Polis Thorbjörn Rahm dömdes för grovt rattfylleri - Glider undan fängelsestraff för att han är polis

Poliser och andra tjänstemän skall dömas tre gånger hårdare än enskilda - Rattfylleri-polis Thorbjörn Rahm glider på en räkmacka

Tecken på en diktatur är bl.a. att tjänstemän döms mildare än civila. En rättsstat skall naturligtvis döma ut hårdare straff för folkets tjänare. Med andra ord... Sverige är som vilken bananrepublik som helst, skillnaden är att svenska ministrar och andra landsförrädare/parasiter skryter om att vara bäst i världen (psykologi).


Tilltalad
Lars THORBJÖRN Rahm, 19590524
Bagarfruvägen 87, 128 66, Sköndal.

DOMSLUT
Begångna brott Lagrum
1. Grovt rattfylleri 4 § 1 st och 4a § trafikbrottslagen
(1951:649)

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

- Särskild föreskrift: Thorbjörn Rahm ska genomgå den behandling som framgår av bilaga 1.

Kriminalvården
Frivården Södertörn
Övervakare förordnas av Kriminalvården.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt bilaga 2 och 3. Thorbjörn Rahm, som är polis, har erkänt grovt rattfylleri. När det gäller åklagarens påstående om dataintrång har han vidgått att han gjort slagningar i polisens register på det sätt åklagaren påstått, men bestritt ansvar för brott.

DOMSKÄL
Skuld
Thorbjörn Rahm har hörts över åtalet.
Thorbjörn Rahm har berättat att han körde bilen på morgonen den aktuella dagen för att parkera om den, trots att han hade druckit under natten. Vidare har han berättat att han under färden kolliderade först med en parkerad bil och därefter med ett träd. Genom Thorbjörn Rahms erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet för rattfylleribrottet styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort. När det gäller åtalet för dataintrång har Thorbjörn Rahm berättat i huvudsak följande. En natt när han arbetade och hade tid över tänkte han fylla i en blankett för försäkring genom sitt fackförbund. Han behövde då sina barns fullständiga personnummer, som han inte kunde. På sin dator hade han skärmbilden för multifråga i polisens register öppen och han slog in sitt personnummer och gjorde en sökning på sig själv för att få fram barnens personnummer. Han såg då att polisens misstankeregister var fetmarkerat, vilket betyder att det fanns en anteckning i registret beträffande honom. Detta gjorde honom förvånad och han klickade därför på länken till misstankeregistret. Då fick han fram att misstanken gällde rattfylleribrottet. Det var ett misstag av honom.

Tingsrätten gör följande bedömning. Enligt 4 § RPSFS 2005:8 får polisens IT-system användas endast när det är nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift. Genom Thorbjörn Rahms egna uppgifter är utrett att han sökt i polisens register för att inhämta uppgifter om sig själv på det sätt åklagaren påstått. Som framgår av hans uppgifter har sökningen gällt ett rent privat ärende och alltså inte varit nödvändig för att genomföra viss arbetsuppgift. Därmed har han olovligen berett sig tillgång till uppgifterna i polisens register. Han ska därför dömas för dataintrång enligt vad åklagaren påstått.

Påföljd
Thorbjörn Rahm förekommer inte i belastningsregistret.
Tingsrätten har inhämtat yttrande från Kriminalvården, Fri vården Södertörn. Av detta framgår att Thorbjörn Rahm har alkoholproblem och fri vården har föreslagit skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (se bilaga 1) som påföljd. Thorbjörn Rahm har förklarat att han är beredd att fullfölja behandling enligt planen. Han har vid huvudförhandlingen berättat att han genom sin arbetsgivare redan påbörjat behandling mot sina alkoholproblem och att han inte har druckit någon alkohol sedan september 2011. Straffvärdet för det dataintrång Thorbjörn Rahm nu döms för är ett lägre antal dagsböter. Vid bedömningen av rattfylleribrottets straffvärde beaktar tingsrätten i skärpande riktning att Thorbjörn Rahm under körningen av bilen orsakade en trafikolycka. Vid straffmätningen ska tingsrätten i mildrande riktning beakta om det finns grundad anledning att anta att den som döms för ett brott kommer att förlora sin anställning. Av yttrande från Rikspolisstyrelsen, Personalansvarsnämnden, framgår att Thorbjörn Rahm sannolikt kommer att skiljas från sin anställning om han döms för grovt rattfylleri enligt gärningsbeskrivningen. I yttrandet anges dock att detta inte gäller om det kan visas att han vid gärningstillfället haft ett alkoholmissbruk av sjukdomskäl.

http://www.scribd.com/doc/231110615/THORBJORN-Rahm-19590524-Polis-Grovt-Rattfylleri-B12187-11

Förnamn:     Lars Thorbjörn
Tilltalsnamn:     Thorbjörn
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Bagarfruvägen 87
Postnummer:     128 66
Postort:     Sköndal
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1959-05-24
Född 24/5 1959 i Karlstad (Värmlands län, Värmland).

Exfru:
Förnamn:     Lis Monika
Tilltalsnamn:     Monika
Efternamn:     Hårleman
Gatuadress:     Kärrtorpsvägen 41 lgh 1201
Postnummer:     121 55
Postort:     Johanneshov
Kommun:     Stockholm
Födelsedatum:     1959-03-10

Modern:
Förnamn:     Gerty Iréne
Tilltalsnamn:     Gerty
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Skogaholmsvägen 49
Postnummer:     653 49
Postort:     Karlstad
Födelsedatum:     1938-07-27

Fadern:
Förnamn:     Lars Ove
Tilltalsnamn:     Lars
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Skogaholmsvägen 49
Postnummer:     653 49
Postort:     Karlstad
Födelsedatum:     1937-05-29

Syster:
Förnamn:     Gertie Carina
Tilltalsnamn:     Carina
Efternamn:     Rahm
Gatuadress:     Rockeskärsgatan 12 B
Postnummer:     456 43
Postort:     Väjern
Kommun:     Sotenäs
Födelsedatum:     1962-05-17

0 kommentarer :: Polis Thorbjörn Rahm dömdes för grovt rattfylleri - Glider undan fängelsestraff för att han är polis

Skicka en kommentar