Lotten Wiklund (DN) - Typisk svensk kyckling-journalist som lever på socialbidrag (Presstöd)

Svenska folkets egna pengar används utav pedofil- regeringen för att mobba folket via korrupta journalister 

I hundra år mobbas och hotas svenska folket utav elit-pedofilerna som styr Sverige. Korrupta mutade journalister får utrymme i svensk ljugarmedia, alla andra mobbas och hotas.


KONSPIRATIONSTEORIER

Kända personer med paranoida föreställningar

Hjärnan försöker upptäcka konspirationer ”Konspirationsteorier ska kritiseras – fast ödmjukt”

ALLT OM:Konspirationsteorier

Läs om tio vanliga konspirationsteorier – tre har visat sig vara sanna.”HIV orsakar inte aids. Men detta försöker läkemedelsindustrin dölja så att de ska kunna sälja mediciner”. Tyvärr har denna felaktiga teori fått inflytande i exempelvis södra Afrika. Det gör att hiv-drabbade personer luras att inte medicinera utan istället sprider viruset vidare.

"Det finns egentligen obegränsat med energi att tillgå. Men eftersom så många stora företag tjänar pengar på energiutvinning, genom exempelvis olja, så hålls den här upptäckten hemlig.” En alternativ teori är att den fria energin endast är tillgänglig för en liten priviligierad grupp som utnyttjar kunskapen för att förslava resten av mänskligheten.

”Tornen på World Trade Center sprängdes, och rasade alltså inte ihop på grund av planen som träffade dem. Bakom attentaten låg i själva verket president George W Bush.” Händelserna som inträffade den 11 september 2001 omgärdas av en enorm mängd konspirationsteorier och det är många som inte accepterar den offentliga bilden att dåden iscensattes av al Quaida.

Mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986 har varit föremål för många olika teorier. Mest känt är förmodligen det så kallade polisspåret vars kärna går ut på att mordet begicks av en grupp poliser med högerextrema åsikter. En privatspanare hävdade att mordet i själva verket var ett självmord som iscensattes med hustrun Lisbets hjälp. Teorin kom så småningom att utökas till att omfatta även feminismen, Rotary och homosexuella, och mordet sågs som en del av en världskonspiration.

”De gasmoln som flygplan lämnar efter sig på himlen i form av vita streck är i själva verket kemikalier som sprutas ut över medborgarna.” Motivet skulle vara att göra människor sjuka, eller spreja dem med gift som gör dem lättare att kontrollera. ”Chemtrails” är en av de just nu dominerande konspirationsteorierna.

"Utomjordingar styr jorden.” Före detta politikern, engelsmannen David Icke, debatterar för sin teori om att världen styrs av ett hemligt sällskap reptiler som kommer från en annan dimension i rymden. Kända utomjordingar är exempelvis drottning Elisabeth av England och Hillary Clinton. Motivet skulle helt enkelt vara att förslava befolkningen på jorden. David Icke har också anklagats för att vara antisemit.

”Estoniakatastrofen var ingen olycka.” Den tragiska händelsen 1994 har gett upphov till många olika teorier. De har bland annat handlat om att fartygets bogvisir öppnades med flit för att dumpa smuggelgods, eller att fartyget sänktes med sprängladdningar för att hindra hemlig last att nå USA via Sverige. Förespråkare för teorierna har menat att myndigheterna känner till vad som hände, men döljer det.

Konspirationsteorier som visat sig vara sanna.MK-Ultra var kodnamnet på ett hemligt forskningsprojekt iscensatt av amerikanska CIA. Syftet var att utveckla metoder för kemisk och psykologisk krigsföring. Flera av experimenten utfördes på ovetande försökspersoner där man bland annat testade effekterna av LSD och tortyrliknande psykologiska behandlingar på amerikanska soldater.Snowwhite. 1973 försökte Scientologikyrkan i USA att från statliga myndigheter begära ut dokument som man trodde innehöll information om grundaren Ron L. Hubbard. Organisationen försökte också infiltrera ett stort antal amerikanska myndigheter, ambassader och konsulat. Syftet var att smutskasta personer som var kritiska mot scientologin. Flera personer inom Scientologikyrkan dömdes till fängelse för inblandning i Snowwhite.Innan Sverige antog den så kallade FRA-lagen ryktades att lagen skulle ge den civila myndigheten Försvarets radioanstalt möjlighet till aktiv övervakning av individer och organisationer; alltså dataintrång och inte bara passiv signalspaning. Genom dokument som läcktes av Edward Snowden kunde man utläsa att detta faktiskt verkade stämma.

Vad tycker du? Vilka är dina åsikter om konspirationsteorier? Kommentera nedan!
Lotten Wiklund "glömmer bort" att berätta att DN censurerar obekväma kommentarer.

Lotten Wiklundlotten.wiklund@dn.se


0 kommentarer :: Lotten Wiklund (DN) - Typisk svensk kyckling-journalist som lever på socialbidrag (Presstöd)

Skicka en kommentar