"Kvinnan" Anna Hjort hyllar och försvarar svenska polisens (utav FN förbjudna) mördar-ammunition Speer Gold Dot

Mycket sjuka varelser inom svensk media suger arsle på ännu sjukare sadister och mördare vid pedofil-organisationen "Polismyndigheten"

Bananrepubliker och tidigare "fattiga länder" går mot ljusare tider och mot demokrati. I Sverige ökar mentalt störda statsanställda sadister sin infiltration vid media, polisen, åklagarmyndigheten, svenska domstolar, och framförallt inom svensk media vilken till bristningsgränsen är fylld med svårt psykiskt sjuka varelser som i andra länder hade varit i fängelse där dem hör hemma.

Som om inte detta räcker, fler och fler svenska kriminella poliser smyger sig in i politiken (brott mot mänskliga rättigheter enligt FN) för att driva psykologi mot folket och försöka att beljuga svenska medborgare ännu mer än vad Sveriges politiker gjort sedan 60-talet. Alla vill dem vara högavlönade lyxparasiter.


Nedan kan Ni läsa en artikel skriven utav en mentalt sjuk varelse som titulerar sig som "frilansjournalist".


Expanderande ammunition kan bli nordisk norm (Om Anna Hjort får som hon vill)

Publicerad 2014-06-25

Polisammunition
i omvärlden

 • Finland, Frankrike och Belgien använder expanderande kulor av typen Speer Gold Dot, precis som Sverige.
 • I Storbritannien använder bland annat Metropolitan Police en expanderande ammunition.
 • I Tyskland är det olika i olika delstater – vissa polisstyrkor har expanderande kulor.
 • I Norge och Danmark har polisen en tjänsteammunition som inte expanderar. I båda länderna förs diskussioner om ett byte.
Svensk polis är långt ifrån ensam om att ha expanderande ammunition. Flera länder i Europa har gjort samma val. Och nu tas konkreta steg mot ett byte av ammunition även i Norge.
I Norge ligger redan ett förslag om en ny vapeninstruktion, som också innebär ett byte av ammunition, på justitieministerns bord.  I ett första läge har man (efter papperstidningens pressläggning) beslutat att låta motsvarigheten till Nationella insatsstyrkan samt 800 insatspoliser få tillgång till expanderande ammunition.
Och i Danmark skriver en arbetsgrupp just nu på ett förslag, bland annat om ny ammunition, som ska presenteras för politikerna till hösten.
– Vi ser över om vi har den riktiga ammunitionen i förhållande till de arbetsuppgifter dansk polis ställs inför. Exakt vad vi når fram till vet vi inte än, nu analyserar vi och till sist är det folketinget som beslutar, säger Flemming Olsen, ombudsman på Politiforbundet som sitter med i arbetsgruppen.
Aktuellt Han vill inte föregå vare sig gruppens arbete eller det politiska beslutet. Samtidigt säger han:
– Vi behöver en ammunition som vi vet är säker – för att få effektivt stopp på gärningsmannen och som inte riskerar att skada tredje man. Utan att säga att det ska vara den ena eller andra sortens kulor, så är det bra med en expanderande projektil. Och kan svensk polis ha det, så kan vi i Danmark också. I Norge har man alltså kommit längre. Däremot har man valt att inte föreslå exakt samma ammunitionstyp som svensk polis använder – det anses vara för politiskt känsligt.

Den svenska polisens ammunition Speer Gold Dot var kontroversiell redan när den infördes 2003. Att det skulle bli debatt om – och när – någon skjuts till döds förutspåddes bland annat av Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt. Delegationen tillstyrkte valet av tjänsteammunition, men rekommenderade att politiska överväganden skulle göras. Sedan dess har politiker och experter uttalat sig många gånger, ofta i kritiska ordalag. Men ammunitionen är kvar.

– Jag kan inte se att det finns någon bättre ammunition på marknaden i dag. Den är effektiv och uppfyller syftet – att få stopp på en livsfarlig gärningsman. Det gäller att komma ihåg att allt användande av skjutvapen är dödligt våld, det går inte att bara skjuta ”lite grann”, säger Andreas Hahnquist, som är poliskommissarie och ammunitionsexpert på RPS.

Han menar att de positiva egenskaperna hos ammunitionen väger tyngre än det negativa –att den orsakar större sårskador hos den som blir skjuten. Framförallt för att det är säkrare för omgivningen.

– Även Internationella Röda Korskommittén har framhållit att skyddet för tredje man måste väga tungt i valet av polisammunition, och då är expanderande kulor att föredra.

”Både etiska och människorättsliga aspekter”

Polisens ammunition orsakar oförsvarligt lidande och människor riskerar att dö i onödan. Det menar bland andra organisationen Civil Rights Defenders.

mindre risk för rikoschetter

 • Svensk polis använder sedan 2003 en hålspetsammunition, som expanderar när den träffar sitt mål.
 • Ammunitionen har kritiserats eftersom den orsakar större skador än den tidigare tjänsteammunitionen, som var helmantlad. Kritikerna hänvisar bland annat till Haagkonventionen från 1899, som förbjuder användning av expanderande kulor i krig.
 • Förespråkarna menar att expanderande ammunition visserligen orsakar större skador, men att den är effektivare när det gäller att stoppa en gärningsman. I och med det ökar skyddet för både allmänheten och polisen. Risken för rikoschetter eller att en kula går rakt igenom målet och träffar tredje person är också mindre än med helmantlade kulor.
– Ammunitionen är av en typ som inte är tillåten i krig och därför är det problematiskt att den används av polis i fredstid. Även om den inte är förbjuden i fredstid, så finns det både etiska och människorättsliga aspekter, säger John Stauffer, organisationens chefsjurist.

Varken Europakonventionen eller andra konventioner om mänskliga rättigheter uttrycker något specifikt om just polisens ammunition. Men det finns skrivningar som starkt begränsar staters möjlighet att använda dödligt våld. I det sammanhanget blir valet av ammunition relevant, menar Civil Rights Defenders.
– Den här ammunitionen orsakar större skador än den som användes tidigare. Risken att avlida vid en träff ökar också. Det är tunga skäl för att byta ammunition.

Men John Stauffer och Civil Rights Defenders anser att det inte bara handlar om vilken typ av ammunition som används. Det är också en fråga om hur man agerar i situationer som riskerar att eskalera till ett läge, där polisen anser sig tvungen att skjuta i nödvärn.

Anna Hjorth
frilansjournalist


Och än mer intressant blev det när Norges justitieminister ger klartecken för att insatspoliser ska få expanderande ammunition
Du ursäktar SWE polisens mord på enskilda där olaglig ammunition använts med att säga "andra gör det oxå"

 1. Nu hänger jag inte riktigt med på hur du menar. Artikeln handlar inte om vad som är rätt eller fel. Men >>>
 2. >>> belyser det faktum att flera länder har gjort samma val som Sverige när det gäller polisammunition.

Anna Hjorths översikt

Nuvarande
 • Journalist Anna Hjorth Journalistik
 • Chefredaktör/Chief Editor Polistidningen
Tidigare
 • Reporter Polistidningen
 • Webbredaktör, researcher TV4
 • Redaktör Jusektidningen


Polisens förbjudna kula

Polisens nya ammunition anses vara så inhuman att den är förbjuden i krig. Den är konstruerad så att den vecklar ut sig när den träffar sitt mål och åsamkar större skada än den ammunition polisen använde tidigare. Ändå är Rikspolisstyrelsens främsta argument att den nya ammunitionen minskar riskerna och skadorna.

(Sändes 2003)
Den nya ammunitionen som finns i polisens tjänstevapen sedan 1 november i år är förbjuden att användas i krig. Det står i en deklaration skriven i Haag för 100 år sedan, och den gäller än. Men eftersom deklarationen inte omfattar polisens användningsområde är det fritt fram.
- Att polisen använder den medför en risk för att den kan spridas till militären. Det vore mycket olyckligt eftersom förbudet ändå haft en stoppande effekt av staters utveckling och produktion av ny och alltmer skadebringande ammunition, säger Anna Körlof, jurist och forskare i folkrätt på Försvarshögskolan..
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt förordade i sitt remissvar till Rikspolisstyrelsen att man borde förankra beslutet politiskt innan det genomfördes, något som Rikspolisstyrelsen valde att bortse ifrån.
- Vi har inte frågat någon om råd för att fatta detta beslut. Det här är beslutet ligger på en så detaljerad nivå att vi fattar det själva, säger rikspolischefen Sten Hekscher.
Ammunitionen ska utredas
Men efter att det kontroversiella beslutet fattats bad justitieminister Thomas Bodström Rikspolisstyrelsen om att undersöka om det inte finns någon annan ammunition, någon som inte är förbjuden i krig.
- Vi har fått ett informellt uppdrag att titta på olika saker och kommer att svara Bodström någon gång efter nyår, säger Sten Hekscher som tror att det är osannolikt att utredningen leder till att man drar tillbaka den nya ammunitionen.
Rikspolisstyrelsens argument för att byta ammunition är att den nya minskar risken för att personer i närheten av skottlossning ska träffas av en kula som går igenom en kropp eller ett föremål. Något sådant misstag har dock aldrig inträffat i Sverige. Ett annat argument är att rikoschettskadorna minskar med den nya ammunitionen. Istället ökar man risken för svårare skador och dödlig utgång för den som träffas.
- När man laborerar med saker som i sig är farliga finns det alltid risker. Ammunition är farligt, den är ju till för att skada, säger Sten Hekscher.
Provskjutning visade skillnad
För att få en uppfattning om konsekvenserna av kulbytet, lät vi vapenkännaren Lars-Kristian Bergh provskjuta polisens tidigare ammunition, Norma säkerhetspatron, och den nya ammunitionen Speers Gold Dot i ballistisk tvål. Skillnaderna mellan kulorna kan studeras på bilden ovan. Den gamla kulan går rakt igenom tvålen och river upp en smal linje. Den nya kulan expanderar vid träffytan och fäller ut sig som ett paraply, med konsekvensen att den river upp ett större hål och stannar kvar i tvålen.
- I extrema fall kan skillnaden vara att personen överlever med den gamla kulan, men dör med den nya, säger han.
Risker för skador och dödlig utgång ökar
När Bengt Ilbäck var på väg in i bilen, som stod parkerad i ett garage, dök det plötsligt upp en man klädd i lång rock och mössa som slet upp bildörren och sköt Ilbäck i sidan. Det visade sig att mannen var polis och att han skjutit fel person.
Läkaren Ulrik Lindforss, som var den person som tog emot skottskadan, vill inte spekulera i vilka skador Ilbäck hade kunnat få om han skjutits med den nya ammunitionen, men han säger att skadorna troligen varit större och att risken för dödlig utgång hade ökat.
- Som läkare anser jag att man ska se humant på det här. Att skaffa ammunition med hög energi, som ökar risken för inre blödningar, för invaliditet, för död, är naturligtvis motbjudande, säger han.

REPORTRAR: Keja Stenström, David Boati
FOTO: Ove Thews, Micke Sandberg, SVT Arkiv
REDIGERING: Birgitta Hedin

http://undermattans.blogspot.se/2013/01/svenska-polisens-nya-ammunition.html

0 kommentarer :: "Kvinnan" Anna Hjort hyllar och försvarar svenska polisens (utav FN förbjudna) mördar-ammunition Speer Gold Dot

Skicka en kommentar