Poliser BENGT Sigfridsson, 19690308, och GUSTAF Hedin, 19741106, döms för fega brott


(Tilltalad)
BENGT Olof Lennart Sigfridsson, 19690308
Kvilunda 3030 A
761 75 Norrtälje

(Tilltalad)
John GUSTAF Hedin, 19741106.

Utredningen
Följande följer till en början av den samlade utredningen.

Vid tiden för den nu aktuella händelsen – i maj månad 2009 – pågick en förundersökning
avseende grovt narkotikabrott i Storstockholmsområdet och inom dess ram
var ett antal grovt kriminella personer brottsmisstänkta. Förundersökningen leddes
av en åklagare och de praktiska utredningsåtgärderna verkställdes av polispersonal.
Under en s.k. utsättning, dvs. ett möte där bl.a. arbetsuppgifter fördelas mellan olika
polismän och närmare instruktioner ges till dessa, kvällen innan händelsen som
behandlas i detta mål framgick att ett antal polismän skulle delta i en samlad aktion
som riktade sig mot personer som skulle förhöras inom ramen för
förundersökningen. För att kunna genomföra dessa förhör hade det beslutats om
olika slags tvångsmedel mot dessa personer.
En av personerna som skulle förhöras var TP. Han är gift med Marianne Wallin
Persson och de bor på adressen Soltorpsvägen 22 i Tumba. Gustaf Hedin och Bengt
Sigfridsson är polisinspektörer och arbetar i Rikskriminalpolisens nationella
insatsstyrka. De deltog vid den utsättning som nämndes ovan. Deras uppgift var att
hämta TP till förhör kl. 06.00 den 12 maj 2009. Bengt Sigfridsson hade den interna
beteckningen G9 och Gustaf Hedin G11.
Utredningen har visat att de beslut som fattades inom ramen för förundersökningen
avseende TP var ett beslut om hämtning till förhör. Något annat beslut, exempelvis

ett beslut om husrannsakan på adressen Soltorpsvägen 22 i Tumba i syfte att kunna
verkställa hämtningen fanns inte. När Gustaf Hedin och Bengt Sigfridsson –
civilklädda – närmade sig huset hade två andra polismän placerat sig vid dess
baksida. Vad polisen inte visste – möjligen på grund av bristande underrättelseverksamhet
– var att TP redan lämnat bostaden för att bege sig till sitt arbete. I
bostaden befann sig endast hans hustru Marianne Wallin Persson. Hon har för sin
del berättat bl.a. att det vid denna tid hade varit en del inbrott i grannskapet och att
hon därför var särskilt uppmärksam. Vidare har hon berättat att hon redan innan det
ringde på dörren hade sett två personer som rörde sig i närheten av huset och att hon
kände sig misstänksam.
Vid kl 06.00 ringde de båda polisinspektörerna på dörren och Marianne Wallin
Persson öppnade. Efter en kort stund, sedan de visat sina polislegitimationer, kom
polisinspektörerna in i bostaden. En av dem gick upp på övervåningen för att leta
efter TP. Efter ett antal minuter kunde man konstatera att TP inte var där. Gustaf
Hedin och Bengt Sigfridsson kom dock ändå att stanna i bostaden under ytterligare
drygt en timme. Under den tiden stod Bengt Sigfridsson mestadels i köket, vid
spisen, och Gustaf Hedin höll Marianne Wallin Persson under uppsikt. Det innebar
bl.a. att han följde efter henne när hon gick runt i huset. Vid ett tillfälle uppstod en
situation där de båda polismännen kom att ta ifrån Marianne Wallin Persson hennes
mobiltelefon. Det är utrett att detta skedde i syfte att hindra henne från att kontakta
TP. De inblandande har haft olika uppfattningar om hur mycket våld som polismännen
använde. Vidare är det klarlagt att Bengt Sigfridsson i ett skede tog
Marianne Wallin Perssons bärbara hemtelefon och lade den utom räckhåll för
henne. Även denna åtgärd vidtogs i syfte att hon inte skulle kunna kontakta sin man.
Slutligen har det framgått att Bengt Sigfridsson under händelseförloppet haft
radiokontakt med överordnade polismän, bl.a. gruppchefen Torbjörn Jonsson.
När Bengt Sigfridsson och Gustaf Hedin fått information om att TP hittats så
lämnade de så småningom bostaden. Då var klockan omkring 07.15.
http://www.scribd.com/doc/226862646/Gustaf-Hedin-Polis-B-8622-10

gustaf hedin
John GUSTAF Hedin, 741106-1612.

Far:
Förnamn:     Sven Gunnar
Tilltalsnamn:     Gunnar
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1946-08-14

Mor:
Förnamn:     Karin Ingrid Joan
Tilltalsnamn:     Karin
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Nötuddsvägen 21
Postnummer:     613 51
Postort:     Oxelösund
Födelsedatum:     1948-08-26

Bror:
1977-03-22, Hedin, Erik Magni.
London.

Bror:
Förnamn:     Carl Gösta
Tilltalsnamn:     Carl
Efternamn:     Hedin
Gatuadress:     Fantans väg 23
Postort:     Ekerö
Födelsedatum:     1980-06-06


0 kommentarer :: Poliser BENGT Sigfridsson, 19690308, och GUSTAF Hedin, 19741106, döms för fega brott

Skicka en kommentar