"Kvinnan" Anna Hjort hyllar och försvarar svenska polisens (utav FN förbjudna) mördar-ammunition Speer Gold Dot

0 kommentarer

Mycket sjuka varelser inom svensk media suger arsle på ännu sjukare sadister och mördare vid pedofil-organisationen "Polismyndigheten"

Bananrepubliker och tidigare "fattiga länder" går mot ljusare tider och mot demokrati. I Sverige ökar mentalt störda statsanställda sadister sin infiltration vid media, polisen, åklagarmyndigheten, svenska domstolar, och framförallt inom svensk media vilken till bristningsgränsen är fylld med svårt psykiskt sjuka varelser som i andra länder hade varit i fängelse där dem hör hemma.

Som om inte detta räcker, fler och fler svenska kriminella poliser smyger sig in i politiken (brott mot mänskliga rättigheter enligt FN) för att driva psykologi mot folket och försöka att beljuga svenska medborgare ännu mer än vad Sveriges politiker gjort sedan 60-talet. Alla vill dem vara högavlönade lyxparasiter.


Nedan kan Ni läsa en artikel skriven utav en mentalt sjuk varelse som titulerar sig som "frilansjournalist".


Expanderande ammunition kan bli nordisk norm (Om Anna Hjort får som hon vill)

Publicerad 2014-06-25

Polisammunition
i omvärlden

 • Finland, Frankrike och Belgien använder expanderande kulor av typen Speer Gold Dot, precis som Sverige.
 • I Storbritannien använder bland annat Metropolitan Police en expanderande ammunition.
 • I Tyskland är det olika i olika delstater – vissa polisstyrkor har expanderande kulor.
 • I Norge och Danmark har polisen en tjänsteammunition som inte expanderar. I båda länderna förs diskussioner om ett byte.
Svensk polis är långt ifrån ensam om att ha expanderande ammunition. Flera länder i Europa har gjort samma val. Och nu tas konkreta steg mot ett byte av ammunition även i Norge.
I Norge ligger redan ett förslag om en ny vapeninstruktion, som också innebär ett byte av ammunition, på justitieministerns bord.  I ett första läge har man (efter papperstidningens pressläggning) beslutat att låta motsvarigheten till Nationella insatsstyrkan samt 800 insatspoliser få tillgång till expanderande ammunition.
Och i Danmark skriver en arbetsgrupp just nu på ett förslag, bland annat om ny ammunition, som ska presenteras för politikerna till hösten.
– Vi ser över om vi har den riktiga ammunitionen i förhållande till de arbetsuppgifter dansk polis ställs inför. Exakt vad vi når fram till vet vi inte än, nu analyserar vi och till sist är det folketinget som beslutar, säger Flemming Olsen, ombudsman på Politiforbundet som sitter med i arbetsgruppen.
Aktuellt Han vill inte föregå vare sig gruppens arbete eller det politiska beslutet. Samtidigt säger han:
– Vi behöver en ammunition som vi vet är säker – för att få effektivt stopp på gärningsmannen och som inte riskerar att skada tredje man. Utan att säga att det ska vara den ena eller andra sortens kulor, så är det bra med en expanderande projektil. Och kan svensk polis ha det, så kan vi i Danmark också. I Norge har man alltså kommit längre. Däremot har man valt att inte föreslå exakt samma ammunitionstyp som svensk polis använder – det anses vara för politiskt känsligt.

Den svenska polisens ammunition Speer Gold Dot var kontroversiell redan när den infördes 2003. Att det skulle bli debatt om – och när – någon skjuts till döds förutspåddes bland annat av Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt. Delegationen tillstyrkte valet av tjänsteammunition, men rekommenderade att politiska överväganden skulle göras. Sedan dess har politiker och experter uttalat sig många gånger, ofta i kritiska ordalag. Men ammunitionen är kvar.

– Jag kan inte se att det finns någon bättre ammunition på marknaden i dag. Den är effektiv och uppfyller syftet – att få stopp på en livsfarlig gärningsman. Det gäller att komma ihåg att allt användande av skjutvapen är dödligt våld, det går inte att bara skjuta ”lite grann”, säger Andreas Hahnquist, som är poliskommissarie och ammunitionsexpert på RPS.

Han menar att de positiva egenskaperna hos ammunitionen väger tyngre än det negativa –att den orsakar större sårskador hos den som blir skjuten. Framförallt för att det är säkrare för omgivningen.

– Även Internationella Röda Korskommittén har framhållit att skyddet för tredje man måste väga tungt i valet av polisammunition, och då är expanderande kulor att föredra.

”Både etiska och människorättsliga aspekter”

Polisens ammunition orsakar oförsvarligt lidande och människor riskerar att dö i onödan. Det menar bland andra organisationen Civil Rights Defenders.

mindre risk för rikoschetter

 • Svensk polis använder sedan 2003 en hålspetsammunition, som expanderar när den träffar sitt mål.
 • Ammunitionen har kritiserats eftersom den orsakar större skador än den tidigare tjänsteammunitionen, som var helmantlad. Kritikerna hänvisar bland annat till Haagkonventionen från 1899, som förbjuder användning av expanderande kulor i krig.
 • Förespråkarna menar att expanderande ammunition visserligen orsakar större skador, men att den är effektivare när det gäller att stoppa en gärningsman. I och med det ökar skyddet för både allmänheten och polisen. Risken för rikoschetter eller att en kula går rakt igenom målet och träffar tredje person är också mindre än med helmantlade kulor.
– Ammunitionen är av en typ som inte är tillåten i krig och därför är det problematiskt att den används av polis i fredstid. Även om den inte är förbjuden i fredstid, så finns det både etiska och människorättsliga aspekter, säger John Stauffer, organisationens chefsjurist.

Varken Europakonventionen eller andra konventioner om mänskliga rättigheter uttrycker något specifikt om just polisens ammunition. Men det finns skrivningar som starkt begränsar staters möjlighet att använda dödligt våld. I det sammanhanget blir valet av ammunition relevant, menar Civil Rights Defenders.
– Den här ammunitionen orsakar större skador än den som användes tidigare. Risken att avlida vid en träff ökar också. Det är tunga skäl för att byta ammunition.

Men John Stauffer och Civil Rights Defenders anser att det inte bara handlar om vilken typ av ammunition som används. Det är också en fråga om hur man agerar i situationer som riskerar att eskalera till ett läge, där polisen anser sig tvungen att skjuta i nödvärn.

Anna Hjorth
frilansjournalist


Och än mer intressant blev det när Norges justitieminister ger klartecken för att insatspoliser ska få expanderande ammunition
Du ursäktar SWE polisens mord på enskilda där olaglig ammunition använts med att säga "andra gör det oxå"

 1. Nu hänger jag inte riktigt med på hur du menar. Artikeln handlar inte om vad som är rätt eller fel. Men >>>
 2. >>> belyser det faktum att flera länder har gjort samma val som Sverige när det gäller polisammunition.

Anna Hjorths översikt

Nuvarande
 • Journalist Anna Hjorth Journalistik
 • Chefredaktör/Chief Editor Polistidningen
Tidigare
 • Reporter Polistidningen
 • Webbredaktör, researcher TV4
 • Redaktör Jusektidningen


Polisens förbjudna kula

Polisens nya ammunition anses vara så inhuman att den är förbjuden i krig. Den är konstruerad så att den vecklar ut sig när den träffar sitt mål och åsamkar större skada än den ammunition polisen använde tidigare. Ändå är Rikspolisstyrelsens främsta argument att den nya ammunitionen minskar riskerna och skadorna.

(Sändes 2003)
Den nya ammunitionen som finns i polisens tjänstevapen sedan 1 november i år är förbjuden att användas i krig. Det står i en deklaration skriven i Haag för 100 år sedan, och den gäller än. Men eftersom deklarationen inte omfattar polisens användningsområde är det fritt fram.
- Att polisen använder den medför en risk för att den kan spridas till militären. Det vore mycket olyckligt eftersom förbudet ändå haft en stoppande effekt av staters utveckling och produktion av ny och alltmer skadebringande ammunition, säger Anna Körlof, jurist och forskare i folkrätt på Försvarshögskolan..
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt förordade i sitt remissvar till Rikspolisstyrelsen att man borde förankra beslutet politiskt innan det genomfördes, något som Rikspolisstyrelsen valde att bortse ifrån.
- Vi har inte frågat någon om råd för att fatta detta beslut. Det här är beslutet ligger på en så detaljerad nivå att vi fattar det själva, säger rikspolischefen Sten Hekscher.
Ammunitionen ska utredas
Men efter att det kontroversiella beslutet fattats bad justitieminister Thomas Bodström Rikspolisstyrelsen om att undersöka om det inte finns någon annan ammunition, någon som inte är förbjuden i krig.
- Vi har fått ett informellt uppdrag att titta på olika saker och kommer att svara Bodström någon gång efter nyår, säger Sten Hekscher som tror att det är osannolikt att utredningen leder till att man drar tillbaka den nya ammunitionen.
Rikspolisstyrelsens argument för att byta ammunition är att den nya minskar risken för att personer i närheten av skottlossning ska träffas av en kula som går igenom en kropp eller ett föremål. Något sådant misstag har dock aldrig inträffat i Sverige. Ett annat argument är att rikoschettskadorna minskar med den nya ammunitionen. Istället ökar man risken för svårare skador och dödlig utgång för den som träffas.
- När man laborerar med saker som i sig är farliga finns det alltid risker. Ammunition är farligt, den är ju till för att skada, säger Sten Hekscher.
Provskjutning visade skillnad
För att få en uppfattning om konsekvenserna av kulbytet, lät vi vapenkännaren Lars-Kristian Bergh provskjuta polisens tidigare ammunition, Norma säkerhetspatron, och den nya ammunitionen Speers Gold Dot i ballistisk tvål. Skillnaderna mellan kulorna kan studeras på bilden ovan. Den gamla kulan går rakt igenom tvålen och river upp en smal linje. Den nya kulan expanderar vid träffytan och fäller ut sig som ett paraply, med konsekvensen att den river upp ett större hål och stannar kvar i tvålen.
- I extrema fall kan skillnaden vara att personen överlever med den gamla kulan, men dör med den nya, säger han.
Risker för skador och dödlig utgång ökar
När Bengt Ilbäck var på väg in i bilen, som stod parkerad i ett garage, dök det plötsligt upp en man klädd i lång rock och mössa som slet upp bildörren och sköt Ilbäck i sidan. Det visade sig att mannen var polis och att han skjutit fel person.
Läkaren Ulrik Lindforss, som var den person som tog emot skottskadan, vill inte spekulera i vilka skador Ilbäck hade kunnat få om han skjutits med den nya ammunitionen, men han säger att skadorna troligen varit större och att risken för dödlig utgång hade ökat.
- Som läkare anser jag att man ska se humant på det här. Att skaffa ammunition med hög energi, som ökar risken för inre blödningar, för invaliditet, för död, är naturligtvis motbjudande, säger han.

REPORTRAR: Keja Stenström, David Boati
FOTO: Ove Thews, Micke Sandberg, SVT Arkiv
REDIGERING: Birgitta Hedin

http://undermattans.blogspot.se/2013/01/svenska-polisens-nya-ammunition.html

Polis Stefan Karlsson, 19660309, från Göteborg åtalades för koppleri - Frias av korrupta domare och nämndemän

0 kommentarer
Stefan Karlsson är inte den första polisen i Sverige som begått grova brott och friats utav korrupta domare och nämndemän vilka själva är välkända kunder hos prostituerade

Koppleriåtalad polis Stefan Karlsson friades
Den 40-åriga polismannen Stefan Karlsson som åtalats för koppleri, anklagad för att ha utnyttjat sexarbetaren Rosinha Sambo friades i dag av tingsrätten. Men chefsrådmannen Stefan Wikmark ansåg att polismannen skulle fällas för koppleri, och förespråkade en villkorlig dom. Men rättens nämndemän höll inte med, varför åtalet ogillades.

I rättegången som hölls stod Rosinha Sambos ord mot polis, hallick, kvinnomisshandlare och sexköpare Stefan Karlssons statstjänstemanna-ord. De två träffades i jobbet. Stefan Karlsson arbetade inom polisens särskilda enhet mot prostitution och trafficking. Rosinha arbetade som prostituerad. Polismannen och Rosinha hade ett stormigt förhållande som första gången, år 2002, slutade med att polisen handgripligen kastade ut Rosinha Sambo och åtalades för misshandel.


Även den gången friades polis Stefan Karlsson i både tingsrätt och hovrätt.
När Rosinha Sambo på nytt flyttade in till polismannen i februari 2005 - och i hans lägenhet tog emot kunder som köpte sex - slutade förhållandet lika stormigt.

Enligt Rosinha Sambo var de på väg i bil efter att hon "hade knullat hela natten":
- Jag skrek och gapade och gjorde sönder fönstren på hans bil och sa att jag orkar inte knulla mer framför dig när du står och runkar.

Polismannen anklagades för koppleri.
"Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år", säger lagen.

Åklagaren hävdade att polismannen främjat Rosinha Sambos sexarbete genom att upplåta sin bostad och köra henne till kunder och att han utnyttjat henne ekonomiskt genom att hon betalade gemensamma utgifter. Rosinha Sambo hävdade också att polisen tryckt på för att hon skulle få in pengar, att han varit intresserad av hennes kunder och "lagt sig i" hennes arbete.

- Han har gett mig många förhoppningar om min framtid. Om jag har känslor för en man så vill jag inte ligga med andra. Men polismannen ville att jag framför honom skulle ligga med kunder, sa Rosinha Sambo om förhållandet. Polismannen hävdade under rättegången att han varken främjat eller utnyttjat Rosinha Sambos sexarbete. Eller ens känt till det. Visserligen hade han själv varit med en gång och haft sex med en kund.

- Hon ville ha det så och jag gick med på det, sa polismannen Stefan Karlsson.

Däremot mindes han inte om det var som Rosinha Sambo sa, att han stått bakom en garderob och tittat på när hon hade kunder.

"Att bo tillsammans med en prostituerad är inget brott", sa polismannens advokat när rättegången avslutades.


http://www.scribd.com/doc/231136605/Polis-Stefan-Karlsson-Koppleri-Rosinha-Sambo-Dom-Goteborg-B-9271-05

http://www.scribd.com/doc/231251016/Polis-Stefan-Karlsson-Koppleri-Hovratten-Dom-B1709-07-Rosinha-Sambo

Förnamn:     Erik Bruno Stefan
Tilltalsnamn:     Stefan
Efternamn:     Karlsson
Gatuadress:     Baldersgatan 2 B lgh 1302
Postnummer:     411 02
Postort:     Göteborg
Födelsedatum:     1966-03-09
Född 9/3 1966 i Lidköping (Skaraborgs län, Västergötland).

Modern:
Förnamn:     Ingalill Maria
Tilltalsnamn:     Ingalill
Efternamn:     Karlsson
Gatuadress:     Bäckvägen 1
Postnummer:     531 55
Postort:     Lidköping
Födelsedatum:     1944-10-23

Fadern:
Förnamn:     Erik Bruno
Tilltalsnamn:     Bruno
Efternamn:     Karlsson
Gatuadress:     Lerdala Pankerud 4
Postnummer:     540 17
Postort:     Lerdala
Kommun:     Skövde
Födelsedatum:     1943-06-09

Systern:
Förnamn:     Pernilla Maria
Tilltalsnamn:     Pernilla
Efternamn:     Ljung
Gatuadress:     de La Gardievägen 5 D lgh 1202
Postnummer:     531 50
Postort:     Lidköping
Födelsedatum:     1969-05-14


Polis Thorbjörn Rahm dömdes för grovt rattfylleri - Glider undan fängelsestraff för att han är polis

0 kommentarer
Poliser och andra tjänstemän skall dömas tre gånger hårdare än enskilda - Rattfylleri-polis Thorbjörn Rahm glider på en räkmacka

Tecken på en diktatur är bl.a. att tjänstemän döms mildare än civila. En rättsstat skall naturligtvis döma ut hårdare straff för folkets tjänare. Med andra ord... Sverige är som vilken bananrepublik som helst, skillnaden är att svenska ministrar och andra landsförrädare/parasiter skryter om att vara bäst i världen (psykologi).


Tilltalad
Lars THORBJÖRN Rahm, 19590524
Bagarfruvägen 87, 128 66, Sköndal.

DOMSLUT
Begångna brott Lagrum
1. Grovt rattfylleri 4 § 1 st och 4a § trafikbrottslagen
(1951:649)

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

- Särskild föreskrift: Thorbjörn Rahm ska genomgå den behandling som framgår av bilaga 1.

Kriminalvården
Frivården Södertörn
Övervakare förordnas av Kriminalvården.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt bilaga 2 och 3. Thorbjörn Rahm, som är polis, har erkänt grovt rattfylleri. När det gäller åklagarens påstående om dataintrång har han vidgått att han gjort slagningar i polisens register på det sätt åklagaren påstått, men bestritt ansvar för brott.

DOMSKÄL
Skuld
Thorbjörn Rahm har hörts över åtalet.
Thorbjörn Rahm har berättat att han körde bilen på morgonen den aktuella dagen för att parkera om den, trots att han hade druckit under natten. Vidare har han berättat att han under färden kolliderade först med en parkerad bil och därefter med ett träd. Genom Thorbjörn Rahms erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet för rattfylleribrottet styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort. När det gäller åtalet för dataintrång har Thorbjörn Rahm berättat i huvudsak följande. En natt när han arbetade och hade tid över tänkte han fylla i en blankett för försäkring genom sitt fackförbund. Han behövde då sina barns fullständiga personnummer, som han inte kunde. På sin dator hade han skärmbilden för multifråga i polisens register öppen och han slog in sitt personnummer och gjorde en sökning på sig själv för att få fram barnens personnummer. Han såg då att polisens misstankeregister var fetmarkerat, vilket betyder att det fanns en anteckning i registret beträffande honom. Detta gjorde honom förvånad och han klickade därför på länken till misstankeregistret. Då fick han fram att misstanken gällde rattfylleribrottet. Det var ett misstag av honom.

Tingsrätten gör följande bedömning. Enligt 4 § RPSFS 2005:8 får polisens IT-system användas endast när det är nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift. Genom Thorbjörn Rahms egna uppgifter är utrett att han sökt i polisens register för att inhämta uppgifter om sig själv på det sätt åklagaren påstått. Som framgår av hans uppgifter har sökningen gällt ett rent privat ärende och alltså inte varit nödvändig för att genomföra viss arbetsuppgift. Därmed har han olovligen berett sig tillgång till uppgifterna i polisens register. Han ska därför dömas för dataintrång enligt vad åklagaren påstått.

Påföljd
Thorbjörn Rahm förekommer inte i belastningsregistret.
Tingsrätten har inhämtat yttrande från Kriminalvården, Fri vården Södertörn. Av detta framgår att Thorbjörn Rahm har alkoholproblem och fri vården har föreslagit skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (se bilaga 1) som påföljd. Thorbjörn Rahm har förklarat att han är beredd att fullfölja behandling enligt planen. Han har vid huvudförhandlingen berättat att han genom sin arbetsgivare redan påbörjat behandling mot sina alkoholproblem och att han inte har druckit någon alkohol sedan september 2011. Straffvärdet för det dataintrång Thorbjörn Rahm nu döms för är ett lägre antal dagsböter. Vid bedömningen av rattfylleribrottets straffvärde beaktar tingsrätten i skärpande riktning att Thorbjörn Rahm under körningen av bilen orsakade en trafikolycka. Vid straffmätningen ska tingsrätten i mildrande riktning beakta om det finns grundad anledning att anta att den som döms för ett brott kommer att förlora sin anställning. Av yttrande från Rikspolisstyrelsen, Personalansvarsnämnden, framgår att Thorbjörn Rahm sannolikt kommer att skiljas från sin anställning om han döms för grovt rattfylleri enligt gärningsbeskrivningen. I yttrandet anges dock att detta inte gäller om det kan visas att han vid gärningstillfället haft ett alkoholmissbruk av sjukdomskäl.

http://www.scribd.com/doc/231110615/THORBJORN-Rahm-19590524-Polis-Grovt-Rattfylleri-B12187-11

Förnamn:     Lars Thorbjörn
Tilltalsnamn:     Thorbjörn
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Bagarfruvägen 87
Postnummer:     128 66
Postort:     Sköndal
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1959-05-24
Född 24/5 1959 i Karlstad (Värmlands län, Värmland).

Exfru:
Förnamn:     Lis Monika
Tilltalsnamn:     Monika
Efternamn:     Hårleman
Gatuadress:     Kärrtorpsvägen 41 lgh 1201
Postnummer:     121 55
Postort:     Johanneshov
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1959-03-10

Modern:
Förnamn:     Gerty Iréne
Tilltalsnamn:     Gerty
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Skogaholmsvägen 49
Postnummer:     653 49
Postort:     Karlstad
Födelsedatum:     1938-07-27

Fadern:
Förnamn:     Lars Ove
Tilltalsnamn:     Lars
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Skogaholmsvägen 49
Postnummer:     653 49
Postort:     Karlstad
Födelsedatum:     1937-05-29

Syster:
Förnamn:     Gertie Carina
Tilltalsnamn:     Carina
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Rockeskärsgatan 12 B
Postnummer:     456 43
Postort:     Väjern
Kommun:     Sotenäs
Födelsedatum:     1962-05-17

Poliser Michael Appelgren, 19810729, och Joel Skaaret, 19840222, misshandlade 62-årige Kent och slog på hans Porsche som hämnd för fortkörning

0 kommentarer

Poliser Michael Appelgren och Joel Skaaret misstänks för skadegörelse och misshandel av den 62-årige Porscheföraren Kent L.

Polis Joel Skaaret, ingen respekt för äldre personer.

En äldre man (Kent) uppges ha kört ifrån polisen ”fortare än en avlöning” och biljakt inleddes. När Kent till slut stoppades slog poliser Joel Skaareet och Michael Appelgren med batonger mot Porschen och drog ut 62-årige Kent ur bilen. Poliserna Skaaret och Appelgren åtalas nu för feg misshandel och skadegörelse mot Porschen pga avundsjuka och kopiering av engelska tv-serien COPS.

62-årige Kent från Stockholmstrakten anmälde i slutet av november poliserna efter en händelse i samband med en biljakt. Om vad som föranledde händelsen går åsikterna isär. Klart är att 62-åringen kört för fort, men ska poliser få misshandla dem som begår trafikbrott?

En polisman som först iakttog Porschen, en 997 från 2010, vid Lidingöbron i Stockholm beskrev att den ”försvann som en avlöning över bron”. Även Kent har medgivit att han kört över hastighetsbegränsningen. Flera poliser vittnar om att man med blåljus jagat bilen och försökt få honom att stanna, men Kenta ska inte ha gjort någon ansats att stanna. Själv hävdar han i förhör att han inte märkt någon polis följt honom.

Polisen uppger att när de kört i 150 kilometer i timmen ska Porschen snabbt ökat avståndet. När de till slut fick stopp på Porschen i en korsning, då han hamnat bakom en lastbil, har 62-åringen inte velat gå ur bilen.

”Inte förrän ni slutat vara så arga”, uppges Kent ha sagt, både enligt honom själv och polispatrullen som stoppade honom. Då slog en av poliserna 5-6 slag med batong mot Porschens ruta, utan att få sönder glaset. När 62-åringen efter en stund öppnar slet poliserna ur honom och handfängslade honom med skrapsår som följd. Poliser får inte bestraffa enskild för att enskild begått brott eller av annan orsak, det är upp till domstolen.

Skadorna på Porschen beräknas till ett värde av 18 840 kronor och de båda poliserna åtalas misstänkta för skadegörelse och misshandel, med tjänstefel som alternativ rubricering.


Ansvarsyrkanden m.m.
1. SKADEGÖRELSE alt. TJÄNSTEFEL (Appelgren), MISSHANDEL alt. TJÄNSTEFEL (Appelgren och Skaaret) (0150-K5724-13)


Målsägande
Kent L.

Gärning
Poliserna Michael Appelgren och Joel Skaaret har under tjänstgöring som poliser vid Polismyndigheten i Stockholms län den 28 november 2013 på Lidingövägen i Stockholm stoppat personbilen LYT 935 då den framförts i hög hastighet på olika gator av målsäganden Kent L.

TR mål: B 3543-14
Stockholms tingsrätt

Ärende AM-179125-13
Chefsåklagare Anders Jakobsson

Efter att bilen stoppats har Michael Appelgren förövat skadegörelse på Kent L. personbil LYT 935 genom att med sin batong slå flera slag på bilen, vilket förorsakade skador på bilen uppgående till 18 840 kr. Appelgren har i vart fall av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att använda batongen på ovan nämnda sätt för att genomföra tjänsteåtgärden trots att andra medel inte varit otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna inte varit försvarligt.

Michael Appelgren och Joel Skaaret har sedan tillsammans och i samförstånd misshandlat Kent L. genom att slita ut Kent L. ur personbilen och kasta ner honom på marken och trycka ett knä mot Kent L. rygg samt belägga honom med handfängsel. Av misshandeln tillfogades Lindgren smärta, svullnad och skrapsår. Appelgren och Skaaret har i vart fall tillsammans och i samförstånd av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att använda ovan beskrivna våld mot Kent L. för att genomföra tjänsteåtgärden trots att andra medel inte varit otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna inte varit försvarligt.

Lagrum
3 kap 5 § brottsbalken och 12 kap. 1 § brottsbalken, alternativt 20 kap. 1 § brottsbalken.

Bevisning
Skriftlig bevisning
Fotografier (se sid 20-21 i fu-prot), till styrkande av de skador som uppkommit på Kent L. personbil LYT 935.
http://www.scribd.com/doc/230227877/Poliser-Michael-Appelgren-Joel-Skaaret-%C3%85talas-Skadegorelse-Porsche-Misshandel-Stamningsansokan


Polismyndighet
Rikspolisstyrelsen IU
Utredningsenhet Stockholm
Diarienr 0150-K5724-13
Anmält datum 2013-11-29


Anmälan mot poliser Joel Skaaret och Michael Appelgren
Kent L. bifogar en skrivelse som han har med sig som stöd för minnet. Han uppger att han blir stoppad av två mycket aggressiva poliser som är hotfulla och skriker högt hela tiden.

Kent L. berättar.
Jag vågar inte gå ur bilen. Jag ber dem lugna ner sig så jag kan gå ut. Istället så hotar de att slå in min sidoruta och sedan börjar de slå hårt på sidorutan med batongerna. Skador och märken uppstår på sidorutan och i plåten på A stolpen. Jag försöker upprepade gånger att få dem att lugna sig. När jag öppnar
dörren sliter de ut mig ur bilen och trycker ner mig hårt på marken med en fot i ryggen och sätter sedan på handfängsel. Det gör väldigt ont i handlederna och i ryggen där jag tidigare har en svår skada från en trafikolycka.

SKADOR
Värk i hela kroppen,ryggen,bröstkorg och revben på höger sida
Värk i handlederna och stora rodnader efter hand fängsel
Skadorna medförde stora problem att sova under natten.

ANMÄLAN
Polismännen har utfört grovt övervåld vid gripandet som inte kan motiveras av situationen då jag inte var hotfull. Jag vägrade inte kliva ur bilen men var väldigt rädd för vad som i så fall skulle hända De var väldigt aggressiva Jag har tidigare kroppskador från en trafik olycka Jag var livrädd att skadas av de båda mycket aggressiva poliserna Jag upplever mig kränkt av deras behandling som inte motiverades av situationen. Jag var rädd för att skadas. Jag anser också att det inte fanns anledning att slå sönder min bil.

SIGNALEMENT
Det var de första poliserna som kom till platsen.Den som var värst var den mest magerlagda av dem han hade insjunkna kinder och ett rött ovårdat skägg.

F: Du har då anmält polisen i en anmälan som jag har fått hand om. Vad är det du är kritisk emot, kan du berätta det i generella ordalag till att börja med.
L: Dom två polismännen som kom först på platsen då, det är bakgrunden till att jag blev stoppad var en hastighetsöverträdelse då. Dom kom ju…var mycket, mycket aggressiva, dom bara stod och skrek, ögonen var stora som tefat på honom, men jag började ifrågasätta om han var drogad den ena killen, den som var värst utav dom. Men jag vågade inte gå ur bilen med, på det sättet som dom uppträdde mot mig va. Jag vägrade inte på något sätt utan det var, jag vevade ner fönstret och sen började dom slå på rutan vilt, båda två. Och den personen som var värst, det var ju hans som var helt ursinnig då och slog, han slog sönder bilen, det kan du se enligt den fotodokumentationen som jag har med mig.

Och jag vill inte få min bil ytterligare sönderslagen, så att jag gick ur, men jag var livrädd att skada min rygg, eftersom jag har en trafikskada sen, sen -94 då 1994, som gjorde att jag förlorade både hälsan och mitt arbete osv, osv jobbat som pilot i många år. Och den här, dom här hälsoproblemen har bara varit, dom har förvärrats utav den här händelsen. Dom slet ut mig ur bilen och så ner, kastade ner mig på marken och på med handfängsel och fot eller knä i ryggen, jag vet inte vilket och det gjorde förbannat ont, så jag bara skrek hela tiden att dom skulle sluta va och dom gav sig inte, dom klämde mig så jag hade liksom sår på armarna då efter handfängsel.
F: Alltså handlederna?
http://www.scribd.com/doc/230328070/Polisen-Michael-Appelgren-Joel-Skaaret-Misshandel-Skadegorelse-FUP

Fega kriminella svin, Michael Appelgren och Joel Skaaret, har tittat på COPS och härmar brottslingar i andra länder, precis som dem fega kräk som begår fega brott mot försvarslösa och kallar sig "gangsta".


Förnamn:     Joel
Efternamn:     Skaaret
Gatuadress:     Lotta Svärds gränd 16 lgh 1304
Postnummer:     129 57
Postort:     Hägersten
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1984-02-22
Född 22/2 1984 i Hosjö (Kopparbergs län, Dalarna).

Förnamn:     Anna Karin
Tilltalsnamn:     Karin
Efternamn:     Ohlsson
Gatuadress:     Lotta Svärds gränd 16 lgh 1304
Postnummer:     129 57
Postort:     Hägersten
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1984-04-25

Modern:
Förnamn:     Katarina
Tilltalsnamn:     Katarina
Efternamn:     Skaaret
Gatuadress:     Hyttgatan 31 L
Postnummer:     791 60
Postort:     Falun
Födelsedatum:     1958-03-19
Född 19/3 1958 i Silbodal (Värmlands län, Värmland).

Fadern:
Förnamn:     Allan Böre Anders
Efternamn:     Skaaret
Gatuadress:     Hyttgatan 31 L
Postnummer:     791 60
Postort:     Falun
Födelsedatum:     1953-09-20

Systern:
Förnamn:     Jenny
Efternamn:     Skaaret
Gatuadress:     Rackarbergsgatan 36 lgh 1107
Postnummer:     752 32
Postort:     Uppsala
Särskild postadress
C/O-adress:    
Gatuadress:     Hyttgatan 31 L
Postnummer:     79160
Postort:     Falun
Födelsedatum:     1986-04-10
Född 10/4 1986 i Hosjö (Kopparbergs län, Dalarna).

Brodern:
Förnamn:     Simon
Tilltalsnamn:     Simon
Efternamn:     Skaaret
Gatuadress:     Flogstavägen 49 A lgh 1102
Postnummer:     752 73
Postort:     Uppsala
Födelsedatum:     1989-04-26


Förnamn:     Michael Carl Alexander
Tilltalsnamn:     Michael
Efternamn:     Appelgren
Gatuadress:     Fredsgatan 23 lgh 1202
Postnummer:     172 33
Postort:     Sundbyberg
Födelsedatum:     1981-07-29
Född 29/7 1981 i Råsunda (Stockholms län, Uppland).

Sambon:
Förnamn:     Liv Sanna Anneli
Efternamn:     Lindström
Gatuadress:     Fredsgatan 23 lgh 1202
Postnummer:     172 33
Postort:     Sundbyberg
Födelsedatum:     1981-08-08

Modern:
Förnamn:     Eva Adriénna
Efternamn:     Appelgren
Gatuadress:     Lövgatan 44
Postnummer:     169 32
Postort:     Solna
Födelsedatum:     1954-01-07
Född i annat land.

Fadern:
Förnamn:     Peter Carl Lennart Marian
Efternamn:     Appelgren
Gatuadress:     Lövgatan 44
Postnummer:     169 32
Postort:     Solna
Födelsedatum:     1955-09-13
Född 13/9 1955 i Johanneberg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).

Systern:
Förnamn:     Camilla Adrienna Isolde
Efternamn:     Appelgren
Gatuadress:     Viktor Sjöströms väg 4 lgh 1001
Postnummer:     169 40
Postort:     Solna
Födelsedatum:     1983-01-12

Brodern:
Förnamn:     Martin Peter Lennart
Tilltalsnamn:     Martin
Efternamn:     Appelgren
Gatuadress:     Grödingevägen 21
Postnummer:     147 31
Postort:     Tumba
Kommun:     Botkyrka
Födelsedatum:     1977-05-11


Svenska statens kriminella missfoster som Krister Thelin begår grova brott i Europa - Ordbajsar i Sverige för att dölja sin brottslighet och spela fin

0 kommentarer
Svenska statens kriminella missfoster begår grova brott i Europa - Ordbajsar i Sverige för att dölja sin brottslighet och spela fin

Wallenbergs kreatur nöjer sig inte med att bedra svenska folket och driva gammal fascism i Sverige. Dessa kriminella horungar sprider sin  brottslighet till bl.a. Balkan. Det kommer en dag då dessa missfoster skall hänga på torgen tills deras anhöriga får tillstånd att begrava dem på soptippen.

"Svenska domares växeltjänstgöring i regeringskansliet får förklaras utomlands"

TEMA - av Krister Thelin, lagman i Skånska hovrätten och bl.a domare i Jugoslavientribunalen och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

”Näst rådjur är rådmän de räddaste djur som finns.” Så kunde det låta i början på 80-talet när tjänstemännen på finansdepartementet gav uttryck för sin syn på de svenska domarna. Inte så smickrande, men kanske ligger det något litet däri.
Det går inte med bästa vilja i världen att påstå att den svenska domarkåren är särskilt stridbar. Den utmärks snarare av lågmäld plikttrohet, lojalitet och en smula byråkratgrå färgsättning. Då och då kan det dock blixtra till och mullra en smula.
I början på 2000-talet var individuell lönesättning en sådan anledning. Men stormen bedarrade, rättning skedde i leden och eftersom de båda högsta domstolarna var undantagna (principiellt lite oklart varför) behövde justitieråden inte ta ställning.
En medveten utnämningspolitik och ”chefsmarkering” har också skapat en viss följsamhet hos de yngre och karriärmedvetna (som gillar tanken på individuell lön) i takt med att de äldre, undantagsvis lite färgstarkare, domarna försvinner ut i pensionering.
Den svenska domarkårens rötter sitter djupt i den svenska kungliga stormaktstiden. Och ingen kan illustrera detta bättre än Svea hovrätt, den gamla nu 400-åriga damen på Riddarholmen.
Min erfarenhet som bland annat domare i FN:s Jugoslavientribunal och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén) har gett mig förmånen att kunna betrakta det svenska domstolsväsendet ur en annan än invand inhemsk synvinkel.
Företeelser som JO/JK:s tillsyn av domare, domstolsverkets ställning, anlitande av domare för lagstiftningsuppdrag och avsaknaden av domardräkt tar nog den överväldigande majoriteten svenska jurister som givna och högst naturliga. Och i kraft av den bland många - i och utanför juristskrået - inte helt ovanliga åsikten att Sverige är (eller i vart fall borde vara) norm för andra länder anses nog den svenska kulturen på området också som högstående.
I mitt bidrag till festskriften i anledning av Svea hovrätts 400-årsjubileum låter jag det hemvävda och invanda underkastas den analys som MR-kommittén gör vid granskning av huruvida stater uppfyller rättsstatskraven, det vill säga framför allt om domstolsväsendet i enlighet med den konstitutionella maktdelningsläran står oberoende och fritt från den verkställande (regeringen) och den lagstiftande (riksdagen) makten.
Resultatet är att svenska domstolar och domare vid en internationell jämförelse i vissa hänseenden framstår som en smula avvikande. Den svagt utvecklade maktdelningsprincipen, tillsynssystemet och domarnas svaga egenmakt (det som andra bidrag i Festkriften velat stärka med att en smula yrvaket hänvisa till “Judicial Council” som alternativ; det rör på sig...) är områden som tveklöst kan föranleda kritik ur rättsstatssynvinkel.
För de många hårt arbetande och dugliga svenska domarna (för att inte tala om en fåkunnig allmänhet och riksdag) kan denna slutsats te sig en smula överraskande. Men exponering för utlandstjänstgöring ger syn för sägen. Samtal med kolleger från andra rättskulturer, där exempelvis domstolsverkets, JO:s och JK:s roll skall förklaras, visar ganska snart på de strukturella skillnaderna, liksom de kavajklädda svenska domarnas bekymmerslösa växeltjänstgöring i regeringskansli och domstol.
Men vid en närmare betraktelse kan sägas (om man vill vara hygglig), att de konstitutionella bristerna i det svenska systemet väl kompenseras av andra kvaliteter hos de svenska domarna såsom allmän skicklighet, noggrannhet, omutlighet och hög arbetsmoral. Och svenska domare är uppskattade utomlands. Det har jag kunnat konstatera också som utredare (se betänkandet Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, SOU 2009:76).
Men visst vore det bra om också de konstitutionella och principiella blemmorna kunde avlägs-nas. Lika bra vore, om vi också i svenska domstolar kunde förse domarna med domardräkt och häva det anakronistiska fotoförbudet.
Kanske blir det så när Tant Svea fyller 500 år. Allt som låter sig historiskt förklara är nämligen inte värt att bevara.

Denna tema-artikel är ett bearbetat utdrag från jubileumsboken "Svea Hovrätt 400 år" (Norstedts Juridik).
Dagens Juridik kommer under året att uppmärksamma Svea hovrätts jubileum genom att varje vecka publicera ett utdrag ur jubileumsboken där ett stort antal namnkunniga författare från det svenska rättsväsendet medverkar.
Publiceringen sker i samarbete med författarna, förlaget och Svea hovrätt.

 http://petterssonsblogg.se/2014/06/14/det-forlorade-landet/#more-98079

Mariann Nygren vid Skatteverket inför rätta för dataintrång

0 kommentarer
Mariann Nygren, 19611231, vid Skatteverket inför rätta för dataintrång

En tidigare anställd vid Skatteverket i Visby, Mariann Nygren, står inför rätta vid Gotlands tingsrätt, åtalad för dataintrång efter att ha gjort sökningar i dataregistret. Den tidigare anställda på Skatteverket åtalas för dataintrång efter ha gjort 25 otillåtna sökningar under 2009 och 2011. Hon ska ha tagit del av uppgifter om sin sambos verksamhet, en verksamhet hon själv är delägare i och dessutom sköter bokföringen för. Hon ska även ha gjort sökningar på hennes sons personnummer och hans företag. Kvinnan hävdar att hon inte haft något brottsligt uppsåt, trots att hon varit medveten om att det inte är tillåtet att ta del av uppgifter om sig själv eller annhöriga. Påföljden för dataintrång kan bli böter eller fängelse i som mest två år.

http://www.scribd.com/mobile/doc/228077943/html5