efternamn: Täcklind
Gatuadress: Bymolnsgatan 7 lgh 1202
Postnummer: 418 42
Postort: Göteborg
Födelsedatum: 1968-01-17

Dotter:
Förnamn: Anna Margareta
Tilltalsnamn: Anna
Efternamn: Täcklind
Gatuadress: Kanslersvägen 4
Postnummer: 237 31
Postort: Bjärred
Kommun: Lomma
Födelsedatum: 1969-12-28
corruptio sa...
Domaren:
Förnamn: Inga Gunnel Margareta
Tilltalsnamn: Gunnel
Efternamn: Wennberg
Gatuadress: Sten Sturegatan 25 lgh 1302
Postnummer: 412 52
Postort: Göteborg
Födelsedatum: 1945-03-22
Född 22/3 1945 i Gävle Heliga Trefaldighet (Gävleborgs län, Gästrikland).
Frånskild kvinna (27/10 1983).


corruptio sa...
Förnamn: Claes-Erik
Efternamn: Berlin
Gatuadress: Skogshyddevägen 16
Postnummer: 443 51
Postort: Lerum
Födelsedatum: 1950-04-13

Förnamn: Karin Eva Helena
Efternamn: Billton
Gatuadress: Skogshyddevägen 16
Postnummer: 443 51
Postort: Lerum
Födelsedatum: 1961-09-10
corruptio sa...
Förnamn: Karin Helena
Tilltalsnamn: Helena
Efternamn: Sotter
Gatuadress: Sixten Camps gata 10 lgh 1303
Postnummer: 416 48
Postort: Göteborg
Födelsedatum: 1955-07-02

Förnamn: Kent Ejnar
Tilltalsnamn: Kent
Efternamn: Johansson
Gatuadress: Sixten Camps gata 10 lgh 1303
Postnummer: 416 48
Postort: Göteborg
Födelsedatum: 1956-10-18
corruptio sa...
Förnamn: Bengt Göran
Tilltalsnamn: Bengt
Efternamn: Kulén
Gatuadress: Fringshultsvägen 70
Postnummer: 439 63
Postort: Frillesås
Kommun: Kungsbacka
Födelsedatum: 1957-05-05

Förnamn: Yvonne Marie
Tilltalsnamn: Yvonne
Efternamn: Hake Kulén
Gatuadress: Fringshultsvägen 70
Postnummer: 439 63
Postort: Frillesås
Kommun: Kungsbacka
Födelsedatum: 1963-03-26
corruptio sa...
Förnamn: Karl-Heinz
Tilltalsnamn: Karl-Heinz
Efternamn: Neidert
Gatuadress: Hökenbergs gränd 3 lgh 1101
Postnummer: 732 30
Postort: Arboga
Födelsedatum: 1952-04-10

Förnamn: Evelyn Marianne
Tilltalsnamn: Evelyn
Efternamn: Olsen
Gatuadress: Hökenbergs gränd 3 lgh 1101
Postnummer: 732 30
Postort: Arboga
Födelsedatum: 1951-10-22